Godsvagn litt Sgns

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

För att hantera allt tyngre lastade containrar utvecklades Sgns, om minst 60 fots lastlängd och och en lastgräns på minst 60 ton. Liknande vagnar har levererats till många europeiska järnvägsbolag och vagnuthyrare, ibland även littera Sgnss för att kunna köras i 120 km/h. Vagnstypen har också använts för timmertransporter.

Green Cargo har för närvarande (2018) både Sgns och Sgnss vagnar, varav en stor del av Sgns-vagnarna och ett 90-tal Sgnss är inhyrda från AAE.

Huvuddimensioner Sgns/Sgnss

Löb: 16,64 m
Hjulbas: 1,80+14,20 m
Lastgräns C: 62,0/60,0 ton
Lastgräns D: 70,0/- ton
Längd: 18,40 m
Bredd: 2,60 m
Sth: 100 km/h (120 km/h tom) /120 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV

Vagnarna lastar:

  • En 45' ISO-container
  • En 40' ISO-container + En 20' ISO-container
  • Två 30' ISO-cantainer
  • Tre 20' ISO-container
  • Ett 12,5-14,04 m växelflak
  • Ett 9,2-10,9 m växelflak + En 20' ISO-container
  • Två 6,25-8,15 m växelflak

(Maxhöjd containrar 8'6")

Bilder

Sgns%2033684556210-5.JPG

AAE Sgns 33 68 455 6 212-5 i Skandiahamnen 2012. Foto Anders K.

AAE Sgns

AAE Sgns 33 68 455 7 823-4. Foto Gerd Fahrenhorst, Wikimedia Commons

Littera Sgns/Sgnss i modell

Skala H0

  • Klein, Fleischmann, Piko, Märklin, Roco, Trix, B-Models och Adam Modellbau har alla producerat modeller av Sgns-vagnar i H0. Vagnarna från Adam Modellbau och Märklin är tillverkade av zinkgjutgods, medan Kleins, B-Models och Fleischmanns modeller är tillverkade i plast. Adam Modellbau och Märklin har levererat vagnar med Green Cargo-märkning. Adam Modellbau och B-Models har levererat vagnar i Hector-utförande (uthyrda från AAE). Märklin har vidare levererat vagnar för Tågab och Rush Rail (även dessa uthyrda från AAE). Märklin, Trix, B-Models och Roco har gjort vagnar märkta AAE. B-Models släppte en version av sin AAE-vagn med XXXL-containrar från Fortum 2020, katalognummer 90802.

Skala N

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över GC godsvagnar, privata järnvägsoperatörers godsvagnar
Intermodal trafik

Tryckta referenser

Jocke Sannagård (red.): Modell & förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten. Stockholm: Allt om Hobby 2014 (Beskrivning av förebild & genomgång av modeller).

Rutger Friberg: "Svensk timmervagn i H0." I Allt om Hobby nr 5/2007, s. 21 (Notis om Sgns med timmerbankar Borlänge MJ-klubb, av okänd tillverkning).

"Hector Rails massavagn I H0." i Allt om Hobby nr 7/2012, s. 11 (Vagn från Adam Modellbau).

Christer Andersson: "Green Cargo littera Sgns i H0. Inte riktigt svensk från Fleischmann." i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013 (Recension).

Jocke Sannagård: "AoH synar: Rundvirkesvagnar från Märklin." i Allt om Hobby nr 6/2015 (Recension).

Redaktionen: "RushRail Sgns timmervagnar i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015 (Recension av Märklins vagnar).

"Skandinaviensatsning från B-models." i Allt om Hobby nr 2/2016, s. 7 (Notis om Sgns med fliscontainers från Fortum och timmervagnar).

Webreferenser - förebild

Green Cargo: SGNS

Green Cargo: SGNSS

Wikipedia: AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn

Webreferenser - modell

Modelltåg.se: GC - Green Cargo AB litt Sgns/Sgnss (Adam Modellbau).

Modelltåg.se: GC - Green Cargo AB litt Sgnss typ 114 (Märklin)

Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sgns (Adam Modellbau).

Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sgns typ 7 (B-Models).

Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sgns typ 121 (Märklin)

Modelltåg.se: RUSH - Rush Rail AB litt Sgns (Märklin)

Modelltåg.se: TÅGAB - Tågåkeriet i Bergslagen AB litt Sgnss typ 60' (Märklin)