Byggnader till modelljärnvägen

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Indelning

De flesta modelljärnvägar har någon form av hus. Hur dessa ser ut är beroende på skala och förebild, och det finns också ett stort antal sätt att bygga dem.

Vi kan dock skilja på två huvudkategorier, nämligen hus från byggsatser, och hemmabyggda hus. Vid byggande av hus och andra MJ-tillbehör helt efter eget huvud och utan att man använder sig av delar ifrån byggsatser talar man om "scratch-byggen". Idag finns också färdiga byggander att köpa i modell, främst från Jeco i H0.

Hus från byggsatser

MJ-marknaden erbjuder idag ett stort utbud av byggsatser i olika skalor och med olika tekniker. Skala H0 har dock störst utbud, följt av N-skalan. Sedan 1960-talet har marknaden för husbyggsaser dominerats av plastbyggsatser i styren. Andra tekniker förekommer också, förr var byggsatser i trä och kartong vanliga. På senare år har utbudet av laserskurna byggsatser ökat snabbt. Det finns också några byggsatser i etsad metall, och byggsatser i resinplast.

Scratchbyggda hus

Det finns flera material som brukar användas för scratchbygge av hus, vanligast är styrenplast och trä. Kartong och cellpannå förekommer också.

Stationshus Verkebäck

Modell av stationshuset i Verkebäck, efter ritning i Smalspårigt nr 49/1991. Foto: Ola Ahlström

Om arkitektur

Byggnader på olika platser har normalt olika karaktär, detta gäller särskild äldre byggnader. Allmogebyggnader kännetecknas oftast av de material som fanns tillgängliga i lokalsamhället, och de byggnadsstilar som var kulturellt etablerade i området. Byggnadskonsten har industrialiserats sedan 1800-talet, vilket har inneburit en viss gradvis likriktning av arkitekturen globalt. Likväl finns skillnader kvar, även i moderna byggda miljöer kan man se skillnader på lokala stilar och tankegångar.

Järnvägens egna byggnader hade och har dessutom ofta mer tydliga kännetecken, där stilarna mellan olika länder och olika järnvägslinjer skiljer sig åt

För den som vill avbilda en viss typ av miljö innebär detta utmaningar. Det byggsatstilverkarna tillhandahåller är sällan tillräckligt varierat för att kunna fånga bredden av lokala stilar. Äldre byggsatser var dessutom ofta skalenligt för små, många av dessa är fortfarande i produktion.

Det här behöver inte innebära att man måste scratchbygga allt för att avbilda en viss miljö. Mycket kan åstadkommas med att använda byggasatserna kreativt och konvertera dem för att bättre fånga den miljö man vill efterbilda

Om byggsatser

Byggsatser
Länkar till tillverkare (inte bara hus)

Andra wiki-sidor om byggnader

Artiklar om modellbyggnation
Byggnadsritningar
Källor till materiel för husbyggnad
Styrenplast är ett bra materiel för husbyggnad.
Industrier i modell
Stationshus: Diö station
Godsmagasin
Ett sätt att bygga enkla hus av kartong

Andra wiki-sidor om landskapsdetaljer mm.

Landskap
Bilar till modelljärnvägen

Tillbaka till nybörjarguiden

Böcker om husbygge

Dave Rowe: Architectural Modelling in 4mm scale. Didcot: Wild Swan Publications 1983 (Scratchbygge av hus i styren och träflak).

Chris Pilton: Cottage Modelling for Pendon. Didcot: Wild Swan Publications 1987 (Scratchbygge av hus i kartong).

Iain Rice: Plastic Structure Kits. Making the Most of the Wills Scenic Series. Didcot: Wild Swan Publications 1988 (Husbygge med plastbyggsatser från Wills).

Tryckta referenser

"'Skräddarsytt'." i Teknik för alla nr 4/1961 (Om utbudet av byggnader och tillbehör).

Mattias Nordmark: "Hur man 'scratchbygger' ett modellhus." i Allt om Hobby nr 7/1971 (Scratchbygge i H0).

Göran Eriksson: "Gör modelljärnvägsbebyggelsen mer realistisk." i Allt om Hobby nr 6/1973 (Målning och detaljering av byggsatser).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Stationssamhällen." i Allt om Hobby nr 5/1978 (Samhällsplanering för MJ-byggare).

Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 1." i Allt om Hobby nr 3/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 2." i Allt om Hobby nr 4/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Miljöhobby. Husbygge från grunden. Del 3." i Allt om Hobby nr 5/1984.
Krister Brandt: "Husbygge från grunden. Del 4. Sten och puts för modellbruk." i Allt om Hobby nr 1/1985.

Bo Hansson: "Byggtips: En byscha att börja med." i Allt om Hobby nr 4/1988 (Arbetsbod som nybörjarprojekt).

Krister Brandt: "Handgrepp för halvnollhusbyggare." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Grundtekniker för husbyggnad i trä och fönster med dragstift).

Sture Bylén: "Att bygga hus." i Min väg till Morshyttan. Om modellbygge med förebild. Alunda: Bokförlaget Modellrallaren 2017, s 107 (Husbyggnad i styren).

Christer Kedström: "Samhällsbygge och byggnader." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Svensk arkitekturhistoria).

Webreferenser

Hokey.nu: Husbyggen (Många hembyggda hus).

KMJK (Svenska husbyggsatser).

Svenskt MJ--forum: Svensk Falu rödfärg? (Recept på falu rödfärg med olika färgfabrikat).

Youtube: How to Add Lighting to a Model Building