SJ godsvagn litt Q14u

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Mellan 1953 och 1966 skaffade SJ cementvagnar för trycklossning med littera Q14u. Den första serien om 125 vagnar hade stående cylindriska behållare på 22 m3, serie 2 om 50 vagnar hade sfäriska behållare 22,6 m3 och den tredje serien om 637 vagnar hade större sfäriska behållare på 29,6 m3. TGOJ skaffade 1958-59 samma vagnstyp, de första fyra motsvarar SJ serie 1 och de följande åtta motsvarar SJ serie 3. Vid införandet av UIC-littera 1967 fick vagnarna littera U, från 1980 Uc och Ucs. Efter UIC-reformen övergick vagnarna till privatvagnar, men alltjämt registrerade vid SJ. Sth har höjts till 90 km/h och senare 100 km/h för Ucs. Privatvagnar ur serie 1 fanns i trafik inpå 1990-talet, medan vagnar ur serie 3 alltjämt går i trafik.

Huvuddimensioner (vid leverans)


Serie 1
Serie 2
Serie 3
Löb (m)
8,90
8,84
9,44
Hjulbas (m)
5,50
5,50
6,10
Lastgräns C (ton)
25,0
26,5
28,5
Rymd (m3)
22,0
22,6
29,6
Sth (km/h)
70
70
70
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Märkning
-
-
-

Bilder

Litt Q14u.jpg

SJ Q14u 100634 och SJ Q14u 100996, resp. serie 1 och 3. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB09473

litt Q14u 2.jpg

SJ 100854 Q14u, serie 2. Notera att denna vagn saknar broms. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB08886

Littera Q14u i modell

Skala H0

 • Roco har släppt flera vagnar av denna typ.
  - Katalognummer 46865 SJ litt Uc silver & beige, serie 2, märkt "Cementa" (1998).
  - Katalognummer 46864 SJ litt Q14u silver & ljusgrå, serie 2, märkt "Cementa" (1999).
  - Katalognummer 46870 SJ litt Uc ljusgrå & svart, serie 3, märkt "Boliden" (2000).
  - Katalognummer 46871 SJ litt U ljusgrå, serie 3, märkt "Gullhögen" (2000).
  - Katalognummer 46872 SJ litt Uc mörkgrå & svart, serie 3, märkt "Nordwaggon" (2000).
  - Katalognummer 46876 SJ litt Ucs vit & ljusgrå, serie 3, märkt "Cementa" (2001).
  - Katalognummer 46877 SJ litt Uc gul & svart, serie 3, märkt "Icopal" (2001).
  - Katalognummer 46878 SJ litt Uc mörkgrå & svart, serie 3, märkt "Kema Nord" (2002).
  - Katalognummer 47567 SJ litt Uc silver & ljusgrå, serie 3, märkt "Nycol" (2002).
  - Katalognummer 47568 SJ litt Ucs silver & ljusgrå, serie 3, märkt "Cementa" (200?).
  - Katalognummer 66838 SJ litt Uc mörkgrå & svart, serie 3, märkt "Nordwaggon" (2011).
  - Katalognummer 67437 SJ litt Ucs silver & ljusgrå, serie 3, märkt "Cementa" (2015).
  - Katalognummer 76999 SJ litt Ucs silver & ljusgrå, serie 3, märkt "Cementa" (2017).
 • Märklin har släppt Ucs
  - Katalognummer 46622 set med två SJ litt Ucs, en vit, en silver, märkt Boliden (2002).
  - Katalognummer 46628 set med två.SJ litt Ucs, en vit, en silver, märkt Cementa (2021).

Skala N

176312107-origpic-84830b.jpg

Modellen från Nmodell

Wiki-sidor om godsvagnar

SJ godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
TGOJ (portalsida)

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: "Cementvagnar - Trycklossning." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 196-197.

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 106.

"Ritning: SJ litt. Ucs (Q14u)." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Lars-Olof Karlsson: "Nya behållarevagnar." i Allt om Hobby nr 5/2000, s. 18 (Notis om Roco 46870 och 46871).

Lars-Olof Karlsson: "LOK om järnvägar." i Allt om Hobby nr 8/2002, s. 76 (Notis om Roco 47567).

"Behållarvagnar i skala 1:160." i Allt om Hobby nr 3/2020, s. 14 (Notis om vagnar från Nmodell).

"Märklin/Trix/Minitrix." Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Notis om bl.a. Märklins Ucs-vagnar).

Redaktionen: "Snabbtitt: Svenska godsvagnar i N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Snabbtitt på Fb-v, Oms och Ucs från Nmodell).

Redaktionen: "Snabbtitt: Ucs Cementa i H0 från Märklin." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022.

Webreferenser - förebild

Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).

SJ Godsvagnar 1971

SJ Godsvagnar 1983

SJ Godsvagnar 1991

SJ Godsvagnar

Svenskt MJ-forum: Specialvagnar

Särtryck 637

Webreferenser - modell

Habo Hobby: Bulkvagn litt Ucs (Modell från Nmodell).

Modelltåg.se: SJ litt Q14u/U/Uc/Ucs (Rocos vagnar i H0).