Tyska privatbanevagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På denna sida behandlas tyskbyggda vagnar som köpts av svenska normalspåriga enskilda järnvägar mellan 1900 och 1945, med undantag av ett antal tyskbyggda personvagnar i stål som behandlas på EJ egna stålvagnar. I huvudsak handlar det om vagnar av tysk standardtyp, men även godsvagnar som konstruerats för svensk räkning. Även SJ:s tysktillverkade Gu-vagn behandlas här.

Inledning

I samband med att det blev billigt att handla i Tyskland i slutet av första världskriget och åren därefter köpte flera svenska privatbanor vagnar i därifrån. Först och främst köptes godsvagnar av ett antal tyska standardtyper. Dessa vagnar har varit populära bland svenska modellrallare sedan 1950-talet, eftersom flera av dem har funnits i flera upplagor från de tyska storserietillverkarna. Idag är utbudet av "riktiga" svenska vagnar större, men dessa modeller erbjuder fortfarande en möjlighet att på ett enkelt sätt få lite variation i vagnparken. Dessutom beställde några svenska järnvägar vagnar av egna konstruktioner av tyska tillverkare.

När Deutsche Reichsbahn (DR) bildades 1920 "ärvde" man många varianter av godsvagnar från de tidigare "landbanorna". För att skilja på olika vagnar av samma grundtyp men med olika utförande gav man vagnarna tilläggslittera i form av tyska ortsnamn. Ortsnamnen valdes helt godtyckligt, de hade ingen speciell koppling till vagnstypen och användes bara för att skilja vagnarna åt. Godsvagnar av tysk standardtyp redovisas här under sina ortslittera från DR.

Ett antal tyskbyggda EJ egna stålvagnar behandlas på en egen sida.

KPEV C3itr

Tillbaka till toppen
Treaxliga personvagnar från Preussiska statsbanorna.
P5240374.JPG
BJ- och HNJ-vagn i skala N.

HNJ verkstad C3c 9191

HNJ Verkstads C3c 9191, f.d. MYJ 316, en moderniserad C3itr med två axlar och nya sidor (H0). Foto: Ola Ahlström

Under första världskriget skaffade Preussiska statsbanorna treaxliga personvagnar för militärtågen. Efter kriget drabbades Tyskland av en stor ekonomisk kris och kraftig inflation, därför såldes mycket material för att skaffa pengar. Svenska privatbanor köpte billigt omkring 60 stycken av dessa vagnar. De flesta av dessa vagnar var oinredda. Inredningen utfördes i banornas egna verkstäder och vagnarna blev litt BC, C, CD, CF eller F.

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare

BAJ

406, 407
EC3c 9164, 9085
Nr. 406 blev tvåaxlig 1923 när den byggdes om till sjukvagn. Den var placerad vid Borås C från till 1940, då den togs i bruk som resgodsvagn. När den kom till SJ ägo blev den EF1 8746 men 1941 blev den omnumrerad.
v.d. Zypen & Charlier

BJ

C3b 166-180
C3c 4289-4303
Olivgrå med märkning i guldfärg med ljusblå skuggning. Ombyggd 1936-38 till tvåaxliga med nya fjädernävar, fönstrerna utbytta till lyftfönster, och furupanel. Vissa vagnar fick också tak utan lanternin.
v.d. Zypen & Charlier

GDJ

CD3 2440, 2441
C3 2442-2449
Slopades
C3a 4304-4311
Mellan 1941-1942 ombygges vagnarna som på BJ.
v.d. Zypen & Charlier

HHJ

590, 591
EC3c 9022, 9023
Ormbyggdes till tvåaxlig 1935 och fick ny fönsterindelning med fem stora och två små vikfönster.
v.d. Zypen & Charlier

HNJ

CF4a 41-43
CF4b 44-47
C4 48-50
CF4 3906, 3907
C3c 3888-3893
Röd med mörkgrå lister(?).Nr. 43 blev ÅmÅJ 31, sedan DJ 32 och omnumrerades till 459. Vid det tillfället blev den ombyggd som BJ vagnar. Vid SJ blev den CF1 4335. 1924 blev nr. 50 tvåaxlig och 1930-1931 blev även 45-49 ombyggda på samma sätt. Nr. 45-47 fick vikfönster och axelavståndet ökades till 8 m. År 1939 blev Nr 41 tjänstevagn litt. Q4. Samma år fick 42 och 44 nya vikfönster.
v.d. Zypen & Charlier

L&HJ

C4 626, 627
EC3c 9039-9040

v.d. Zypen & Charlier

LyJ

6, 7
EC3a 9019, EC3c 9020
År 1932 ormbyggdes nr 7 till tvåaxlig. Bägge fick vikfönster. Efter förstatligandet skickades vagnarna till Skåne och märktes HHJ 543, 544
v.d. Zypen & Charlier

MYJ

C4 312-317
EC3c 9187-9192
Fönstren delning bytts till ett litet och sex stora vikfönster.
v.d. Zypen & Charlier

OFWJ

F3 266-267

Vagnarna ormbyggdes till tvåaxliga med träpanel i slutet av 1920-talet. Omnumrerades 1931 till TGOJ 180, 181 och 1946 till 148, 149
v.d. Zypen & Charlier

UWHJ

C 35
F 40-44
Slopad
EF1 8670-8674
Nr 35 tvåaxlig från början. Nr 40-44 fick de två mittre fönstren ersatta av en infälld skjutdörr. Under 1930-talet ändrades fönsterindelning och vagnarna fick lodrät furupanel. På vissa vagnar ersattes dörren med utanpåliggande skjutdörr, men på andra med dubbla utåtgående svängdörrar. Mittenaxeln togs bort av SJ som också byggde för den ena plattformen.
v.d. Zypen & Charlier

ÖKJ

CF 42,43

Mellan 1928-1930 blev vagnarna ombyggda till tvåaxliga med träpanel och omlitterade till F3. Omnumrerades 1931 till TGOJ 182, 183 och 1946 till 150, 151
v.d. Zypen & Charlier

Av SJ övertagna vagnar som återstod samlades så småningom ihop under SJ littera C3c och B3c.

