EJ personvagnar av 1930-talsmodell

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Vissa enskilda järnvägar (EJ) köpte nitade stålvagnar av liknande konstruktion som SJ personvagnar av 1930-talsmodell. De EJ-vagnar som inte var identiska med SJ:s modeller, och byggdes under 1930-talet, redovisas på denna sida.

Inledning

Även en del ensiklda järnvägar valde att bygga nitade stålvagnar med utgångspunkt i den design som SJ hade valt med sin vagnar av 1930-talsmodell. Standardiseringen var dock mindre än för SJ:s vagnar. Alla vagnar som redovisas på denna sida kom att tas över av SJ under 1940-talet.

Flera av vagnarna hade vakuumbroms vid leverans, allt tyder på att SJ avlägsnade eventuell återstående vakuumbromsutrustning vid övertagandet.

När vagnarna levererades gick inga persontåg på SJ fortare än 90 km/h. BJ hade dock köpt ånglok med sth 100 km/h, så deras snälltågsvagnar hade högre sth. För övriga järnvägar fanns det inget motiv för att ge vagnarna högre sth än 90/km/h. När SJ:s Dk-lok fick sth 100 km/h behövdes en översyn, så 1944 beslutas att tvåaxliga vagnar på SJ fick gå högst 90 km/h (utom F5), och att alla fyraxliga vagnar (och F5) fick gå 100 km/h. Undantag fanns dock. När man sen fick tåg med sth 120 km/h och F-lok 1946 fick stålvagnar med boggier generellt gå i 120 km/h så länge de hade Hildebrand-Knorr-broms och buffertar med ringfjäder. Senare gjordes ytterligare översyner av sth, vissa vagnar fick sth 130 km/h, medan vissa boggievagnar med träkorg återgick till sth 90 km/h.

Samtliga återstående vagnar med bälg fick dessa utbytta mot vulster under perioden 1968-1978.

Vagnarna redovisas här med urspungligt littera på respektive EJ. Vissa EJ köpte också nitade stålvagnar som var identiska med SJ:s vagnar, dessa redovisas med respektive SJ-vagn. Det handlar om GDG Co8, GDG Co14 och GDG, NOJ och TGOJ F5. De flesta av dessa kom till SJ under 1940-talet.

Översikt över vagnstyper

Här finns en kortfattad översikt över vagnarna som redovisas på denna sida.

Litt Typ I trafik Ombyggd Omlittrerad Ny ägare Ur trafik
GBJ Do2 Postvagn 1939 Do36 (1954) EDo1 (1940), EDo22 (1948) SJ (1940) 1966
GDG ABo1 Sittvagn 1940 Bo4c (1948), Ao14c (1956), A4K (1970) SJ (1948) 1970-tal?
GDG ABCo1 Sittvagn 1937 BCo12c (1948), ABo12c (1956), AB10 (1970) SJ (1948) 1970-tal?
GDG BCo8 Sittvagn 1936 BCo7d (1948), ABo7d (1956), AB6 (1970) SJ (1948) 1970-tal?
SWB BCo6 Sittvagn 1936 Qgn (1967) BCo7a (1945), ABo7a (1956) SJ (1945) 1967?
SWB Co6 Sittvagn 1939 Co4b (1945), Bo14b (1956), B14 (1970) SJ (1945) 1985
SWB Do1, Do2 Postvagn 1933 Do36 (1954) Do1 (1940), Do22 & Do30 (1948) SJ (1940) 1972

Förklaring till kolumnrubrikerna

Litt = Förvaltning och Littera
Typ = Typ av vagn
I trafik = Årtal då vagnen togs i trafik
Ombyggd = Större ombyggnader
Omlittrerad = Ändring av huvudlittera
Ur trafik = Sista trafikår, för olika bolag

Andra wiki-sidor om vagnar

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
SJ personvagnar
Tyska privatbanevagnar
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell
GDG (Portalsida om GDG)
SWB (Portalsida om SWB)
TGOJ (Portalsida om TGOJ)

GBJ Do2

Tillbaka till toppen

Beskrivning

GBJ tog emot två korta postvagnar 1939, littera Do2, som ägdes av Postverket. Vagnarna var inredda med en sorteringsavdelning i mitten, och två förvaringsavdelningar, en i varje vagnsände. Det fanns också en korridor för passage av postavdelningen. Korgen hade öppna plattformar, samt lägre tak och lanternin. Till varje förvaringsavdelning fanns en postlastningsdörr per sida, som öppnades utåt. På varje sida fanns ett brevinkast med ett fönster över. Vagnarna var försedda med boggie m/07 vid leverans. SJ tog över GBJ 1940, littera hos SJ blev inledningsvis EDo1.

Vagnarna liknade SWB's postvagnar littera Do2.

