SJ ånglok litt E

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Mellan 1907 och 1920 fick SJ leverans av 130 ånglok littera E, avsedda för person- och godstågstjänst i Norrland, samt tyngre godståg i södra Sverige. E-loken hade lågt axeltryck för trafik på linjer med svag överbyggnad. Loken hade högt pannläge, stavramar, sluten hytt, två invändiga cylindrar, Walschaerts slidstyrning och överhettning. E-loken levererades med treaxliga tendrar littera L, men vissa lok har också gått med boggitendrar littera A. Fjorton av loken såldes till olika enskilda järnvägar (OKB, UWHJ och SSJ) i samband med elektrifieringar av stambanorna 1925-37. Dessa återkom till SJ när järnvägarna förstatligades.

Mellan 1935 och 1951 byggdes 90 E-lok om med en främre löpaxel för att ge bättre gångegenskaper och högre hastighet, och nytt littera E2. Ombyggnaden genomfördes genom att ramen förlängdes och ångpannan flyttades fram.

E-loken blev långlivade hos SJ, de sista E och E2-loken gick kvar i trafik till 1972.

Mellan 1917 och 1919 skaffade Kalmarbanorna tre lok av samma typ som SJ's E-lok, dessa var dock något tyngre. Loken kom till SJ 1942 och fick först littera E, men med anledning av det högre axeltrycket fick de littera E5 från 1943. Loken avställdes på 1950-talet och slopades 1967 och 1970.

Huvuddimensioner E/E2

Löb: 16,65/17,65 m
Hjulbas (lok och tender): 11,80/13,85 m
Tjänstevikt: 50,0+33,6/57,5+33,6 ton
Axeltryck: 12,5 ton
Dragkraft: 9,0 Mp
Sth: 65/70 km/h
Broms: vakuum, vissa även med malmtågsbroms. Tryckluft Kunze-Knorr fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: D-3/1'D-3
Kolförråd: 5,2 ton
Vattenförråd: 14,0 m3

SJ_E_1453.jpg

SJ E 1453 vid leverans, från början försedd med Kunze-Knorrbroms. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08287

SJ_E2_1152.jpg

SJ E2 1152. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ07961

Litt E/E2 i modell

Skala H0

  • 1982 släppte DJH en byggsats i mässing och vitmetall av en litt. E (katalognummer E105), som följdes av en litt. E2 år 1983 (E128). Den första serien medförde motor och växellåda, senare serier levererades utan dessa. Även färdigmodeller såldes.

DJH E 1045

DJH E 1045 (E105), såld som färdigmodell. Foto: Ola Ahlström
  • 2015 släppte Tumba Lokstation byggsatser i etsad mässing av E och E2.
  • 2016 släppte NMJ modeller av E och E2 som färdiga småseriemodeller i mässing, bland annat E 1042 och 1089 samt E2 1046, 1122, 1180 och 904.
  • 2017 släppte Jeco/Liliput ett E-lok som färdigmodell.
  • 2020 släppte Jeco/Liliput en E2 som färdigmodell.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser - förebild

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13). Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.

"SJ littera E2." i Allt om Hobby nr 2/1967 (Ritning).

"SJ ånglok litt. E." i Skarvjärnet nr 3-4/1968 (Data och ritning).

Leif Dahl: "SJ-ånglok E-E12." i Tåg nr 6/1968.

"SJ littera E." i Tåg nr 4/1973 (Ritning).

Redaktionen: "SJ littera E från Liliput och Jeco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018 (Recension, ritning).

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Hans-Johan Polanik: "E-lok från UGJ/DJH." i järnvägar! nr 1/1983 (Recension av DJH:s E-lok).

Jan Otterbeck: "SJ litt. E/E2 med drag under galoscherna." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan - Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Om hur chassit till DJH:s E/E2 kan modifieras för bättre gångegenskaper).

Bengt Nylén: "E/E2-loken. Del 1." i Smalspårigt nr 129/2014 (Bygge av Tumba lokstations byggsats).
Bengt Nylén: "E/E2-loken. Del 2." i Smalspårigt nr 130/2015.
Bengt Nylén: "E/E2-loken. Del 3." i Smalspårigt nr 131/2015.

Redaktionen: "SJ littera E från Liliput och Jeco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018 (Recension, ritning).

Bengt Nylén: "Nytt ljud i Liliputs E-maskin." i Smalspårigt nr 142/2018 (Byte av högtalare).

Mats Dahlström: "Kortkoppla Liliputs E-maskin." i Smalspårigt nr 142/2018 (Minska avståndet mellan lok och tender).

Webreferenser - förebild

Svenska lok: Litt E

Svenska lok: Litt E2

Webreferenser - modell

MMJK: Nytt ljud i Liliputs E-maskin

Mötesspåret: Ljuddekoder i NMJ:s E-lok

Svenskt MJ-forum: E-LOK (Kommentarer om Jecos E-lok).

Svenskt MJ-forum: Dekoderinstallation i NMJ E/E2 lok

Svenskt MJ-forum: NMJ E2 (Om dekoderinstallation och löphjulet mm.).