Spår- och hjulstandarder

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Spårstandard)
Hoppa till: navigering, sök

För att kunna köra ett modelljärnvägsfordon på räcker det inte att fordon och spår är anpassade till samma spårvidd. Avståndet mellan insidan på hjulen måste dessutom medge att hjulen passerar genom de flänsrännor som finns vid växlar, och dessutom måste hjulen passera växlar utan att styra "fel" i korsningen. Flänsarna på hjulen får inte heller vara så höga att de slår i rälsbefästningar mm.

I modelljärnvägens barndom hade varje tillverkare sin egen standard, men marknadens krav har drivit fram standarder som i alla fall följs någorlunda. Detta medger att fordon byggda för samma standard kan trafikera samma spår. De stora standardiseringsorganisationerna idag är kontinental-europeiska Morop med sin NEM-standard, och amerikanska NMRA.

Idag kan man säga att det finns tre typer av standarder:

  1. Rena modellstandarder, som medger säker drift och små kurvradier, men använder höga flänsar och breda hjul. Till dessa hör NEM 310 och NMRA S1.3 Hi-rail scales.
  2. Finskalastandarder, som tar någon hänsyn till hur ett riktigt järnvägshjul ser ut. NMRA standard får nog räknas dit, och så även NMRA fine. RP-25 används ofta för att för att beteckna NMRA standard, men avser egentligen NMRA:s rekommendationer för en väl designad hjulprofil.
  3. Proto-standarder, som med små eller inga kompromisser förminskar ett riktigt järnvägshjul. NMRA-Proto-standarder är de viktigaste av dessa. En fördjupningstext om dessa finns på NMRA:s hemsida.

Rälhöjd (och hjulbredd i RP-25) mäts vanligen i code, vilket motsvarar tusendels tum. Eftersom standardiseringen av färdigköpt spår ibland brister, händer det att man måste testa om NEM-hjul fungerar på det spår man vill ha.

Det är dock inte flänshöjden som är den stora stötestenen för att hjul och spår ska passa ihop, utan måtten mellan de båda hjulens baksida (back to back, mått B i skissen nedan) och ena hjulets baksida till det andra hjulets framsida av flänsen (check gauge, mått K i skissen nedan) som är det i alla hänseenden viktigaste när det gäller att få fordonen att fungera med ett spår byggt efter en viss standard.

NEM_001.jpg

De viktiga och totalt funktionsbestämmande måtten på hjulen enligt bilden ovan är måtten: B och K. Måttet T, flänsens bredd är ju ett resultat av B och K och behöver egentligen inte mätas för sig.

Motsvarande viktigaste mått på en korsning (ibland benämd hjärtstycket) som 99% av problemen uppstår är måtten: C och S. Måttet F, flänsrännan är precis som på hjulen ovan ett resultat av de andra två måtten.

Hur funkar då dessa mått ihop? Det viktigaste av allt, måttet K på hjulen, får INTE vara större än måttet C på spåret. Då kan hjulflänsen slå i korsningsspetsen och urspåring sker. Det är i nästan samtliga fall detta som sker när man provar RP-25 hjul i inte fullt moderna NEM eller tveksamt tillverkade växlar.

Måttet B måste bara gå fritt över moträler/vingräler, måttet S i korsningen, samt över tungorna i växeln. Dessutom måste hjulbredden N vara minst dubbelt så stort som flänsrännans bredd F, annars kommer hjulen att "halka ned" i korsningen.

Dessa principer gäller för ALLA spår och hjul, även i fullskala.

Andra artiklar om spår och hjul

Spår
Proto-standarder
RP-25