SJ ellok litt Ra

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik[redigera]

Efter att ha identifierat krav för Da och Ma, såg 1948 års lokkommitté även ett behov av ett boggilok för expresstågen, littera Ra. Två lok beställdes på prov och levererades 1955. Loket gavs en mera fartbetonad form genom att man tittade på utformningen av General Motors F-serie, som också stod som modell för Nohab-dieslarna. Ra skulle också vara förhållandevis lätt, och medge en toppfart på 150 km/h. Drivningen utformades med en nykonstruerad rotorhålaxel, och strömavtagarna var av typ LLXJE 135. De bägge loken fick också ett nytt färgschema i orange med en dekorlinje i mörkgrått. Ra sattes in i expresståg med fem-sex vagnar och erfarenheterna var goda.

Åtta serielok levererades 1961. Dessa ändrades genom att strömavtagarna flyttades in från lokändarna för att bli mindre känsliga för fartvind, och vissa detaljer i boggierna ändrades också. Mitt under leveransen av serieloken ändrades färgschemat till orange med en bredare vit dekorrand, och loken gavs dessutom namn "Rapid 1" - "Rapid 10". Så småningom fick alla lok det nya färgschemat. Under 1970-talet byggdes loken om med Marchalstrålkastare, och sex av loken fick också vänstra dörren flyttad bakåt på 1980-talet. Serieloken sattes in i både expresståg och snälltåg, främst på Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö men även på Stockholm-Oslo fr.o.m. 1960-talet. Mot slutet användes Ra i främst till regionaltåg i Mälardalen, Bergslagen och på Ostkustbanan. Ra har också tjänstgjort i lokalgodståg på Nynäsbanan.

Provloken slopades 1987, övriga lok gjorde tjänst inpå 1990-talet. Svensk tågkraft har alltjämt (2018) en Ra som används till bland annat halkbekämpningståg.

Individer[redigera]

 • 846, provserielok levererat 1955, målad orange/vit 1964, slopad 1987, överförd 1987 till SvJvm, renoverades och målades i originalfärger till Tåg150 (2006)
 • 847, provserielok levererat 1955, målad orange/vit 1961, slopad 1987, såld 1989 till BJs.
 • 987, serielok levererat 1961, målad orange/vit 196x, marchalljus 1972, moderniserad med flyttade dörrar 1983, slopad 1996, överförd 1997 till SvJvm, dep Nässjö järnvägsmuséum
 • 988, serielok levererat 1961, målad orange/vit 1967, marchalljus 197x, moderniserad med flyttade dörrar 198x, slopad 1996, överförd 1997 till SvJvm.
 • 989, serielok levererat 1961, marchalljus 197x, igensatt fönster på biträde-sidan 1986, slopad 1988, skrotad 1989 i Kil.
 • 990, serielok levererat 1961, marchalljus 197x, moderniserad med flyttade dörrar 1987, blå/orangemålad 1993, slopad 1996, skrotad 1996 i Grängesberg.
 • 991, serielok levererat 1961, marchalljus 1972, moderniserad med flyttade dörrar 1984, slopad 1996, överförd 1997 till SvJvm.
 • 992, serielok levererat 1961, marchalljus 197x, moderniserad med flyttade dörrar 1984, slopad 1996, skrotad 2001 i Grängesberg.
 • 993, serielok levererat 1961, marchalljus 197x, moderniserad med flyttade dörrar 1986, blåmålad 1994, slopad 1996, skrotad 1999 i Grängesberg.
 • 994, serielok levererat 1961, marchalljus 197x, igensatt fönster på bitrade-sidan 1986, slopad 1988, såld 1988 till SKÅJ.

Huvuddimensioner Ra[redigera]

Löb: 15,1 m
Hjulbas: 2,90+7,80 m
Tjänstevikt: 60,8 ton
Axeltryck: 15,2 ton
Effekt: 2428 kW
Sth: 150 km/h
Broms: tryckluft
Axelföljd: Bo'Bo'

SJ Ra 847

SJ Ra 847 1960, andra provserieloket. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08902

SJ Ra 990

SJ Ra 990 i Gävle 1967 med "Jämten". Foto Wilhelm Häggström, Samlingsportalen Jvm.KDAJ08965

SJ Ra 991

SJ Ra 991 i Stockholm C 1961. Foto Seved Walther, Samlingsportalen Jvm.KBDB11192

Gävle 1986

SJ Ra 990 (med Marchallyktor) & Rc4 1180 i Gävle 1986. Foto Phil Richards, Wikimedia Commons

Litt Ra i modell[redigera]

Skala H0[redigera]

