Stationshus

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Det traditionella stationshuset vid en svensk station hade flera funktioner. Först och främst var det kontor för trafiktjänsten på stationen, där tågklareraren arbetade (tågexpedition). Det fanns också biljettexpedition och väntsal för allmänheten, expedition för resgods, ilgods och expressgods, samt vanligtvis bostad för stationsmästaren. Alla dessa funktioner fanns inte nödvändigtvis i stationshuset på alla stationer.

Dessa funktioner för stationshuset var desamma till mitten på nittonhundratalet. För mindre stationer på landet började därefter de olika funktionerna försvinna. När fjärrblockering började införas på fr.o.m. 1950-talet försvann behovet av tågklarerare och tågexpedition. Hanteringen av resgods, ilgods och expressgods drogs efterhand in på många stationer, tills de helt försvann 2000. Till slut stängde många väntsalar, och i flera fall har stationshusen sedermera sålts eller rivits.

I denna artikel behandlas endast stationshus vid stationer, hållplatsstugor och liknande får behandlas senare.

Svenska stationshus

Adolf Edelsvärd var chefsarkitekt för SJ under de första 40 åren, 1855-95. Han ville skapa en arkitektur som var representativ och inspirerande. Med stationshusen i den större städerna fick han i stort sätt som han ville, de fick en varierad arkitektur med olika uttryck enligt tidens smak och anpassade till olika platser. För stationshusen vid mindre stationer på landsbygden tvangs dock SJ av kostnadsskäl ganska snart till en omfattande standardisering, där man utvecklade ett antal typhus genom åren.

  • Den första standardmodellen som SJ byggde i större antal var Hällnäsmodellen, som uppfördes på stambanorna i Norrland på 43 stationer från 1876. Huset var ett enklare rektangulärt hus, som ofta blev ombyggda under senare perioder.
  • För mindre stationer infördes Byskemodellen, som hade ett mera osymmetriskt utförande och gavs en design i fornnordisk stil. Byskemodellen uppfördes på nio stationer i Norrland.
  • På 1920-talet utvecklades "det utvecklingsbara stationshuset", som var konstruerat för att kunna byggas ut i flera steg när behov uppstod. De minsta modellerna passade till mindre hållplatser, medan de större kunde användas vid medelstora stationer. De större varianterna var också sammanbyggda med ett godsmagasin. Utvecklingsbara stationshus användes i stor utsträckning på Inlandsbanan och andra sent byggda linjer i Norrland, samt längre söderut när äldre stationshus ersattes.

De enskilda järnvägarna kom också i stor utsträckning att standardisera sina stationshus, ofta eftersträvades en distinkt stil för att stärka den egna banans varumärke. Ibland representerar dock stationshusens stil mera de arkitekter som ritat dem, de banor som t.ex. Claes Adelsköld byggde under den tidiga banbyggnadsepoken fick i flera fall ett gemensamt arkitektoniskt uttryck.

Standardiseringen till trots fick inte alla mindre stationer standardhus. En del stationer hade en lokal sponsor som hade egna idéer, andra stationer ansågs vara för betydelsefulla för att få standardhus. Ytterligare andra stationer fick unika stationshus vid ombyggnader.

Mariefred 1964

Stationshuset i Mariefred 1964. Foto: Bo Gyllenberg, Samlingsportalen Jvm.KEAJ00267

Diö 1968

Stationshuset i Diö 1968. Källa: Samlingsportalen Jvm.KDAD01538

Klenshyttan 1940

Stationshuset i Klenshyttan på 1940-talet, en BJ-station av klass 3. Byggnaden framför stationen är ställverket. Källa: Samlingsportalen Jvm.KBEB01678

Hennan 1950

Stationshuset i Hennan 1950, ett stationshus av Hällnästyp i relativt ursprungligt skick. Källa: Samlingsportalen Jvm.KBDB01083

Sorsele 1930

Stationshuset i Sorsele 1930, ett utvecklingsbart stationshus. Här har ännu inte panelen utanpå timringen satts upp. Källa: Samlingsportalen Jvm.KDAE00207

Svenska stationshus i modell

Skala H0

Många äldre modeller var betydligt mindre än den uppgivna skalan, och en del tidigare modeller liknar inte alls förebilden de sägs föreställa.

Skala N

Swed-N har en etsad modell av Gyttorps stationshus.

