Vagnverkstaden

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Svensk småserietillverkare av lok och vagnar som byggsatser i etsad mässing och som 3D-printade byggsatser, i H0 och H0n3, samt byggdelar i 1:87. Företaget drevs av Göran Nilsson och startade sin produktion 2015, som en fortsättning på HNJ verkstad med lite annan inriktning. Verksamheten upphörde 2021.

Inledning till produktlistor

Nedan redovisas Vagnverkstadens produktion så långt den är känd. Produkterna listas grovt i kronologisk ordning efter utgivningsår, strävan har varit att endast redovisa faktiskt utgivna produkter (och inte nedlagda projekt). Vissa produkter har fått nya katalognummer efter hand, och katalognummer har återanvänts till andra produkter. För vissa modeller har också felaktiga littera angivits, detta anges med citationstecken samt det korrekta litterat. Listan är sammanställd från mailutskick, anteckningar och webbarkivet på Wayback Machine.

Modellerna var antingen etsade eller gjutna efter 3D-printade original, detta anges vid respektive modell. Flera av de etsade vagnsbyggsatserna var återutgivna modeller från HNJ verkstad. Detta anges med "HNJV" och katalognumret.

Personvagnar H0

Nr Beskrivning Typ Skala År
501-7
501-2
SJ Co9a (etsad, f.d. HNJV 512) Personvagn H0 2015
501-9 SJ CDo9 (etsad, f.d. HNJV 513) Person- och postvagn H0 2015
503-1 SJ Co5 (etsad, f.d. HNJV 503) Personvagn H0 2015
504-2 SJ BCo8 (etsad, f.d. HNJV 515) Personvagn H0 2015
504-3 SJ Co4a, f.d. ABo1 (etsad, f.d. HNJV 516) Personvagn H0 2015
505-5
505-2
SJ CFo5/BFo15 (etsad, f.d. HNJV 514) Person- och resgodsvagn H0 2015
522-1 SJ Co4b/"Bo4b" 1899-1901 (Bo14b, etsad, f.d. HNJV 522) Personvagn H0 2015
526-1 SJ Ro1 1092 (etsad) Restaurangvagn H0 2015
528-1
S010
SJ Co8a (etsad) Personvagn H0 2015
528-2 SJ Co8a leveransutförande (etsad) Personvagn H0 2015
550-1 YEJ C3 33, 33/SJ EC3c 9211 (etsad) Personvagn H0 2015
554 SJ C3c/MYJ 316 tysk (etsad, f.d. HNJV 554) Personvagn H0 2015
570-1 BJ BCo3/SJ ABo12b (etsad, f.d. HNJV 578) Personvagn H0 2015
570-3 SJ Co8cr/BJ RCo (etsad, f.d. HNJV 578) Cafévagn H0 2015
570-4 SJ BCo7a/BJ BCo2 (etsad, f.d. HNJV 039) Personvagn H0 2015
595-1 SJ F1 skruvbroms (etsad, f.d. HNJV 311) Resgodsvagn H0 2015
595-5 SJ F4 ombyggda fönster (etsad, f.d. HNJV 325A) Resgodsvagn H0 2015
SJ B1a (etsad) Personvagn H0 2016
SJ Co5 4210, f.d. UGJ (etsad) Personvagn H0 2016
100-1 SJ D20 (3D-printad) Postvagn H0 2016
501-5 SJ Co1, f.d. HdSJ (etsad) Personvagn H0 2016
502-1
006-1
SJ BCo3/BCo5a plåt (etsad) Personvagn H0 2016
502-3 SJ BCo3/BCo5 plåt fönster m/38 (etsad) Personvagn H0 2016
502-5 SJ BCo7a/ABo7a plåt (etsad) Personvagn H0 2016
502-7 SJ BCo7a/ABo7a plåtklädd fönster m/38 (etsad) Personvagn H0 2016
507-1
006-1
SJ BCo5 teak (etsad, f.d. HNJV 507) Personvagn H0 2016
507-5 SJ BCo11a teak (etsad, f.d. HNJV 508) Personvagn H0 2016