På GBJ användes vagnarna i posttågen Göteborg-Alvesta. Vagnarna stannade på sin hembana under SJ-tiden fram till 1948.

Littera ändrades till EDo22 1948 när kvadratmeterlittera för postvagnar infördes. Bägge vagnarna byggdes om 1954 (tillsammans med en av SWB-vagnarna) så att plattformarna byggdes in med väggar utan vestibuler, och korridoren togs bort. Bälgar installerades, men boggierna behölls. Postkupéns yta blev 36 m2, och sth höjdes till 120 km/h. Nytt littera blev Do36. Dessa gick i trafik parkopplade med en DFo33a.

Do36 avställdes 1966 och slopades 1971. Littera efter 1970 var D36.

Huvuddimensioner GBJ Do2

Löb: 13,90 m
Hjulbas: 8,20+2,40 m
Yta postkupé: 21 m2
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum, tryckluft
Uppvärmning: el, ånga.
Internationell trafik: -

Bilder GBJ Do2

GBJ Do2.jpg

GBJ Do2 133 vid leveransen 1939. Källa Digitalt museum JvmKAGA00165

Modeller GBJ Do2

Någon modell av Do2 är inte känd.

Tryckta referenser GBJ Do2

Bertil Thulin (red.): Göteborg-Borås Järnväg (SJK 62). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1994, s 112-113 (Beskrivning och ritning).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Postvagnar D" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data Do36).

Svante Runberger: "GBJ litt. Do2." i Skarvjärnet nr 4/1967 (Beskrivning, data och ritning på Do2 och Do36).

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodeller. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004.

GDG ABo1

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Som enda järnvägsförvaltning i Sverige erbjöd BJ "riktiga" sittplatser i första klass. BJ tog emot tre vagnar littera ABo1 1940 till 1941 från egen verkstad, nr 12-14. Vagnarna var inredda med en kupé för första klass, fem kupéer och en salong för andra klass, samt en toalett. Korgen hade åtta större fönster på bägge sidor, samt små fönster i ena änden på bägge sidor vid toaletten. Korgen var identisk med SJ Bo4b.

Liknande ABo-vagnar hade tidigare funnits i BJ:s trävagnspark.

Vagnarna användes inledningsvis i dagsnälltågen mellan Oslo och Köpenhamn. Någon gång mellan 1946 och 1948 ändrades vagnarna till vanliga andraklassvagnar.

När SJ tog över BJ 1948 fick vagnarna littera Bo4c. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna littera Ao14c. Vid litterareformen 1970 blev littera A4K.

Huvuddimensioner GDG ABo1

Löb: 23,50 m
Hjulbas: 16,00+3,00 m
Sittplatser första klass: 4
Sittplatser andra klass: 40
Sittplatser tredje klass: 0
Sth: 100 km/h
Broms: tryckluft
Uppvärmning: el (SE), ånga Vapor
Internationell trafik: Norge, trafik till Köpenhamn

Modeller GDG ABo1

Skala H0

 • Vagnverkstaden byggsatser med gjuten plastkorg
  - Katalognummer 176-B SJ litt Bo4c med bälgar (2020).
  - Katalognummer 176-VAK SJ litt A4K med vulster (2020).

Tryckta referenser GDG ABo1

GDG: "Del 3. Person, post och resgodsvagnar." i Förteckning över rullande materiel. Författaren 1939-1946.

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004.

Webreferenser GDG ABo1

MRW.se: En BJ vagn som väcker nyfikenhet (Byggtips av ABo1 H0)

Vagnverkstaden.eu: Vagnsbyggsatser gjutna (Modell i H0)

GDG ABCo1

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Som enda järnvägsförvaltning i Sverige erbjöd BJ "riktiga" sittplatser i första klass. BJ tog emot tre vagnar littera ABCo1 1937 från ASJ, nr 15-17. Vagnarna var inredda med en kupé för första klass, två kupéer och en salong för andra klass, fyra kupéer för tredje klass, samt två toaletter. Korridorsidan av korgen hade sju mindre fönster, ett stort och två små fönster vid salongen i mitten, samt ett litet fönster i varje ände. Kupésidan hade fyra stora fönster vid första- och andra klass kupéerna samt salongen, där det också fanns två små fönster, fyra mindre fönster vid tredjeklasskupéerna samt två små toalettfönster. Taket hade tio oregelbundet placerade snäckventiler.

Vakuumbromsen togs bort av BJ före 1946.

När SJ tog över BJ 1948 fick vagnarna littera BCo12c, några första klass sittplatser fanns inte längre kvar. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna littera ABo12c. Vid litterareformen 1970 blev littera AB10.

SJ använde inledningsvis vagnarna som kursvagnar på stambanorna, och senare i tåg där inte en hel förstaklassvagn inte behövdes.