 • I H0 kan man använda Fleischmann 5062, som dock är ca 7 mm för kort. Det beror på att Fleischmannvagnen är en modell av en förkrigsvariant som inte inte var anpassad för bårar. Perl har haft en exakt modell, nr 016, samt några moderniserade varianter, nr 084, 085, 087 och 100. HNJ Verkstad har haft en modell av SJ C3c 9191, f.d. MYJ 316, katalognummer 554. Vagnverkstaden har haft en modell av en HNJ-vagn i ombyggt skick, C3c 3892, nr 551-5.
 • En lämplig modell i skala N är Fleischmann 8072. Nmodell har dekaler för BJ C3b: 20033.
 • I skala 0 aviserade Hobby-Teknik en etsad byggsatsNürnbergmässan 1985.
 • I skala TT har Tillig vagnar med flera märkningar, t.ex. nr 16047 för Polska statsbanorna.

Huvudmått (vid inköp)

Löb: 12,8 m
Hjulbas: 3,5+3,5 m
Korglängd: 9,8 m
Bredd: 3,05 m
Sittplatser tredje klass: 47-48 (För C-vagnar)

Referenser - förebild

Erik Sundström: "Treaxliga personvagnar av tysk tillverkning" i Tåg nr 6/1977 (Ritning på chassi, BJ C3b, HNJ CF4b och OFWJ F3).

Maskinbyrån: "C3c till CF4" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad förteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Referenser - modell

LOK: "Lok om modelljärnvägar i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1985 (Perl 016 i H0 och Hobby-Teknik C3itr i 0).

Lars Olov Karlsson: "TGOJ resgodsvagn." i Allt om Hobby nr 4/1996, s. 28 (TGOJ F3 från Perl, katalognummer 087).

Lars Olov Karlsson: "Svensk tysk." i Allt om Hobby nr 7/1999, s. 48 (Fleischmann's 5062 som nyhet i H0).

Jan Frelin: "Svensk vagn från Fleischmann!" i Smalspårigt nr 75/2001 (Recension av Fleischmann 5062 med fokus på svenska förebilder).

Göran Nilsson: "HNJ CF4b 44 - Byggd från Perlmodell C3itr18." i Smalspårigt nr 82/2003 (Konvertering och ritning).

Lars-Olof Karlsson: "LOK om järnvägar." Allt om Hobby nr 2/2005, s. 60 (Flera konverteringar av Fleischmanns vagnar).

Perlmodell: Resgodsvagn TGOJ litt F3 (Modell av TGOJ-vagnar efter ombyggnad med ny korg, katalognummer 087. Från Wayback Machine).

DR G "Kassel"

Tillbaka till toppen
Deutsche Reichsbahn litt G "Kassel", senare DB litt G10. Det tyska litterat introducerades år 1928 och slopades sent på 70-talet.
47645.jpg
Roco's "Kassel"-vagn med bromshytt
Kassel-vagnar i Sverige:

Förvaltning
Nummer
SJ nummer
Kommentar
Tillverkare

BAJ

431 - 440 med broms.
37715 - 37724 med broms.


DJ

340, 345, 350, 355, 360 med broms
38242, 38244, 38245, 38246, 38243 med broms.


GBJ

248 - 262.
243 - 247 med broms.
37730 - 37744.
37725 - 37729 med broms.

243-252 Görlitz
253-262 Bautzen

HNJ

721 - 724,
726 - 729.
725, 730 med broms.
38068 - 38075.
38076, 38077 med broms
Anskaffade 1920
Görlitz

MTJ

300-310
37810-37820 Inköpta 1914, samtliga bromsade Köningshütte 1899

NOJ

753 - 757.
758 - 762 med broms.
38086, 38087, 38127, 38088, 38089.
38090 - 38094 med broms.
755 ombyggd till kylvagn (vitmålad), övriga med köttkrokar (Gsk)

SGGJ

222 - 224.
225 med broms.
37484, 37485, 37357.
37486 med broms.
Handbroms och konduktörskupé på nummer 224

UWHJ

95 - 101.
85 - 94 med broms.
37745, 37746, 37637 - 37677.
37705 - 37714 med broms.
97 - 101 hästinredning. Bromsade vagnar från början med både skruvbroms och tyckluft.
Wismar, 1923

WAJ

19 - 24,
26 - 29.
25 med broms.
37781 - 37790.
37780 med broms
25 ombyggd till kylvagn med utvändig isolering, återbyggd till Gsu av SJ vid förstatligandet.

ÖKJ

480 - 484.
475 - 479 med broms.

Senare TGOJ 1636-1640 (bromsade), 1641-1645 (obromsade)

ÖSJ

238 - 241.
37832 - 37835.
Blev CHJ 972 - 975.

Samtliga bromsade vagnar var ursprungligen försedda med upphöjd bromshytt. Littera var oftast G4 eller G3 i Sverige, senare oftast Gs, hos SJ litt Gsh eller Gsu. Efter förstatligandet togs alla bromshytter ned.