509-5 SJ Bo4 (etsad, f.d. HNJV 509) Personvagn H0 2016
509-9 SJ Co4d (etsad) Personvagn H0 2016
513-1 SJ Co5 4181 (etsad) Personvagn H0 2016
514-1 SJ ABo5a 2870, f.d. MaVJ (etsad) Personvagn H0 2016
515-1 SJ Co2 4179 träklädd, f.d. GDJ (etsad, f.d. HNJV 530) Personvagn H0 2016
515-5 SJ CDo14 (etsad, f.d. HNJV 525) Person- och postvagn H0 2016
518-1 SJ DFo7 (etsad, f.d. HNJV 518) Post- och resgodsvagn H0 2016
519-2 SJ Co8a 2642, 2643 Görlitz (etsad, f.d. HNJV 519) Personvagn H0 2016
520-1 SJ DFo3/Do48 (etsad, f.d. HNJV 520) Post- och resgodsvagn H0 2016
523-1 SJ Co13 (etsad, f.d. HNJV 523) Personvagn H0 2016
527-1 SJ Fo3 (etsad) Ångfinka H0 2016
546 SJ B2b (etsad) Personvagn H0 2016
550-2
553-1
S050
YEJ C3 26/SJ EC3c 9208 (etsad, f.d. HNJV 553) Personvagn H0 2016
551-1
551-5
SJ C3c 3892, f.d. HNJ tysk typ (etsad) Personvagn H0 2016
551-1 HNJ C1/CD1/SJ C3c/CD1 högt tak (etsad, f.d. HNJV 005) Personvagn H0 2016
551-2 HNJ C1/SJ C3c lanternin (etsad, f.d. HNJV 004) Personvagn H0 2016
560-1
S004
SJ CFo2 (etsad, f.d. HNJV 510A) Person- och resgodsvagn H0 2016
560-1
S005
SJ BFo12 (etsad) Person- och resgodsvagn H0 2016
561-1
006-2
SJ BCo11a plåt (etsad) Personvagn H0 2016
570-2 BJ Co6/SJ Co2 (etsad) Personvagn H0 2016
S080 SJ F1 m/1886 (etsad, f.d. HNJV 045P) Resgodsvagn H0 2016
SJ A2 (etsad) Personvagn H0 2017
SJ AB2 (etsad) Personvagn H0 2017
500-1 SJ C3b/C3c (etsad) Personvagn H0 2017
501-1 SJ Co1 ursprungsskick (etsad, f.d. HNJV 500) Personvagn H0 2017
501-4 SJ Co5 träklädd, f.d. GDJ (etsad, f.d. HNJV 529B) Personvagn H0 2017
501-6 SJ Co5, f.d. SDJ (etsad, f.d. HNJV 558?) Personvagn H0 2017
501-8 SJ Co9a 3039 fönster m/38 (etsad) Personvagn H0 2017
502-3 SJ BCo3/BCo5a fönster m/38 (etsad) Personvagn H0 2017
502-9 SJ BCo3/ABo13 lanternin fönster m/38 rakt tak (etsad) Personvagn H0 2017
504-1 SJ ABo11a f.d. UGJ (etsad) Personvagn H0 2017
505-1
505-3
SJ CFo5 fönster m/38 (etsad) Person- och resgodsvagn H0 2017
506-2
S002
SJ Ao1a (etsad) Sovvagn H0 2017
509-6 SJ Bo4 fönster m/38 (etsad, f.d. HNJV 509) Personvagn H0 2017
517-1 SJ Bo5a (etsad) Personvagn H0 2017
521-1
531-1
SJ "Ro2a" (Ro2, etsad, f.d. HNJV 521) Restaurangvagn H0 2017
524-1 SJ Fo2b (etsad) Resgodsvagn H0 2017
553-2 SJ EC3c, f.d. SSJ (etsad) Personvagn H0 2017
576-2 BJ BCo4/SJ Bo3 (etsad) Personvagn H0 2017
595-2 SJ F1 vakuumbroms (etsad, f.d. HNJV 311) Resgodsvagn H0 2017
595-6 SJ F4 (etsad, f.d. HNJV 325) Resgodsvagn H0 2017
101-B GDG/SJ BCo7cm/ABo7cm/RAB (3D-printad) Cafévagn H0 2018
102-B SJ Co8cs/Bo8cs (3D-printad) Cafévagn H0 2018
105-1 SJ FV2 (3D-printad) Resgodsvagn H0 2018
105-2 SJ FV3 (3D-printad) Resgodsvagn H0 2018
105-3 SJ SV1 (3D-printad) Dieselfinka H0 2018
119-V SJ F7 (3D-printad) Resgodsvagn H0 2018
301-B SJ BFo16 (3D-printad) Person- och resgodsvagn H0 2018
301-V SJ BF3 (3D-printad) Person- och resgodsvagn H0 2018
330-1 SJ BCo5/ABo15 1030 (3D-printad) Personvagn H0 2018
