SJ godsvagn litt M2

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Fr.o.m. 1900 började SJ beställa svensktillverkade malmvagnar littera M2 för trafik på Malmbanan Narvik-Kiruna-Luleå. Vagnarna var treaxliga med bottentömning och hade tryckluftbroms system Westinghouse, av SJ benämnd malmtågsbroms. Inledningsvis byggdes flera varianter i nitad stålkonstruktion i lite olika utföranden med modellår 1900 (75 st.), 1902 (450 st.) och 1903 (255 st.). Vissa vagnar av 1903 års modell ägdes från början av LKAB. Så småningom fastnade man för 1908 års modell, som byggdes fram till 1931 i 2730 exemplar, fortfarande i nitad konstruktion. I 1922 års litterasystem fick M2-vagnarna littera Mas. Med 1950 års modell kom så malmvagnar i svetsad konstruktion med rundade hörn och lagergafflar i plåt. Dessa tillverkades fram till 1953 i 1740 exemplar. En del äldre vagnar byggdes också om med svetsade skrov i liknande utförande.

Av de äldsta vagnarna fick 74 st. tryckluftbromsen borttagen på 1920-talet och kunde därmed gå i vanliga godståg på övriga SJ-nätet. En del av dessa försågs sedermera med förhöjda skrov för att bättre kunna transportera lättare gods än malm. De vagnar som inte byggts om togs ur trafik 1951, övriga med förhöjda skrov gick kvar till 1960-talet.

I samband med UIC-systemets införande 1967 tilldelades Mas-vagnar officiellt littera Ud, men märktes inte om. Från 1980 tilldelades de littera Foo och Foo-x. De sista Foo-vagnarna gick i trafik på Malmbanan i januari 1985.

Huvuddimensioner (1908/1950)

Löb: 6,17 m
Hjulbas: 1,65+1,65 m
Lastgräns C: 34,0/42,0 ton
Rymd: 12/14 m3
Sth: 60 km/h
Broms: tryckluft (malmtågsbroms).
Märkning: -

Bilder

SJ_M2_23350.jpg
SJ M2 23350 av 1908 års modell, källa Samlingsportalen Jvm.KAGB00046
SJ_Mas_105406.jpg
SJ Mas 105406, 1950 år modell. Källa samlingsportalen Jvm.KBDB01825

Littera M2 i modell

Skala H0

  • 1984 kom Perl ut med en M2-vagn av 1908 års modell i etsad mässing med underrede i vitmetall, katalognummer M2-22571 och 020. 1992 kom också 1902 års modell, nr 054.
  • 1989 kom UGJ ut med en M2-vagn av 1908 års modell i plastbyggsats, som också levereras med påbyggnader i olika höjd. 1993 kom också 1950 års modell ut, med originalkorg och påbyggnad.
  • 2013 släppte Märklin Mas-vagnar i 6-pack, av 1950 års modell.
  • 2014 släppte Roco Mas-vagnar i 4-pack av 1908 års modell, med svetsat skrov.
  • 2015 släppte NMJ Mas-vagnar i 4-pack, av 1908 års modell.

Skala N

2009 släppte MGP en etsad byggsats av en M2 av 1908 års modell

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar, Övriga tågoperatörers godsvagnar

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: "Treaxliga malmvagnar - 1900-tal." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 175-177.

"SJ littera Mas." i Tåg nr 10/1978 (Ritning).

"Ritning: SJ litt. Mas 1950." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Redaktionen: "Mas 1950 i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013. (Recension av Märklins vagnar).

Redaktionen: "Mas 1908 och '1952'." i Modelljärnvägsmagasinet nr 20/2015. (Recension av NMJ:s och Rocos vagnar).

Webreferenser - förebild

Historiskt.nu: Rullande materiel på Malmbanan

Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).

SJ särtryck 637

SJ Godsvagnar 1971

SJ Godsvagnar 1983

Webreferenser - modell

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar/LKAB Narvik litt M2/Mas 1902 (NMJ).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar/LKAB Narvik litt M2/Mas 1908 (NMJ).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Mas typ 1953 "Notviken" (Roco).

Modellrallaren: Byggsats av malmvagn i N-skala (Presentation av MGP:s modell)

Perlmodell: Malmvagn SJ litt Mas (Moderniserad 1902 års modell, från Wayback Machine).

Perlmodell: Malmvagn SJ litt Mas (1908 års modell, från Wayback Machine).