 • Lämpliga vagnar i H0 är Roco 47645 med bromshytt, 47646 utan bromshytt. Brawa har också G10, t.ex. 49067 utan bromshytt och 49094 med bromshytt. Liliput erbjuder modeller: utan broms: L235082, med broms L235090. Piko har tidigare sålt svenskmärkta litt Gs(u), katalognummer BJ 002, BJ 003, 5/6436/210, 5/6438/210, 95020, 95043, 95081, 95084.
 • Lämpliga vagnar i N är Fleischmann 8360 utan bromshytt och 8355 med broms.
 • I skala 0 har Lenz en G "Kassel", katalognummer 42210-03 m.fl., tyvärr dock med en snedsträva på vagnssidan som de svenska vagnarna i regel saknade. Pola har tidigare haft en modell.
 • Märklin har en G10 i skala 1, katalognummer 58942. Thunder Models har en G10 som plastbyggsats i 1:35. 2018 släppte även Sabre Models en G10 som plastbyggsats.
 • I skala TT har Tillig en KPEV Nm med bromshytt som passar, katalognummer 17351. Piko släpper en G02 utan bromshytt 2021, katalognummer 47761.

Huvudmått (obromsad/bromsad)

Löb: 9,30/9,60 m
Hjulbas: 4,5 m
Lastgräns: 19/18 ton
Lastlängd: 7,83 m
Lastbredd: 2,74 m
Vägghöjd: 2,12 m
Golvyta: 21,4 m2
Rymd: 44,7 m3

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar. Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s 66.

Erik Sundström: "Täckta godsvagnar av tysk typ." i Skarvjärnet nr 4/1970 (Ritning och konvertering av Pola-vagn i skala 0).

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Bertil Thulin: Göteborg-Borås Järnväg (SJK 62). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1994.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Jan-Olov Svensson & Roland Hansson: Järnvägar på Söderslätt. MTJ, TKJ, HSFJ, KTK och TRJ. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2018.

Tryckta referenser - modell

Erik Sundström: "Täckta godsvagnar av tysk typ." i Skarvjärnet nr 4/1970 (Ritning och konvertering av Pola-vagn i skala 0).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg: Bygg godsfinka litt Gs." i Allt om Hobby nr 2/1976 (Ommärkning och konvertering av tyska G10).

Lars-Olof Karlsson: "Riktigt försvenskade godsvagnar." i Allt om Hobby nr 8/1982 (Recension av svenskmärkta vagnar från Piko).

LOK: "Godsvagnar I." i Allt om Hobby nr 6/1995, s. 24 (SJ Gsu från Piko).

LOK: "Svenska godsvagnar." i Allt om Hobby nr 2/1996, s. 69 (Nya Piko-vagnar).

Lars Olov Karlsson: "Massavagn från HNJ." i Allt om Hobby nr 8/1996, s. 30 (HNJ Gs 722 från Piko).

Lars Olov Karlsson: "LOK om järnvägar. Svenska G-vagnar från Piko." i Allt om Hobby nr 1/2006 (Notis om Piko-vagnar i samarbete med Tåg & Hobby).

"Spårbart i 1/35." i Allt om Hobby nr 5/2018, s. 43 (Tyska godsvagnar som plastbyggsatser från Thunder Models).

"Vagnar i 1/35." i Allt om Hobby nr 1/2019, s. 63 (Tyska godsvagnar som plastbyggsatser från Sabre Models).

Webreferenser

Historiskt.nu: Förteckning över slutna vagnar på GDG 1946

Modellbahnfrokler.de: Gedeckter Güterwagen der Bauart G Gattungsbezirk München-Kassel. (Ritning, från Wayback Machine).

Märklin.de: Type G 10 boxcar (Modell i skala 1).

Worldrailfans.info: G10 covered goods wagons (Genomgång av H0-modeller av G10. Från Wayback Machine).

DR Gl "Dresden"

Tillbaka till toppen
Deutsche Reichsbahn litt Gl "Dresden", senare DB litt Gl 22.

DR Glr Dresden.jpg

Glr "Dresden". Inga svenska vagnar hade dock bromshytt. Wikimedia Commons.

1939 köpte GDG 100 vagnar varav 50 var utan broms och 50 hade tryckluftsbroms.

Förvaltning
Nummer
SJ nummer
Kommentar
Tillverkare

BJ

1214 - 1225, 1238 - 1248.
1201 - 1213, 1226 - 1237 med broms.
44619 - 44641.
44676 - 44700 med broms.
1201-1225 1940
1226-1237 1941

GDJ

2851 - 2860, 2871 - 2878.
2861 - 1870, 2879 - 2887 med broms.
44701 - 44718.
44642 - 44660 med broms.
2851-2870 1940
2871-2887 1941

SDJ

651, 652, 656 - 660.
653 - 655, 661 - 665 med broms.
44669 - 44675.
44661 - 44668 med broms.
651-655 1940
656-665 1941

Littera var Gr hos GDG och Gu hos SJ. Littera efter UIC-reformen 1967 blev Gbl.

SJ köpte liknande vagnar i Tyskland som dock hade samma dimensioner som SJ G. Dessa fick inledningsvis litt. Gu, efter UIC-reformen 1967 litt. Gbls-u.

 • Brawa har Dresden-vagnar i H0, t.ex. nr 48708 eller nr 48711. Roco har Dresden-vagnar i H0, t.ex. nr 76675 och har haft en Gu i svensk märkning, nr 47512 och 47512.1. Märklin släppte en SJ Gbl 2019, katalognummer 41465, och har tidigare haft en modell i H0: nr 00794. Axelavstånd är 7,0m. NMJ har haft en modell av SJ's variant i H0, nr 607-101.
 • I skala N har Fleischmann en modell av "Dresden" vagn:nr 8308. Axelavståndet på modellen är okänt.
 • I skala 0 har Lenz en Glr "Dresden", katalognummer 42212-02.