499-1 SJ C3a (etsad, f.d. HNJV 451) Personvagn H0 2018
499-2 SJ CF4, ex. C3a (etsad) Person- och resgodsvagn H0 2018
501-2
501-3
501-4
SJ Co1 fönster m/38, rakt tak (etsad) Personvagn H0 2018
505-2
507-1
SJ AFo5 1300 (etsad) Person- och resgodsvagn H0 2018
516-1 SJ Do5 (etsad) Postvagn H0 2018
524-5 SJ Fo1 (etsad) Resgodsvagn H0 2018
529-1
S008
SJ BCo9 (etsad, f.d. VVA) Personvagn H0 2018
558-2
071-1
BJ F3/SJ F9 (etsad, f.d. HNJV 580) Resgodsvagn H0 2018
594-1 SJ D3/D20a (etsad, f.d. HNJV 540) Postvagn H0 2018
595-3 SJ F1 tryckluftbroms (etsad, f.d. HNJV 311) Resgodsvagn H0 2018
595-4 SJ F1 tryckluftbroms mod. (etsad, f.d. HNJV 311A) Resgodsvagn H0 2018
595-8 SJ D2 (etsad) Postvagn H0 2018
102-V SJ RB5 (3D-printad) Cafévagn H0 2019
120-B SJ ABo6c (3D-printad) Personvagn H0 2019
120-V SJ AB5 (3D-printad) Personvagn H0 2019
152-B BJ ABCo1/SJ BCo12c (3D-printad) Personvagn H0 2019
152-V SJ AB10 (3D-printad) Personvagn H0 2019
153-B GDG BCo8/SJ BCo7d/SJ ABo7d (3D-printad) Personvagn H0 2019
153-V SJ AB6 (3D-printad) Personvagn H0 2019
177-B BJ ABo1/SJ Bo4c (3D-printad) Personvagn H0 2019
177-V SJ A4K (3D-printad) Personvagn H0 2019
310-B SJ Co4b/Bo14b/B14 (3D-printad) Personvagn H0 2019
310-V SJ Co4b/Bo14b/Bo10b/B11 (3D-printad) Personvagn H0 2019
320-B SJ Co4a, f.d. Ao1a (3D-printad) Personvagn H0 2019
321-1 SJ CF2/BF2 (3D-printad) Person- och resgodsvagn H0 2019
501-5 SJ Co5 träklädd, f.d. GDJ (etsad) Personvagn H0 2019
558-1
S070
070-1
BJ F5/SJ F1 (etsad, f.d. HNJV 581) Resgodsvagn H0 2019
S001 SJ Ao1 (etsad) Sovvagn H0 2019
S019 BJ ABo3 (etsad) Personvagn H0 2019
S090 BJ No/Co2 sommarvagn (etsad, f.d. HNJV 582) Personvagn H0 2019
107-B SJ Co8b/Co8d/Bo8b/Bo8d (3D-printad) Personvagn H0 2020
107-V SJ B15B (3D-printad) Personvagn H0 2020
120-BA SJ ABo6b/AB9 (3D-printad) Personvagn H0 2020
121-B SJ DFo25 (3D-printad) Post- och resgodsvagn H0 2020
121-V SJ DF26 (3D-printad) Post- och resgodsvagn H0 2020
311-B SJ Co4b/"Bo4b" 1899-1901 (Bo14b, 3D-printad) Personvagn H0 2020
505-1 SJ CFo1 (etsad, f.d. HNJV 505) Person- och resgodsvagn H0 2020
505-2 SJ CFo1 moderniserad (etsad) Person- och resgodsvagn H0 2020
S003 SJ Ao4 (etsad) Sovvagn H0 2020
S016 BJ BCo5 (etsad) Personvagn H0 2020
S017 BJ Co3 (etsad) Personvagn H0 2020
S018 BJ DFo4 (etsad) Post- och resgodsvagn H0 2020
S020 BJ ABo4/SJ Bo3 (3D-printad) Personvagn H0 2020
S021 DJ BCo5 (etsad) Personvagn H0 2020
S091 BJ C1 sommarvagn (etsad, f.d. HNJV 579) Personvagn H0 2020
SJ Ao1 (3D-printad) Sovvagn H0 2021
SJ RB4 (3D-printad) Cafévagn H0 2021
BJ Ro3 (etsad) Restaurangvagn H0 2021
151-B SJ Fo4 nitad (3D-printad) Resgodsvagn H0 2021
151-V SJ F4 nitad (3D-printad) Resgodsvagn H0 2021
176-B SJ Bo4b/"Ao4b" (Ao14b, 3D-printad) Personvagn H0 2021
176-V SJ AB10/B9 (3D-printad) Personvagn H0 2021
500-2 SJ C3b mod. (etsad) Personvagn H0 2021
S023 BJ Ro 36 (etsad) Restaurangvagn H0 2021