Andra wiki-sidor om stationshus

Publicerade ritningar på stationshus
Diö station

Andra wiki-sidor om byggnader

Byggnader till modelljärnvägen
Artiklar om modellbyggnation
Byggnadsritningar
Godsmagasin
Svensk modelljärnväg

Tryckta referenser - förebild

Gunilla Linde Bjur & Krister Engström. Stationshus. Järnvägsarkitektur i Sverige. Stockholm: Balkong förlag 2010.

Ritning till utvecklingsbart stationshus (Särtryck 197, bilaga 3 - 8). 1920.

Jan Jangö: "Stationshus från 1894." i Allt om Hobby nr 7/1971 (Ritning på Mariefreds station).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Stationssamhällen." i Allt om Hobby nr 5/1978 (Samhällsplanering för MJ-byggare).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg: Stationsmiljö." i Allt om Hobby nr 4/1979 (Byggnader och detaljer på en liten svensk station).

Kenneth Landgren: "Stationen på 1960-talet." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003.

Rutger Friberg: "Från Väjle till Gävle." i Allt om Hobby nr 4/2010 (Flytten av Hennans stationshus till Gävle).

Anna Lindgren: Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente (Avhandling, Gothenburg Studies in Conservation 54). Göteborgs universitet 2022.

Tryckta referenser - utbud, allmänt

Lars Ryderberg: "Euromods svenska träbyggsatser." i järnvägar! nr 4/1981, s 20 (Recension av tre byggnader från Euromod: stationshuset i Åsheda, ställverk och godsmagasin).

Lars-Olof Karlsson: "Åsheda i modell och verklighet." i Allt om Hobby nr 8/1983 (Presentation och recension av Euromods byggsats).

Rutger Friberg: "Åmål station I H0." i Allt om Hobby nr 8/2008, s. 25 (Notis om Modellproduktions modell arv BJ stationshus klass 2 och 3 - som dock aldrig har stått i Åmål).

Redaktionen: "Tema: Stationshuset." i Modelljärnvägsmagasinet nr 6/2011 (Genomgång av marknaden).

Redaktionen: "'Almunge' i H0 från Jeco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 6/2011 (Recension).

"Faringe station i 1:87." i Allt om Hobby nr 6/2014, s. 9 (Notis om färdigmodell från Jeco).

"Faringe station från Jeco." i Allt om Hobby nr 7/2014, s. 10 (Snabbtitt).

Christer Kedström: "Bygga stationshus i mässing." i Smalspårigt nr 127/2014 (Byggreportage Rimbo Grande LNJ-stationshus).
Christer Kedström: "Bygga stationshus i mässing. Del 2." i Smalspårigt nr 128/2014 (Byggreportage Rimbo Grande LNJ-stationshus. Målning).

Håkan Yngvik: "Stationshuset i Vassijaure som 3D-printad modell i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016.
Håkan Yngvik: "Stationshuset i Vassijaure. Del 2: Inredning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 27/2016.
Håkan Yngvik: "Stationshuset i Vassijaure. Del 3: Klart." i Modelljärnvägsmagasinet nr 28/2017.

Tryckta referenser - utbud, plastbyggsatser

"Modelljärnvägar i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 3/1976 (Notis om Mariefred från Heljan).

Lars-Olof Karlsson: "Allt om Hobby synar." i Allt om Hobby nr 8/1976 (Recension Heljans Mariefred-byggsats).

Göran Eriksson: "Allt om hobby synar: Småländska stugor från Pola." i Allt om Hobby nr 5/1981 (Recension av byggsatsen till Diö station).

Lars T. Stensson: "Allt om hobby synar: Åmål. En svensk stationsbyggnad." i Allt om Hobby nr 3/1983 (Recension av Heljans plastbyggsats).

Lars-Olof Karlsson: "Tormestorp/Klippan i H0." i Allt om Hobby nr 6/1983 (Presentation av ny modell).

Johan Stenson: "Total station makeover." i Smalspårigt nr 96/2006 (Konvertering av Faller 110099 "Waldbrunn" till svensk station, H0).

Lars Kempe: "Rapport från Nürnberg: Faller." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020, s. 8 (Diö i ny utgåva).

Tryckta referenser - utbud, laserskurna

Rutger Friberg: "Hennans stationshus i H0." i Allt om Hobby nr 4/2010 (Recension av MobaArts modell).

Johan Stenson: "Hennan i H0. En titt på MobaArts byggsats." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010 (Recension).
Johan Stenson: "Mera Hennan. Anpassning av MobaArts byggsats." i Modelljärnvägsmagasinet nr 6/2011.

"Perrongtak från KMJK." i Allt om Hobby nr 5/2011, s. 9 (Perrongtak av Törebodatyp).