Huvudmått för GDG-vagnar (obromsad/bromsad)

Löb: 12,1 m
Hjulbas: 7,0 m
Lastgräns: 18/17 ton
Lastlängd: 10,72 m
Lastbredd: 2,74 m
Vägghöjd: 2,0 m
Golvyta: 29,4 m2
Rymd: 62,5 m3
Sth: 90 km/h
Broms: tryckluft eller genomgångsledning

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar. Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010. s. 72-73.

Jon Fast: "GDJ godsvagn litt. Gr." i Skarvjärnet nr 2/1968 (Beskrivning och ritning).

Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år." i Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Redaktionen: "G-vagnar i Sverige. Del 2." i järnvägar! nr 4/1986 (Bilder på Gus, F6a, G, Gbls, Gs, Gs-u samt Lgjs).

Krister Brandt: "Rocos svenska G-vagn." i Allt om Hobby nr 8/1987 (Konvertering till Gu av Dresden-typ från Roco-vagn; ritning).

Christer Andersson: "Förebild till NMJ:s tyskbyggda Gbls." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010, s. 7 (Beskrivning).

Bertil Bengtsson: "Om Gu-vagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020, s. 5 (Brev, en bild).

Tryckta referenser - modell

Krister Brandt: "Rocos svenska G-vagn." i Allt om Hobby nr 8/1987 (Konvertering till Gu av Dresden-typ från Roco-vagn; ritning).

Lars-Olov Karlsson "LOK om järnvägar." i Allt om Hobby nr 8/2001, s. 54 (Notis om Rocos svenskmärkta Gbl).

Redaktionen: "Märklin SJ Gbl." i Modelljärnvägsmagasinet nr 39/2019 (Recension).

Oscar Fröidh: "Om Gu-vagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020, s. 5 (Brev, förbättring av Märklins vagn)

Webreferenser - förebild

Historiskt.nu: Förteckning över slutna BJ-vagnar

Järnvägshistoriskt forum: Godståg från Lidingö: Kyrkviken, Canada och Kontinenten (Ritning på SJ Gu).

Järnvägshistoriskt forum: GDG G och Gr, Märkning 1950? (Hur märktes f.d. BJ-vagnar efter förstatligandet?)

Modellbahnfrokler.de: Gedeckter Güterwagen der Bauart Gl Gattungsbezirk Dresden (Ritning, från Wayback Machine).

Webreferenser - modell

Modelljärnvägsmagasinet: Märklin SJ Gbl (Recension).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Gbls (Tyska) (NMJ:s Gu).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Gbl (Tyska) (Rocos Gu/Gbl - ex GDG).

Kylvagnar

Tillbaka till toppen
Flera banor köpte olika typer av tyska kylvagnar på 1920-talet, litt Hs (SJ litt Hmu, Hsu). GDG:s vagnar var byggda efter svenska ritningar. GDG's vagnar hade el- och ångvärme samt köttkrokar.

Förvaltning
Nummer
SJ nummer
Kommentar
Tillverkare

BJ

1023 - 1027
38141 - 38145
Köpt 1924. Tryckluftbroms. El- och ångvärme, köttkrokar Wegman

GDJ

2490 - 2494
38164 - 38168
Köpt 1924. Obromsade. El- och ångvärme, köttkrokar Wegman

HNJ

783 - 787
2857 - 2861
Köpt 1924. Axelavstånd ombyggt till 5m 1935.

NOJ

755
38127
Ombyggd från Gs

WAJ

?
?
Köpt 1922. Huvudmått: längd 8,3m, bred 2,8m, axelavstånd 4,5m

Huvudmått


BJ Hs
GDJ Hs
HNJ Hs
Löb (m)
8,50
8,50
7,00
Hjulbas (m)
5,5
5,5
3,76
Lastgräns C (ton)
14,0
14,0
?
Lastlängd (m)
7,09
7,09
?
Lastbredd (m)
2,62
2,62
2,75
Sidoväggarnas höjd (m)
2,08
2,08
?
Golvyta (m2)
18,6
18,6
?
Broms
tryckluft
-
?
Uppvärmning
el, ånga
el, ånga
-

Tryckta neferenser

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010. s.96-97.

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Webneferenser

Historiskt.nu: Förteckning över slutna GDG-vagnar

Järnvägshistoriskt forum: Avskilda vagnar 1961

Järnväghistoriskt forum: GDG:s tyskbyggda kylvagnar (Ritning).

GSG N3a

Tillbaka till toppen
Virkesvagnar i Bergslagen litt N3a (senare Nss, Ns, Os)

BJ_Nss_6813_web.jpg

BJ Nss 6813

I början av första världskriget var BJ i stort behov av nya vagnar. Eftersom det var brist på material vid svenska tillverkare, vände sig BJ till Tyskland. Under våren 1917 levererades 336 vagnar, men omkring 50 ytterligare beställda vagnar beslagtogs av de tyska myndigheterna. Dessa vagnar var inte utförda som en tysk standardtyp, utan i princip en svensk design med en del tyska detaljer. Många men inte alla var ombyggda till Os före förstatligandet.