Huvuddimensioner GDG ABCo1

Löb: 23,50 m
Hjulbas: 16,00+3,00 m
Sittplatser första klass: 4
Sittplatser andra klass: 22
Sittplatser tredje klass: 32
Sth: 100 km/h
Broms: vakuum, tryckluft
Uppvärmning: el (SE), ånga Vapor
Internationell trafik: Norge, trafik till Köpenhamn

Bilder GDG ABCo1

BJ ABCo1.jpg

BJ ABCo1 17, korridorsidan. Källa Digitalt museum JvmKAGA00183

Modeller GDG ABCo1

Skala H0

 • Dekaler o etsat har en plåt för att konvertera en UGJ-vagn till en BJ ABCo1.
 • Vagnverkstaden byggsatser med gjuten plastkorg.
  - SJ litt ABo12c med bälg (2020)
  - SJ litt AB10 med vulster (2020)

Tryckta referenser GDG ABCo1

GDG: "Del 3. Person, post och resgodsvagnar." i Förteckning över rullande materiel. Författaren 1939-1946.

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004.

Webreferenser GDG ABCo1 - förebild

Järnvägshistoriskt forum: 1937 levererades tre stycken

Järnvägshistoriskt forum: Lite mer ABCo1 m.fl. (Beskrivning av GDG nitade stålvagnar 1937).

Webreferenser GDG ABCo1 - modell

Dekaler och etsat (Modeller i H0).

Vagnverkstaden.eu: Vagnsbyggsatser gjutna (Modell i H0)

GDG BCo8

Tillbaka till toppen

Beskrivning

GDG tog emot fem andra och tredje klass vagnar littera BCo8 mellan 1936 och 1937. Vagnarna fördelades med två till GDJ (101 & 102), två till SDJ (103 & 104) och en till DJ (105). Vagnarna var inredda med tre kupéer för andra klass, tre kupéer för tredje klass, en öppen avdelning för tredje klass i mitten med sittning 3+1, samt två toaletter. Vagnarna verkar skiljt sig något vad gäller korgens utförande. Korgen på SDJ-vagnarna hade tre större och sex mindre fönster på bägge sidor, samt små fönster vid vagnsändarna. Korgen på DJ:s och GDJ:s vagnar hade endast mindre fönster på korridorsidan. Vagnen till DJ var dessutom levererad som en ren trdjeklassvagn, men inredd likadant som övriga BCo8.

Vakuumbromsen togs bort av GDG före 1946.

När GDG förstatligades 1948 fick vagnarna littera BCo7d. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna littera ABo7d. Vid litterareformen 1970 blev littera AB6.

Huvuddimensioner GDG BCo8

Löb: 23,50 m
Hjulbas: 16,00+3,00 m
Sittplatser andra klass: 18
Sittplatser tredje klass: 46
Sth: 100 km/h
Broms: vakuum, tryckluft
Uppvärmning: el (SE), ånga Vapor
Internationell trafik: Norge, trafik till Köpenhamn?

Modeller GDG BCo8

Skala H0

 • Vagnverkstaden byggsatser med gjuten plastkorg.
  - Katalognummer 153-B SJ litt BCo7d/ABo7d med bälg (2020).
  - Katalognummer 153-V SJ litt AB6 med vulster (2020).

Tryckta referenser GDG BCo8

GDG: "Del 3. Person, post och resgodsvagnar." i Förteckning över rullande materiel. Författaren 1939-1946.

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004.

Webreferenser GDG BCo8

Järnvägshistoriskt forum: DJ fick en lite speciell vagn 1937, Co 22 (Olika varianter avBCo8-vagnarna).

Järnvägshistoriskt forum: Lite mer ABCo1 m.fl. (Beskrivning av GDG nitade stålvagnar 1937).

Vagnverkstaden.eu: Vagnsbyggsatser gjutna (Modell i H0)

SWB BCo6

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SWB tog emot två andra & tredje klass sittvagnar littera BCo6 1936. Vagnarna var inredda med tre andra klass kupéer med sex sittplatser i varje, två avdelningar för tredje klass, samt två toaletter. Korgen hade nio större fönster på bägge sidor, samt små fönster i bägge ändar änden på bägge sidor vid toalettenrna. Taket var försett med åtta oregelbundet placerade torpedventiler längs med takets mittlinje. Vid leverans var vagnarna försedda med boggier m/07.

Vagnarna hade ungefär samma typ av inredning som äldre SWB-vagnar littera BCo3.

När SJ tog över SWB 1945 fick vagnarna littera BCo7a. Sth övergick aldrig 100 km/h. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna littera ABo7a. Vagnarna gick i trafik åtminstone till 1967, då den ena byggdes om till tjänstevagn littera Qgn.