Godsvagnar H0

Nr Beskrivning Typ Skala År
701-1 SJ G3 7 m (etsad, f.d. HNJV 310B) Täckt godsvagn H0 2017
701-2 SJ Gs 7 m (etsad, f.d. HNJV 310D) Täckt godsvagn H0 2017
702-1 SJ G3 8 m (etsad, f.d. HNJV 310C) Täckt godsvagn H0 2017
702-2 SJ G3/Gs 8 m moderniserad (etsad) Täckt godsvagn H0 2017
702-5 SJ G3/Gs 8 m borttagen bromskupé (etsad, f.d. HNJV 314) Täckt godsvagn H0 2017
703-1 SJ G3 7 m bromsplattform (etsad, f.d. HNJV 313) Täckt godsvagn H0 2017
750-1 SJ Ge brädväggar (3D-printad) Täckt godsvagn H0 2018
750-2 SJ Ge masonite (3D-printad) Täckt godsvagn H0 2018
S090 BJ No/Co2 sommarvagn (etsad, f.d. HNJV 582) Öppen godsvagn H0 2020
580-1 SJ N1 obromsad (etsad, f.d. HNJV 301) Öppen godsvagn H0 2021
580-2 SJ N1 bromsledning (etsad) Öppen godsvagn H0 2021
590-1 SJ G3/Gs 7 m obromsad (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
590-2 SJ Gs 7 m tryckluftbroms (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
590-3 SJ Gs 7 m obromsad mod. (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
590-4 SJ Gs 7 m bromsplattform (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
591-1 SJ G3 8 m bromskupé (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
591-2 SJ G3 8 m bromskupé, tryckluftbroms (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
591-3 SJ G3 8 m bromskupé tryckluftbroms mod. (etsad) Täckt godsvagn H0 2021
591-4 SJ G3 8 m borttagen bromskupé tryckluftbroms (etsad) Täckt godsvagn H0 2021

Dragfordon och släp 1:87 smalspår

Nr Beskrivning Typ Skala År
SJ Np (vitmetall, från DJH) Ånglok H0e, H0n3 2018
NG-Z4p-1 SJ Z4p/Z4t kantig (3D-printad) Lokomotor H0e, H0n3, H0m 2019
NG-Z4p-2 SJ Z4p/Z4t sport (3D-printad) Lokomotor H0e, H0n3, H0m 2019
275-1 SJ UF5p, f.d. VGJ (3D-printad) Resgodssläp H0n3 2019

Personvagnar 1:87 smalspår

Några av dessa var övertagna från GOSVV, detta anges i listan.