Förvaltning
Nummer
Omfördelning 1919
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare

BJ

6788-6822 med skruvbroms
6706-6787 utan broms
6788-6814 med skruvbroms
6706-6788 utan broms


Wegman, 1916-17

BJ

6769-6787, 6815-6835 med skruvbroms
6836-6995 utan broms


Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
6769-6858
Wismar, 1925

GDJ

2101-2130 med skruvbroms
2201-2272 utan broms
2101-2126 med skruvbroms
2201-2263 utan broms

Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
2111-2176
Wegman, 1916-17

GDJ

2127-2176 med skruvbroms
2187-2200, 2264-2399 utan bromsWismar, 1925

SDJ

410-432 med skruvbroms
433-485 utan broms
410-431 med skruvbroms
433-483 utan broms

Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
410-431, 433-483
Wegman, 1916-17

SWB

1686-1697 med skruvbroms
1698-1726 utan broms
1686-1697 med skruvbroms
1381-1393 med skruvbroms
1698-1726 utan broms
1351-1380 utan broms
Os(u) 11114-11197
Försedda med KK-broms slutet av 30-talet
3601-3684
Ombyggs till Oss, typ O4, 1935-1944
3601-3625 skruvbroms bort 1939
3626-3684 utan broms
Wegman, 1916-17

SJ-nummer av dessa vagnar från GDG-banorna

Ns(u): 12332-12379, 14515-14720, 8007-8017, 8094
Os(u): 12487-12659, 12758-12799, 14000-14074, 14317-14367, 14402-14514, 14721-14771, 8000-8006, 8018-8038, 8048-8093

Huvudmått för GDG-vagnar

Löb: 9,1 m
Hjulbas: 4,5 m
Lastgräns: 20-21 ton (16 ton på SJ)
Lastlängd: 7,8 m
Lastbredd: 2,9 m
Vägghöjd: 0,53 m (Nss), 0,8 m (Os)
Golvyta: 21,5-22,5 m2
Broms: tryckluft eller genomgångsledning.

Referenser

Erik Sundström: "Virkesvagnar av tysk typ på banor i Bergslagen." i Tåg nr 3/1970 (Beskrivning och ritning).

Rune Ekegren, Leif Dahl, & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971.

Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år." i Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar. Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 226.

Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDG

ÖCB NN3

Tillbaka till toppen
ÖCB köpte tjugo virkesvagnar från Dortmunder Union 1919 - 1921. Vagnarna hade från början littera NN3, senare NNs.

ÖCB:s tyska vagnar var konstruerade för svenskt bruk, men hade ändå flera tyska särdrag än GDG N3a.

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare

ÖCB

176-181, 186-191 utan broms
182-185, 192-195 med broms
Samtliga vagnar blev tjänstevagnar hos SJ

Dortmunder Union 1919-1921

Tryckta referenser

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar. Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 227.

Niklas Adell & Per-Olof Brännlund: Östra Centralbanan. Linköping-Hultsfred. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1999, s 242-243.

Webreferenser

Järnvägshistoriskt forum: Halle-vagn ombyggd till NN (Som visade sig vara tyskbyggda NN-vagnar).

Kindabild: Järnvägsstationen i Korpklev (Lastning av ved på ÖCB NN-vagn).

DR O "Halle"

Tillbaka till toppen
Deutsche Reichsbahn litt O "Halle", senare DB litt O10
o.jpg
o_broms.jpg
Fleischmanns Halle-vagnar

Halle-vagnar i Sverige:

Förvaltning
Nummer
b=Broms
SJ-nummer
b=Broms
Kommentar
Tillverkare

BJ

7122-7158.
7113-7121b
12280-12315
14118-14123b
Rödbruna, 7113 - 7121 med broms. Köpta 1937 från Vectura, byggda 1916.

CHJ

?

Mörkblå eller svarta.

GBJ

556-570.
551-555b.
10043,10045,10047,
10050-10060
Rödbruna. Vissa till SJ som Im eller Is
Hannover Wagenfabrik

GFJ

61 - 115

Bruna. 86 - 98 med bromshytt, senare bromsplattform 91 - 100 fick tryckluftsbroms på 1930-talet. Ombyggda till grusvagnar vid SJ.

HNJ

1501-1525
11665-11676
11728-11732b
Rödbruna, slutsiffra 0 och 5 användes sannolikt för bromsad vagn. Köpta under VK1 från gruvfirman Cornelius.

MTJ

400-424

Zypen & Charlier 1916

MTJ

578-585,2028-2037.
576,577,2026,2027b.

Mörkblå eller svarta. Privat SSA Trelleborg.
Privat SSA Hököpinge.
Hannoversche Waggonfabrik 1920

NOJ

703-722
723-727b
11885-11903
11880-11884b
Mörkbruna. (träkolskrov)

NsHJ

9 - 11

Köpta 1924 från GFJ, (83, 90, 85).

OFWJ

1801-1827
1828-1830b

Rödbruna. 1828-1830 med broms. Inköpta begagnade 1924 från Avesta Järnverk. Senare TGOJ Iss 4001-4027, Is 4101-4103
Waggonfabrik Wismar;
Zwickauer Fahrwzeugfabrik

SbhJ

59,61-63.
60b

Rödbruna, Privat SSA Säbyholm.

Vagnarna hade i allmänhet littera I3 i Sverige, senare litt Is, hos SJ litt. Isu.

 • I skala H0 passar Fleischmann nr 5260 och 5261 bra till denna variant. Enligt tyska recensenter är 5260 utan bromshytt närmast felfri, medan 5261 ska ha vissa brister.
 • Lämpliga modeller i N är Minitrix 3169.
 • I skala 0 har tyska 0-scale Models haft en modell.

Huvudmått (obromsad/bromsad)

Löb: 8,1/8,8 m
Hjulbas: 4,0 m
Lastgräns: 20 ton (16 ton på SJ)
Lastlängd: 6,7 m
Lastbredd: 2,75 m
Vägghöjd: 1,0 m
Golvyta: 18,4 m2
Rymd: 18,4 m3

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 130-131.