Huvuddimensioner SWB BCo6

Löb: 21,80 m
Hjulbas: 15,50+2,40 m
Sittplatser andra klass: 18
Sittplatser tredje klass: 39
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum, tryckluft
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -

Bilder SWB BCo6

SWB BCo6.jpg

SWB BCo6 vid leveransen 1936. Källa Digitalt museum JvmKAGA00433

Modeller SWB BCo6

Skala H0

Tryckta referenser SWB BCo6

Rune Ekegren, Leif Dahl & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971, s 203-206 (Beskrivning och ritning).

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004

Webreferenser SWB BCo6

VVA.se (Modell i H0)

SWB Co6

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SWB byggde en sittvagn 1939 som fick littera Co6. Vagnen var inredd med två öppna avdelningar med sittning 2+2 med totalt 72 sittplatser, samt två toaletter. Korgen hade nio stora fönster per sida, samt två små fönster på varje sida vid vagnsänden. Vagnen fick boggie m/07 vid leverans. När SJ tog över SWB 1945 fick vagnen littera Co4b. Boggierna byttes till m/42 vid något tillfälle.

Vid klassreformen 1956 blev littera Bo14b, och vid litterareformen 1970 B14. Vagnen slopades 1985.

Huvuddimensioner SWB Co6

Löb: 22,30 m
Hjulbas: 16,00+2,40 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 72
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum, tryckluft
Uppvärmning: El (SE), ånga Vapor
Internationell trafik: -

Modeller SWB Co6

Någon modell av denna vagn är inte känd.

Tryckta referenser SWB Co6

Rune Ekegren, Leif Dahl & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971, s 203-206 (Beskrivning och ritning).

Maskinbyrån: "Co1 till Co7" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962 (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004.

Webreferenser SWB Co6

Järnvägshistoriskt forum: SJ B14 3679, fd SWB (Ritningar).

Järnvägshistoriskt forum: SWB Co6 191 till JVM (Vagnens slutliga öde).

SWB Do1 - Do2

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SWB tog emot en kort postvagn 1933, littera Do1. Under 1937 och 1938 levererades ytterligare fyra vagnar, med ett något annorlunda utförande med littera Do2. Vagnarna var inredda med en sorteringsavdelning i mitten, och två förvaringsavdelningar, en i varje vagnsände. På Do2 fanns också en korridor för passage av postavdelningen. Korgen hade öppna plattformar, samt lägre tak och lanternin. Till varje förvaringsavdelning fanns en postlastningsdörr per sida, som öppnades utåt. Do1 hade ett osymmetriskt placerat fönster på varje sida av sorteringsavdelningen, och ett brevinkast på varje sida. På Do2 fanns ett brevinkast med ett fönster över vid mitten av vagnen. Vagnarna var försedda med boggie m/07 vid leverans. Samtliga vagnar ägdes av Postverket.

Vagnarna liknade GBJ's postvagnar littera Do2.

Samtliga SWB Do2 överfördes till SJ redan 1940, SWB fick fyra DFo5 och en DF5 i utbyte. Vagnarna fick littera Do1 på SJ. Den återstående SWB Do1 togs över av SJ tillsammans med hela SWB 1945. Sth höjdes till 100 km/h, sannolikt 1944, och ändrades sedan inte före ombyggnad.

Littera ändrades till Do22 respektive Do30 1948 när kvadratmeterlittera för postvagnar infördes.

En Do22 byggdes om 1954 (tillsammans med GBJ-vagnarna) så att plattformarna byggdes in med väggar utan vestibuler, och korridoren togs bort. Bälgar installerades, men boggierna behölls. Postkupéns yta blev 36 m2, och sth höjdes till 120 km/h. Nytt littera blev Do36. Dessa gick i trafik parkopplade med en DFo33a.

Do22 och Do30 slopades 1967 till 1972. Littera för återstående vagnar efter 1970 var D22.

Huvuddimensioner SWB Do1/Do2

Löb: 13,90 m
Hjulbas: 8,20+2,40 m
Yta postkupé: 30/22 m2
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum, tryckluft
Uppvärmning: el, ånga.
Internationell trafik: -

Bilder SWB Do1/Do2

hille 1944.jpg

SJ Do1 som andra vagn bakom B-loket i Hille 1944. Foto Tore Westerman, Digitalt museum JvmKBIA05514

Modeller SWB Do1 - Do2

Skala H0

Tryckta referenser SWB Do1 - Do2

Rune Ekegren, Leif Dahl & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971, s 203-206 (Beskrivning och ritningar).

Maskinbyrån: "Do1 till DF5" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Postvagnar D" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004.

Webreferenser SWB Do1 - Do2

VVA.se (Modell i H0)