 • 1973 släppte Lars Ryderberg en kåpa till en Ra i vitmetall, som gick bygga som både prov- och serielok i leverans- och moderniserat utförande.
 • 1987 släppte Jeco en modell av Ra provserielok som byggsats i mässing och vitmetall.
 • 1989-90 släppte Lima en Ra i moderniserat utförande med Marchal-ljus i följande varianter:
  • Ra 988, katalognummer 8053L (DC), 8053ACL (AC)
  • Ra 987, katalognummer 8053LS2 (DC)
  • Ra 993, katalognummer 8061L (DC, i presentsats).
  • Ra 992, katalognummer 8061L (DC), 8061ACL (AC)
 • 1995-1996 släppte Lima en ny serie Ra serielok med stora lyktor
  • Ra 987, katalognummer 8530 (DC), 8530 AC (AC)
  • Ra 988, katalognummer 8530-1 (DC)
  • Ra 994, katalognummer 8540 (DC), 8540 AC (AC)
 • 2008 släppte Jeco en serie Ra som färdigmodell, samtliga i ej ombyggt utförande för serieloken.
  • Ra 987, katalognummer Ra-A103 (Analog DC), Ra-A163 (DCC ljud), Ra-B103 (Analog AC), Ra-B163 (Digital 3R ljud)
  • Ra 988, katalognummer Ra-A104 (Analog DC), Ra-A164 (DCC ljud), Ra-B104 (Analog AC), Ra-B164 (Digital 3R ljud)
  • Ra 991, katalognummer Ra-A107 (Analog DC), Ra-A167 (DCC ljud), Ra-B107 (Analog AC), Ra-B167 (Digital 3R ljud)
  • Ra 994, katalognummer Ra-A110 (Analog DC), Ra-A170 (DCC ljud), Ra-B110 (Analog AC), Ra-B170 (Digital 3R ljud)
 • 2018 släppte Jeco en ny serie Ra som färdigmodell, samtliga i ej ombyggt utförande för serieloken.
  • Ra 987, katalognummer RA-A203 (Analog DC), Ra-A203 (DCC ljud), Ra-B203 (Analog AC), Ra-B203 (Digital 3R ljud)
  • Ra 988, katalognummer RA-A204 (Analog DC), Ra-A204 (DCC ljud), Ra-B204 (Analog AC), Ra-B204 (Digital 3R ljud)
  • Ra 989, katalognummer RA-A205 (Analog DC), Ra-A205 (DCC ljud), Ra-B205 (Analog AC), Ra-B205 (Digital 3R ljud)
  • Ra 990, katalognummer RA-A206 (Analog DC), Ra-A206 (DCC ljud), Ra-B206 (Analog AC), Ra-B206 (Digital 3R ljud)
  • Ra 993, katalognummer RA-A207 (Analog DC), Ra-A207 (DCC ljud), Ra-B207 (Analog AC), Ra-B207 (Digital 3R ljud)

Skala N[redigera]

MGP har en korg till en moderniserad Ra som plastbyggsats, avsedd för ett underrede från Minitrix.

Länkar[redigera]

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser, förebild[redigera]

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998.

Tore Nordin: "Rapidloket - en subjektiv värdering." i järnvägar! nr 2/1983. (Beskrivning och ritning, provlok i leveransutförande & serielok med Marchalljus).

Redaktionen: "SJ lok litt Ra." i järnvägar! nr 6/1986. (Ritning, provlok i leveransutförande & serielok med Marchalljus).

Jens Dahlström & René Sjöstrand: "Ett ellok sett från ovan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997. (Om strömavtagare och övriga detaljer på ett elloks tak).

Tryckta referenser, modell[redigera]

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Lars Ryderberg: "Rapid-loket som H0-modell." i järnvägar! nr 2/1983. (Bygge med Ryderbergs byggsats från 1973).

Jörgen Bergfors: "Ra-loket som metallbyggsats i H0 från Jeco." i järnvägar! nr 3/1987. (Recension av Jecos första byggsats).

Lars Ryderberg: "Rappe från Vicenza." i järnvägar! nr 6/1988. (Recension av Limas första Ra).

Roger Cederspång: "Min Lima Ra går nu som en dröm." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016. (Ombyggnad av Lima 8035L).

Bengt Nylén: "Ombyggnad av Lima Ra 987 till utförande som 1966." i Modelljärnvägsmagasinet nr 26/2016. (Ombyggnad av Lima 8530).

Webreferenser[redigera]

Järnväg.net: Ra

Järnvägshistoriskt forum: När började Ra och Rb gå på mellersta Norrland? (Sammansättningen ev SJ expresståg).

Svenska lok: SJ littera Ra

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Ra (Jecos Ra-modeller).