Rutger Friberg: "Bärby station och godsmagasin i H0." i Allt om Hobby nr 5/2011 (Presentation av byggsatser från MobaArt).

"Bärby station och magasin." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011, s. 7 (Byggsatser från MobaArt).

Rutger Friberg: "Bärby station i H0." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 11. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2011 (Recension av MobaArts byggsats).

"Laserskuren modell av Linnefors station." i Allt om Hobby nr 6/2013, s. 8 (Notis om byggsats från Joswood).

"Nossebro station i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013, s. 6 (Första byggsatsen från Annas hobby- och diversehandel).

Magnus Johansson & Per Niklasson: "VGJ stationshus klass II i skala 1:87." i Smalspårigt nr 124/2013 (Om framtagningen av en laserskuren byggsats av Nossebro station).

"Annas Hobby & Diversehandel." i Allt om Hobby nr 3/2015, s. 10 (Notis om nya byggsatser, bl.a. VGJ stationshus klass IV, TNJ stationshus klass III, VGJ uthus och Nossebro järnvägshotell).

Anders Ericson: "Trevlig station från Joswood." i Allt om Hobby nr 4/2015 (Recension av byggsats av Linnefors stationshus).

Jocke Sannagård: "Perrongtak i byggsats." i Allt om Hobby nr 7/2015 (Recension av perrongtak från KMJK).

"Nya byggnader." i Allt om Hobby nr 6/2019, s. 18 (Berga station från KMJK).

Tryckta referenser - modell, scratchbygge

Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 1." i Allt om Hobby nr 3/1984 (Vretens stationshus).
Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 2." i Allt om Hobby nr 4/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Miljöhobby. Husbygge från grunden. Del 3." i Allt om Hobby nr 5/1984.

Krister Brandt: "Ritning för mj: Håkantorps station." i Allt om Hobby nr 2/1987 (Presentation, byggtips och ritningar. Fyra fasader i skala N samt spårsida och en gavel i H0)

CeGe Olsson: "Bygg ett stationshus för smalspårsbanan. Stafsjöbruk." i Allt om Hobby nr 3/1994 (Bygge och ritning).

Örjan Svane: "Stationshuset i Nättraby hamn som modell." i Smalspårigt nr 57/1994 (Bygge av stationshuset).

Dan Berglund: "Ett stationshus från DVVJ." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Koppom, bygge och ritning).

Krister Brandt: "Vreten - 20 år senare." i Allt om Hobby nr 8/2004 (Återbesök till bygget av Vreten).

Stefan Nilsson: "Ett faktori kommer till." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Bygge i balsa av ett av landets äldsta stationshus, ritning).

Sture Bylén: "Bygget av Morshyttans station." i Allt om Hobby nr 4/2013 (Scratchbygge i styren, H0).

Mårten Mårtensson: "Kärrgruvans stationshus." i Allt om Hobby nr 4/2013 (Scratchbygge i kartong, H0).

Anders Stéen: "Brösarps station i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016 (Bygge med styrenplast från Slaters).

Carl-Olof Hammar: "Karlstad Östra i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Bygge i kartong).

Anders Stéen: "Klågerup eller Staffanstorp i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017 (Bygge i styrenplast och cellpannå, H0).

Håkan Grundstedt: "En Bohusbanestation i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 36/2019 (Bygge i styrenplast i H0).

Arne Björling: "Ulricehamns station i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020 (Modellbygge i styren).

Christina Eneroth: "Mariefreds station i skala Z." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022 (Scratchbygge).

Webreferenser - förebild

Svenskt MJ-forum: Apropå just ingenting - Vitvattnet station (Beskrivning av och bilder på Vitvattnets station).

Wikipedia: Hällnäsmodellen

Webreferenser - modell

KMJK: Berga Stationshus (Modell i H0).

Modellrallaren: Hennans station som byggsats i H0 (Recension av Moba-Arts modell).

Modelltåg.se: Svenska byggnader (Från Jeco).

Modelltåg.se: Svenska järnvägsbyggnader (Ramnäs station från Ristat & skuret).

My 1287.dk: Heljan Stations

Mötesspåret: Falsterbo stationshus (Creglingens modell).

Stinsen: Husbyggsatser a la 50-tal (Om Wentzels husbyggsatser).

Svenskt MJ-forum: Rimbo Grande stationshus (Bygge av LNJ-stationen från Rimbo Grande).

Svenskt MJ-forum: Stationshus? (Inventering av modeller).

Swed-N (Gyttorps station i N).