Nr Beskrivning Typ Skala År
405-1
NG-007
SJ CFp 352 (etsad) Person- och resgodsvagn H0n3 2017
505-3
405-3
NG-006
SJ DF10p (etsad) Post- och resgodsvagn H0n3 2017
VGJ C 1035-1037/SJ Cp 356-358 (etsad) Personvagn H0n3 2018
MÖJ C 1018/SJ Bp 432 (etsad) Personvagn H0n3 2018
210-1 SJ Fop 682 (etsad) Resgodsvagn H0n3 2018
210-2 SJ Fop 669 (etsad) Resgodsvagn H0n3 2018
210-2 SJ Fop 683 (etsad) Resgodsvagn H0n3 2018
250-1 SJ DFo11t (3D-printad) Post- och resgodsvagn H0m 2018
251-1 VGJ Co 1027/1029 (3D-printad) Personvagn H0n3 2018
251-2 VGJ Co 1028/SJ Cop 767 (3D-printad) Personvagn H0n3 2018
252-1 VGJ Co 3008/SRJ Co 102-103 ASJ/SJ Cop 790 (3D-printad) Personvagn H0n3 2018
253-1 SJ Bop 743, f.d. ÖJ 22 (3D-printad) Personvagn H0n3 2018
400-1 VGJ C1 1034 (etsad) Personvagn H0n3 2018
400-2 VGJ C 1365-1379/SJ Cp 367-381 tysk (etsad) Personvagn H0n3 2018
400-3 SJ CFp 355 (etsad) Person- och resgodsvagn H0n3 2018
400-5 VGJ BC (etsad) Personvagn H0n3 2018
401-3 LSSJ CD 30 (etsad) Personvagn H0n3 2018
406-1 NÖJ C 32 (etsad, f.d. HNJV 397) Personvagn H0n3 2018
406-2 MÖJ C 1013/SJ Bp 427 (etsad) Personvagn H0n3 2018
410-1
NG-050
SJ Cop Görlitz (etsad, f.d. HNJV 304) Personvagn H0n3 2018
410-2 SJ BCop Görlitz (etsad) Personvagn H0n3 2018
410-3 SJ CDop Görlitz (etsad) Person- och postvagn H0n3 2018
410-4
NG-054
SJ Cop 680 Görlitz, svetsad (3D-printad) Personvagn H0n3 2018
211-1 SJ Fp 31-33, f.d. VÅHJ (3D-printad) Resgodsvagn H0n3 2019
212-1
NG-004
SJ Fp 5 (3D-printad) Resgodsvagn H0n3 2019
252-5
NG-030
VGJ Co 3000-4/SRJ Co 97-98 Bautzen (3D-printad) Personvagn H0n3 2019
254-1
NG-032
SJ BDFo10p (3D-printad) Person-, post- och resgodsvagn H0n3 2019
255-1
NG-031
VJ Co 500/SJ Cop 737 (3D-printad) Personvagn H0n3 2019
NG-003 LSSJ CD 24 (etsad, f.d. GOSVV) Person- och postvagn H0n3 2019
NG-005 ULB F 45 (etsad, f.d. GOSVV) Resgodsvagn H0n3 2019
NG-006 SRJ F 79-84 (etsad, f.d. GOSVV) Resgodsvagn H0n3 2019
401-1
NG-001
SJ CDp 397/VGJ CD 1012 (etsad) Person- och postvagn H0n3 2020
401-2
NG-002
NG-008
NG-021?
VGJ C 1015-1019 femfönsters (etsad) Personvagn H0n3 2020
401-4
NG-020
SJ Cp 385 (3D-printad) Personvagn H0n3 2020
NG-002 FJ Co 5 (etsad, f.d. GOSVV) Personvagn H0n3 2020
NG-003 SRJ Co/BCo 25-32 (etsad) Personvagn H0n3 2020
NG-005 KTsJ Co 1343/KBJ Co 1100/SJ Cop 681 (etsad) Personvagn H0n3 2020
NG-021 SJ Fp 31-33 (etsad) Resgodsvagn H0n3 2020
KBJ trefönstervagn (etsad, f.d. GOSVV) Personvagn H0n3 2021
KBJ fyrfönstervagn (etsad, f.d. GOSVV) Personvagn H0n3 2021
VGJ F (3D-printad) Resgodsvagn H0n3 2021
VGJ C1 (3D-printad) Personvagn H0n3 2021
NG-004 SRJ CFo 32 (etsad) Person- och resgodsvagn H0n3 2021
NG-005 SRJ DFo 29 (etsad) Post- och resgodsvagn H0n3 2021
NG-006 SRJ Co 28 ny korg (etsad) Personvagn H0n3 2021

SJ Cop 681 bild 30.JPG

Cop 681, NG-005. Foto Ola Ahlström.

SJ Fp 32 bild 26.JPG

SJ Fp 32, 211-1. Foto Ola Ahlström.

SJ Cop 767 bild 30.JPG

Cop 767, 251-2. Foto Ola Ahlström.

SJ Cop 790 bild 33.JPG

Cop 790, 252-1. Foto Ola Ahlström.