Ernst Andrén & Erik Sundström: Gruvgården - Fors Järnväg (SJK 5). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1968.

Ulf Lindahl: "Privatbanvagn litt Is." i Skarvjärnet nr 2/1970 (Ritning, data och ombygge av Fleischmannvagn i H0).

Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år." i Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Bertil Thulin: Göteborg-Borås Järnväg (SJK 62). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1994.

Olof Wickström: "GBJ litt I3 nr 551-570." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Bygge av vagn från 0-scale Models, ritning).

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Jan-Olov Svensson & Roland Hansson: Järnvägar på Söderslätt. MTJ, TKJ, HSFJ, KTK och TRJ. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2018.

Tryckta referenser - modell

Ulf Lindahl: "Privatbanvagn litt Is." i Skarvjärnet nr 2/1970 (Ritning, data och ombygge av Fleischmannvagn i H0).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg. Öppen godsvagn litt Is." i Allt om Hobby nr 1/1976 (Ommärkning till svensk version).

F.S. "Modelljärnväg i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1980 (Ny Halle-vagn från Fleischmann).

Olof Wickström: "GBJ litt I3 nr 551-570." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Bygge av vagn från 0-scale Models, ritning).

Webreferenser

Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDG

Modellbahnfrokler.de: Offener Güterwagen der Bauart O Gattungsbezirk Halle (Ritning, från Wayback Machine)

DR O "Nürnberg"

Tillbaka till toppen
Deutsche Reichsbahn litt O "Nürnberg", senare DB litt O11

UWHJ_I3_471.jpg

UWHJ I3 nr 471

Nürnberg-vagnar i Sverige:

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare

BJ

5801 - 5830
12236-12265
Utan broms.
Harkort i Duisberg, 1919

GDJ

3801 - 3806
12322-12327
Utan broms.
Harkort i Duisberg, 1919

NBJ

751 - 776
-
From 762 utrustade med tryckluftsbroms
Harkort i Duisberg, 1919

SDJ

701 - 704
12328 - 12331
702 med skruvbroms, öppen plattform. Senare SJ 12329.
Harkort i Duisberg, 1919

UWHJ

470 - 474
10193-10197
Skruvbroms, tryckluftbroms och bromshytt, ombyggda 1941/2 till tjänstevagnar utan att få SJ-nummer
Fried. Krupp. A.G. Essen, 1923

Vagnarna fick i allmänhet litt I3 i Sverige, senare Is. Hos SJ blev littera Isu. UWHJ köpte sina vagnar nya i Tyskland 1923, övriga vagnar levererades begagnade från Danmark 1938-39, där de gått som uthyrningsvagnar.

 • De bästa modellerna i H0 av dessa vagnar är tillverkade av Märklin. UWHJ:s vagnar motsvaras av Märklin 46039, medan övriga vagnar endast finns i satser om 10, t.ex. Märklin 46045 och 46030. Fleischmann erbjuder en vagn av "Schwerin"-typ som är ganska lik (t.ex. nr 5211), men den har mindre hjulbas, annan bromshytt mm.
 • I N-skala finns det Fleischmann 8208 utan broms och 8212 med broms, och Minitrix 15046 utan broms.
 • I skala 0 har Michael Schnellenkamp en O11 som kan tjäna som utgångspunkt.

Huvudmått (obromsad/bromsad)

Löb: 6,60/7,30 m
Hjulbas: 3,5 m
Lastgräns: 20 ton (16 ton på SJ)
Lastlängd: 5,3 m
Lastbredd: 2,8 m
Vägghöjd: 1,3 m
Golvyta: 14,9 m2
Rymd: 19,4 m3

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar: Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010. s.134-135.

"SJ litt. Is(u)." i Skarvjärnet nr 4/1967 (förebildsdata, bilder på märkning, Trix 3450 i H0).

Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år" i Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Tryckta referenser - modell

"Modellspalten" i Järnvägsteknik nr 4/1958.

"SJ litt. Is(u)." i Skarvjärnet nr 4/1967 (förebildsdata, bilder på märkning, Trix 3450 i H0).

Krister Brandt: "Nürnberg post festum." i Allt om Hobby nr 6/1986 (Ny Fleischmann-vagn aviserad på Nürnbergmässan).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar: Nygammal vagn för EJ." i Allt om Hobby nr 2/1987 (Recension av Fleischmanns Schwerin-vagn).

Claes Mattison: "Schwerinvagnen - än en gång." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Ombyggnad från Fleischmanns Schwerinvagn).

Lars Olov Karlsson: "NBJ Is-vagn." i Allt om Hobby nr 8/1996, s. 30 (NBJ Is 760 från Fleischmann).

RAF: "Märklinsats med svenskt klotter." i Allt om Hobby nr 8/2006 (Sats med Oe och Isu).

Tomas Jansson: "SJ litt Isu i skala 0." i Smalspårigt nr 165/2023 (Konvertering av O11 från Michael Schnellenkamp).
Tomas Jansson: "SJ litt Isu i skala 0 - del 2." i Smalspårigt nr 166/2024.

