Godsvagn litt Ss

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

För att hantera allt tyngre lastade containrar utvecklades Ss, om minst 60 fots lastlängd och och en lastgräns på minst 60 ton. Liknande vagnar har levererats till många europeiska järnvägsbolag och vagnuthyrare, ibland även för att kunna köras i 120 km/h. Vagnstypen har också använts för timmertransporter. Vagnarna fick littera Sgs 1980, och senare littera Sgns, och Sgnss för de som gick i 120 km/h.

Intercontainer skaffade vagnar av denna typ från 1970-talet, dessa var registrerade som privatvagnar hos SNCB och SNCF. Vagnarna gick bland annat i trafik i intercontainers systemtåg i Sverige.

Green Cargo har för närvarande både Sgns och Sgnss vagnar, varav en stor del av Sgns-vagnarna och ett 90-tal Sgnss är inhyrda från AAE.

Huvuddimensioner Sgns/Sgnss

Löb: 16,64 m
Hjulbas: 1,80+14,20 m
Lastgräns C: 62,0/60,0 ton
Lastgräns D: 70,0/- ton
Längd: 18,40 m
Bredd: 2,60 m
Sth: 100 km/h (120 km/h tom) /120 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV

Vagnarna lastar:

(Maxhöjd containrar 8'6")

Bilder

Intercontainer Ss.jpg

Intercontainer Ss 21 87 9479 862-5 i Skandiahamnen 1975. Vagnen registrerad som privatvagn hos SNCF. Källa Digitalt museum JvmKBDB14732:02

Intercontainer Ss.jpg

Intercontainer Ss på 1970-talet. Källa Digitalt museum JvmKEAE01412

Sgns%2033684556210-5.JPG

AAE Sgns 33 68 455 6 212-5 i Skandiahamnen 2012. Foto Anders K.

AAE Sgns

AAE Sgns 33 68 455 7 823-4. Foto Gerd Fahrenhorst, Wikimedia Commons

Littera Sgns/Sgnss i modell

Skala H0

  • Adam Modellbau, Alvalia Modelljernbane, B-Models, Fleischmann, Klein Modellbahn, Märklin, NMJ, Piko, Roco och Trix har alla producerat modeller av Sgns-vagnar i H0. Vagnarna från Alvalia, Adam Modellbau och Märklin är tillverkade av zinkgjutgods, medan Kleins, B-Models och Fleischmanns modeller är tillverkade i plast. Alvalia, Adam Modellbau och Märklin har levererat vagnar med Green Cargo-märkning. Adam Modellbau och B-Models har levererat vagnar i Hector-utförande (uthyrda från AAE). Märklin har vidare levererat vagnar för Tågab och Rush Rail (även dessa uthyrda från AAE). Märklin, Trix, B-Models och Roco har gjort vagnar märkta AAE. B-Models släppte en version av sin AAE-vagn med XXXL-containrar från Fortum 2020, katalognummer 90802.

Skala N

  • Fleischmann och Minitrix har tillverkat modeller i N-skala, bägge i zinkgjutgods. Minitrix släppte ett set med fyra HCTOR Sgns med timmerbankar 2022 (hyrda från AAE), katalognummer 18710.

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över GC godsvagnar, privata järnvägsoperatörers godsvagnar
Intermodal trafik

Tryckta referenser - förebild

Jocke Sannagård (red.): Modell & förebild. Kombitrafik på räls, väg och vatten. Stockholm: Allt om Hobby 2014 (Beskrivning av förebild & genomgång av modeller).

Trafikavdelningen, godstransportsektionen: Godsvagnsföreskrifter (SJF 636). Chefen för statens järnvägar 1963-1981.

Tryckta referenser - modell

Rutger Friberg: "Svensk timmervagn i H0." I Allt om Hobby nr 5/2007, s. 21 (Notis om Sgns med timmerbankar Borlänge MJ-klubb, av okänd tillverkning).

"Littera Sgns i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009, s. 46 (GC-vagn från Alvalia Modelljernbane).

"Hector Rails massavagn I H0." i Allt om Hobby nr 7/2012, s. 11 (Vagn från Adam Modellbau).

Christer Andersson: "Green Cargo littera Sgns i H0. Inte riktigt svensk från Fleischmann." i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013 (Recension).

Jocke Sannagård: "AoH synar: Rundvirkesvagnar från Märklin." i Allt om Hobby nr 6/2015 (Recension).

Redaktionen: "RushRail Sgns timmervagnar i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015 (Recension av Märklins vagnar).

"Skandinaviensatsning från B-models." i Allt om Hobby nr 2/2016, s. 7 (Notis om Sgns med fliscontainers från Fortum och timmervagnar).

"B-models." i Modelljärnvägsmagasinet nr 28/2017, s. 9 (Sgns med timmerbankar).

"Nytt i H0 från NMJ." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 6 (TÅGAB TMY och Three T Sgns).

"Märklin Containervagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 8 (Två olika GC-märkta Sgnss, 47064 och 47065).

"Flisvagnar I H0 från B-Models." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Sgns med Fortum fliscontainers).

"Svenska timmervagnar." i Allt om Hobby nr 3/2022, s. 15 (Minitrix HCTOR Sgns i sats om fyra vagnar, katalognummer 18710).

"Signs timmervagnas I N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 50/2022, s. 7 (Från Minitrix).

Webreferenser - förebild

Green Cargo: SGNS

Green Cargo: SGNSS

VTG: Sgns(s) 60' + 60'E | VTG-Typ I41.060D(E)

Wikipedia: AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn

Webreferenser - modell

Modelltåg.se: GC - Green Cargo AB litt Sgns/Sgnss (Adam Modellbau).

Modelltåg.se: GC - Green Cargo AB litt Sgnss typ 114 (Märklin)

Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sgns (Adam Modellbau).

Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sgns typ 7 (B-Models).

Modelltåg.se: HCTOR - HectorRail AB litt Sgns typ 121 (Märklin)

Modelltåg.se: RUSH - Rush Rail AB litt Sgns (Märklin)

Modelltåg.se: TÅGAB - Tågåkeriet i Bergslagen AB litt Sgnss typ 60' (Märklin)