Godsvagnar 1:87 smalspår

Några av dessa var övertagna från GOSVV, detta anges i listan.

Nr Beskrivning Typ Skala År
440-1 VGJ G/SJ Gsp (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2018
440-2 VGJ G/SJ Gsp, bromskupé (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2018
440-3
NG-090?
VGJ Gäbt/SJ Gshp (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2018
440-8
NG-078
HWJ G (etsad, f.d. GOSVV) Täckt godsvagn H0n3 2018
442-1
NG-076
SRJ NNu/SJ NNrp/Orp (etsad, f.d. HNJV) Öppen godsvagn H0n3 2018
443-1
NG-075
VGJ Osl/Osp (etsad, f.d. GOSVV) Öppen godsvagn H0n3 2018
444-1
NG-013
SJ Nmp (etsad, f.d. GOSVV) Öppen godsvagn H0n3 2018
445-1 KBJ/KTsJ Gq/SJ Gsp (etsad, f.d. HNJV 698) Täckt godsvagn H0n3 2018
446-1
NG-012
NG-080
SÖJ/VGJ L (etsad, f.d. GOSVV) Öppen godsvagn H0n3 2018
ULB NN 7,5 m, utan bromshytt (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
ULB NN 7,5 m, med bromshytt (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
ULB NN 7,0 m, utan bromshytt (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
ULB NN 7,0 m, med bromshytt (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
441-1 VGJ Hml/SJ Hsp (etsad, f.d. GOSVV) Kylvagn H0n3 2019
NG-010 VGJ Gmf 1491 (etsad, f.d. GOSVV) Täckt godsvagn H0n3 2019
NG-011 HSJ R 95-100 (etsad, f.d. GOSVV) Täckt godsvagn H0n3 2019
NG-012 ULB G 65 (etsad, f.d. GOSVV) Täckt godsvagn H0n3 2019
NG-013 ULB G 29 (etsad, f.d. GOSVV) Täckt godsvagn H0n3 2019
NG-014
NG-097
SJ NNmp (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
NG-071
NG-077A
VGJ Gsl (etsad, f.d. GOSVV) Täckt godsvagn H0n3 2019
NG-095 Nmp trästolpar (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
NG-096 Nmp rörstolpar (etsad) Öppen godsvagn H0n3 2019
Plåt 1 SJ NNrp, f..d. KTsJ, SJ NNrp, f.d. KBJ, SJ NNsp,
f.d. KTsJ, SJ Nmp, f.d. LCJ (etsad)
Samling H0n3 2019
Plåt 2 SJ Q37p, SJ Pmp, f.d. KTsJ/KBJ/LCJ, SJ Pmp,
f.d. KTsJ, SJ Psp, f.d. ÖJ, SJ Imp, f.d. KBJ (etsad)
Samling H0n3 2019
NG-077 VGJ Gmql 1490-91 ? (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2020
NG-093 MÖJ G 1073 (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2020
VGJ Gssl (3D-printad) Täckt godsvagn H0n3 2021
NVHJ G 227/SJ Gmp plåtdörr (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2021
VGJ H höjd korg (3D-printad) Kylvagn H0n3 2021
NG-070 VGJ H/SJ Hmp (etsad) Kylvagn H0n3 2021
NG-089A VGJ H (3D-printad) Kylvagn H0n3 2021
NG-090
NG-091
ÖJ G 309 (etsad) Täckt godsvagn H0n3 2021
NG-096 Pmp/Imp 5,5 m (gjuten) Endast underrede H0n3 2021

Gjuten vagn bild 15.JPG

Underrede Pmp/Imp 5,5 m, NG-096. Foto Ola Ahlström

Tryckta referenser

Lars Sjölund: "Provbygge. SJ littera D20 3908 i H0 från Vagnverkstaden." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016.

Anders Stéen: "Att bygga en mässingsmodell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Bygge av Vagnverkstaden Ro1, katalognummer 526-1).

"Vagnverkstaden." i Modelljärnvägsmagasinet nr 33/2018, s. 7 (Z4p och F7).

Lars Sjölund: "Provbygge. SV1 från Vagnverkstaden." i Modelljärnvägsmagasinet nr 33/2018.

Webreferenser

Hokey.nu: ABo6c - HNJ-V (Bilder på Vagnverkstaden 120-B).

Vagnverkstaden.eu (Hemsida, från Wayback machine)