Webreferenser

Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDJ

Modellbahnfrokler.de: Offener Güterwagen der Bauart O Gattungsbezirk Nürnberg (Ritning, från Wayback Machine)

MRW: Märklins Nürnberg-vagn

DR Om "Breslau-Essen"

Tillbaka till toppen
Deutsche Reichsbahn litt Om "Essen" och "Breslau", senare DB litt Om12.
oum.jpg
oum_broms.jpg
Fleischmanns vagnar

Breslau/Essen-vagnar i Sverige:

Förvaltning
Nummer
SJ -nummer
b= Broms
Kommentar
Tillverkare

BJ

7096 - 7112
14115-17b
14129-30b
12266-79
Litt Is. 7096 - 7098 med broms. Köpta 1937 från Vectura. Byggda 1916.

FLJ

1000-1014
1015-1020

Litt I4, inköpta 1920. 1015-1020 med broms. Senare TGOJ Iss 4048-4062, 4063-4067
Dortmunder Union

GBJ

601 - 615
10061-73
Samtliga obromsade. Vissa till SJ som Isu
601-610 Linke-Hoffman
611-615 Dortmunder Union

GDJ

2570 - 2573
12321
14125-27b
Litt Is. 2570 - 2572 med broms.

HNJ

1526 - 1573(?),
1574 - 1586
11677-
11725
11733-
11741b
Slutsiffra 0 och 5 bromsad vagn. 1526 - 1573 köpta omedelbart efter VK1 från gruvfirman Cornelius, 1574 - 1586 köpta direkt från Tyskland 1924.

NBJ

793 - 800, 801 - 830SWB

1851 - 1900, 1951 - 2000
10575-
10653
10703-
10722b
Litt I4 - Iss. 1889-1900, 1993-2000 med broms.
1851-1858, 1889,1890 Heine
1859-1888, 1891-1900 Görlitz
1951-2000 Dortmund

UGJ

1050 - 1054ÖKJ

1401-1420

Litt I4. Inköpta 1919, Senare TGOJ Iss 4028-4047
Linke-Hoffman

Svensk littera har varit I4, senare Iss eller Is. På SJ fick vagnarna litt Is(u), senare Ir.

 • Passande modeller i H0 är Fleischmann 5715 och 5716. Piko har tidigare sålt svenskmärkta vagnar, katalognummer BJ 001, 5/6437/210, 95044, 95074, 95083.
 • Lämpliga modeller i N är Fleischmann 8215 (Essen) och 8216 (Breslau) och Arnold 4471 utan broms och 4412 med broms. JS-design har haft en modell av dessa vagnar i skala N.
 • 2020 släppte Lenz en Om12 utan bromsplattform i skala 0, katalognummer 42110-11, 42110-14.
 • I TT har Tillig haft modeller, t.ex. katalognummer 14282 "Breslau" och 14276 "Essen".

Huvudmått (obromsad/bromsad)

Löb: 9,10/9,80 m
Hjulbas: 4,5 m
Lastgräns: 20 ton (19 ton på SJ)
Lastlängd: 7,7 m
Lastbredd: 2,75 m
Vägghöjd: 1,55 m
Golvyta: 21,0 m2
Rymd: 33,0 m3
Sth: 70 km/h

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar. Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s 132-133.

Rune Ekegren, Leif Dahl, & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971.

Erik Sundström: "Vagnar vid BJ under 60 år." i Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Jon Fast & Svante Runberger: "Tyskbyggda I4-vagnar med 4,5 m axelavstånd." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stockholm: Allt om Hobby 1993. (Ritning & beskrivning).

Bertil Thulin: Göteborg-Borås Järnväg (SJK 62). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1994.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Tryckta referenser - modell

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Öppen vagn litt Iss." i Allt om Hobby nr 8/1976 (Ommärkning av tyska vagnar).

Lars-Olof Karlsson: "Riktigt försvenskade godsvagnar." i Allt om Hobby nr 8/1982 (Recension av svenskmärkta vagnar från Piko).

LOK: "Svenska godsvagnar." i Allt om Hobby nr 2/1996, s. 69 (Nya Piko-vagnar).

Webreferenser - förebild

Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDG

Järnvägshistoriskt forum: Avskilda vagnar 1961

Modellbahnfrokler.de: Offener Güterwagen det Bauart Om Gattungsbezirk Breslau-Essen (Ritning, från Wayback Machine)

Särtryck 637 1961

Webreferenser - modell

Lenz.de: Offene Güterwagen - Lenz Spur 0 (Lenz öppna godsvagnar i skala 0).

GDG O

Tillbaka till toppen
För att möta den kraftiga ökningen av trafik under andra världskriget, köpte GDG litt O vagnar från Tyskland. Vagnarna var helsvetsade och hade andra buffertbalkar i jämförelse med svenska vagnar.

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare

BJ

3906-3922 broms
3923-3940
78184-78200
78151-78168


GDJ

3090-3099 broms
3190-3194 broms
3195-3206
78201-78210
78211-78215
78169-78180


SDJ

573-580 broms
614-620
78213-78223
78144-78150


I "Förteckning över rullande material" för GDG år 1946 hade vagnarna littera O(u).

Huvudmått (bromsad/obromsad)

Löb: 12,1 m
Hjulbas: 7,0 m
Lastgräns: 21/22 ton
Lastlängd: 10,8 m
Lastbredd: 2,8 m
Vägghöjd: 0,8 m
Golvyta: 30,2 m2
Vikt: 9,3 ton utan, 10,3 ton med broms
Broms: tryckluft eller genomgångsledning

Referenser

Per-Olov Sundström: "GDJ godsvagn litt. O." i Skarvjärnet nr 10/1972. (Ritning, data).

Historiskt.nu: Öppna godsvagnar hos GDG

KPEV Omk/DR O "Frankfurt"

Tillbaka till toppen
Preussiska Statsbanorna littera Omk, senare DR littera O "Frankfurt", DB littera O 01

2022010210440661d181f63f838.jpg

Malmö Frihamn Is 107 i Malmö 1966, foto Jan-Anders Wihrén

MTJ I3.jpg

Perls modell av MTJ 543.

Dessa vagnar skiljer sig från de ovan beskrivna genom att många anskaffades redan från åren närmast efter sekelskiftet 1900, och genom att vara av en ren "Länderbahnmodell" snarare än en standardtyp. Vagnarna har kommit Sverige via vagnuthyrningsfirman Ludwig & Lange och Malmö-Genarps Järnväg.

Förvaltning
Nummer
SJ-nummer
Kommentar
Tillverkare

HRRJ

116-125

Inköpta 1919-20, Svarta.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Werkspoor, Amsterdam 1896

KTJ

1000-1084
10498-10530
10480-10482b
Anskaffade 1902-3. 1000-1003, 1025-1031 med broms. Övertogs senare av MSJ. Svarta med tjärat trävirke.
Gebr. Hoffman, Breslau 1891

LTJ

231-265
39966-39996 10179b,10180b
251-265 anskaffade 1902, 231-250 anskaffade 1909. 263-265 med broms. Rödbruna.
Gebr. Hoffman, Breslau 1898

MGJ

201-210

206 med broms. Inköpta 1904. Rödbruna. Nr 130-200 användes för vagnar som tillfälligt ägdes av MGJ när affärer förmedlades.
Gebr. Hoffman, Breslau 1891

MLJ

3050-3079

MLJ gjorde också omfattande vagnsaffärer.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896

MSJ

576-600
10490-10497
10477-10479b
578, 584, 587, 588, 590,594, 599 och 600 med broms. Inköpta 1909. Svarta med tjärat trävirke.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896

MTJ

241-254

Malines, Belgien 1889

MTJ

536-560, 562-575

Tillhörde Trelleborgs sockerbruk. 542, 543, 546, 551, 552, 553, 556 och 557 med broms. Troligen inköpta 1920. Svarta med tjärat trävirke. Senare sålda till Hököpinge resp. Helsingborgs Sockerbruk
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Werkspoor, Amsterdam 1898

MYJ

1135-1154
10331-10344, 10438b,10440b
1152-1154 med broms. Inköpta 1905. Rödbruna.

OFWJ

1831-1842

Köpta 1929 från MLJ. Senare TGOJ 4104-4115, ombyggda till Ns 1933.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896

SOEJ

128-129

129 med broms. Inköpta 1904.
Gebr. Hoffman, Breslau 1895

UGJ

130-144

143-144 med broms. Inköpta 1920. Rödbruna.
Gebr. Hoffman, Breslau 1896
Werkspoor, Amsterdam 1898

Efter förstatligande fick vagnar i bättre skick litt Isu, medan sämre vagnar tilldelades Imu, och sattes i reservvagnsparken utan SJ-nummer.

Någon storseriemodell av dessa vagnar är inte känd, men i H0 släppte Perl en mässingsbyggsats 2004, nr 139.

Huvudmått:
Längd
Bredd
Hjulbas
Vägghöjd
1880-tal utom broms
7,4
2,6
4,0
0,9
med broms
8,1
2,6
4,0
0,9
1890-tal utom broms
7,25
2,9
4,0
1,0
med broms
7,93
2,9
4,0
1,0

Huvudmått för 1890-talsvagnarna (obromsad/bromsad)

Löb: 8,10/8,80 m
Hjulbas: 4,0 m
Lastgräns: 15 ton
Lastlängd: 6,72 m
Lastbredd: 2,73 m
Vägghöjd: 1,0 m
Golvyta: 18,4 m2
Rymd: 18,4 m3.

Tryckta referenser

Erik Sundström: "Tyskbyggda 1890-talsvagnar i Sverige." i Tåg nr 3/1982 (Beskrivning, ritning).

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar. Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010. s.128.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Jan-Olov Svensson & Roland Hansson: Järnvägar på Söderslätt. MTJ, TKJ, HSFJ, KTK och TRJ. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2018.

Webreferenser

Järnvägshistoriskt forum: MLJ 115 J (bild på Halle- och Frankfurtvagn).

Modellbahnfrokler.de: Offener Güterwagen der Bauart O Gattungsbezirk Frankfurt (Ritning, från Wayback Machine)

Perlmodell: Bet- och grusvagn YJ, MTJ, SJ m fl litt I3 (Från Wayback Machine)

Andra wiki-sidor om vagnar

Tillbaka till toppen

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
SJ personvagnar
EJ personvagnar med stålkorg av egna typer
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell
GDG (Portalsida om GDG)
HNJ (Portalsida om HNJ)
SWB (Portalsida om SWB)
TGOJ (Portalsida om TGOJ)
NBJ (Portalsida om NBJ)
Svensk modelljärnväg

Referenser

Tillbaka till toppen

Statens Järnvägars Författningssamling: Godsvagnsföreskrifter (Gvf, Särtryck 636). Stocholm: författaren 1957 (SJ lastgränser).

Modellbahnfrokler.net: DB-Güterwagen der Epoche 3 (Tabeller över tyska godsvagnsmodeller från epok III).

Modellbahnfrokler.net: Güterwagen-Skizzen 1:100 (1950) (Ritningar på tyska godsvagnar).

Wikipedia: Normalien (Eisenbahn) (S.k. "normalvagnar" från länderbahnperioden, epok I. På tyska.)

Worldrailfans.info: Classification of Deutsche Reichsbahn goods wagons (1920-1945) (Genomgång av tyska godsvagnar från epok II, 1920-1945, inklusive klassificering med ortsnamn. Från Wayback Machine).