Artiklar om modellbyggnation

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nedanstående lista är en förteckning över tidigare publicerade artiklar om husbygge från MJ-pressen, organiserad efter vilken byggnadstyp eller byggnadsteknik som efterbildas.

Järnvägsbyggnader i trä - allmänt

Stationshus hittas här.
Godsmagasin hittas här.

Krister Brandt: "Slagsmålet i Tidaholm (eller hur man bygger en vagnvåg)." i Allt om Hobby nr 1/1982 (Scratchbygge av våghus, ritning).

Olof Wickström: "Signalreparatörsbod." i Allt om Hobby nr 3/1999 (Bygge i trä, ritning).

Krister Brandt: "Ett ställverk från Skara." I Allt om Hobby nr 8/2005.

Olof Wickström: "Ett litet hus - på tre röda." i Allt om Hobby nr 3/2008 (Bygge av litet våghus i skala 0).

Jörgen Bergfors: "Laser utmanar Northeastern." i Smalspårigt nr 102/2008 (Recension av litet stationshus från Norske modeller).

Göran Tholin: "Snärtan - en smalspårsstation som nästan hittat sin form." i Smalspårigt nr 103/2008 (Bygnaderna).

Göran Tholin: "Vagnvågen från Lidköping - från idé till modell." i Smalspårigt nr 108/2009 (Recension av etsad byggsats från SV&LV).

Olof Wickström: "En vagnvåg från Limhamn." i Allt om Hobby nr 3/2010 (Med fungerande signal).

"Byggsatser från KMJK." i Allt om Hobby nr 2/2011, s. 24 (Notis om hållplatskur från Karlevi, dressinbod från Stigtomta och brandstation från Ljungbyholm).

"Perrongtak från KMJK." i Allt om Hobby nr 5/2011, s. 9 (Perrongtak av Törebodatyp).

Olof Wickström: "Dressinbod från KMJK." i Allt om Hobby nr 1/2012 (Recension av laserskuren dressinbod i skala 0).

Rutger Friberg: "Bygg en fungerande vagnvåg." i Allt om Hobby nr 2/2012.

Jocke Sannagård: "Perrongtak i byggsats." i Allt om Hobby nr 7/2015 (Recension av perrongtak från KMJK).

Roger Isacsson: "Bygg ett järnvägsavträde." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015 (I styrenplast, H0).

Peter Ehrlin: "Stadsholmen del 4 - Slussen ToR." i Smalspårigt nr 153/2020 (Bygge av ställverk i 1:35).

Järnvägsbyggnader i trä - lokstationer m.m.

Ola Terje: "Brawabyggsats I trä - va' bra!" i Allt om Hobby nr 5/1988 (Recension av lokstallsbyggsats i H0).

Klas Jonsson: "Colorado Eastern Engine Shed - en studie i förfall och rostiga spikar." i Smalspårigt nr 40/1989 (Lokstallsbygge i Sn3).

Kirby Vincent: "Vattengivande problemlösning. Bygge av DVVJ vattentorn i skala N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 2/2009 (Scratchbygge i styren och trä, ritning).

Robin Högberg: "Husbyggsatser från Kalmar Modelljärnvägsklubb i samarbete med Ristat och Skuret." i Allt om Hobby nr 4/2009, s. 15 (Dackegatan 20 & vattentornet i Hovmantorp).

Johan Stenson: "Kolbryggebygge." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010 (Scratchbygge av kolbrygga i trä).
Johan Stenson: "Kolbryggebygge. Bryggan blir klar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 4/2010.

Järnvägsbyggnader i trä - hållplatser

Krister Brandt: "Handgrepp för halvnollhusbyggare." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Grundtekniker för husbyggnad i trä och fönster med dragstift).

Hans Svensson: "Tema med variationer." i Allt om Hobby nr 1/2012 (Bygge och modifiering av laserskuren hållplatsbyggnad från TeknoBygg i H0).

"Fler hus från Jeco." i Allt om Hobby nr 4/2013, s. 8 (Notis om faluröd villa, hållplatsstuga och avträde från Jeco).

Tobias Ljung: "Loskogen. Med BLJ som förebild." i Smalspårigt nr 141/2017 (Hållplatskuren från Rörshyttan i 1:45)

Järnvägsbyggnader i trä - banvaktsstugor

Claes Mattisson: "En banvaktsstuga á la SWB." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Husbygge i styrenplast, H0).

Sture Bylén: "Att kombinera två material - det mödosamma byggandet av banvaktsstuga nummer 110." i Allt om Hobby nr 3/2014 (Bygge i styren och kartong).

Stefan Nilsson: "Pågående provbyggen: Banvaktsstuga och gruvlave." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Banvaktsstuga från Annas hobby- och diversehandel samt gruvlave från EA:s hobbyprodukter).

Håkan Yngvik: "Banvaktsstuga Vassijokk och hållplatsstuga Piteälvsbron." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017 (Presentation av byggsatser, H0).

Civila byggnader i trä - byggsatser och färdiga

Göran Eriksson: "Allt om Hobby synar: Trevliga trähus från Campbell." i Allt om Hobby nr 7/1976 (Recension av Campbells amerikanska byggsatser i trä, H0).

Göran Eriksson: "Allt om hobby synar: Småländska stugor från Pola." i Allt om Hobby nr 5/1981 (Recension av byggsatserna till Diö station och en parstuga nummer 627, H0).

Mats Dahlström: "Bygg ett hus i papp från 'Ristat och Skuret'." i Smalspårigt nr 104/2008 (Recension av laserskuren byggsats av "allmogehus", H0).

"Byggsatser från KMJK." i Allt om Hobby nr 2/2011, s. 24 (Notis om hållplatskur från Karlevi, dressinbod från Stigtomta och brandstation från Ljungbyholm, H0).

Olof Wickström: "Jecos Konsumbutik." i Allt om Hobby nr 7/2011 (Recension av färdig konsumbutik, H0).

"Fler hus från Jeco." i Allt om Hobby nr 4/2013, s. 8 (Notis om faluröd villa, hållplatsstuga och avträde från Jeco. H0).

Richard Borglund: "Fastighetsspekulation i skala H0." i Smalspårigt nr 125/2013 (Konverteringar av byggsatser från Ristat & skuret).

Jocke Sannagård: "Framgångar med färdiga hus." i Allt om Hobby nr 2/2014 (Recension av färdiga hus från Jeco, H0).

"Finska trähus i metall i N-skala." i Allt om Hobby nr 3/2014 (Hus i etsad metall från Mestarimallit).

Anders Ericson: "Älgarås kyrka i H0." i Allt om Hobby nr 5/2014 (Recension av laserskuren byggsats från Dusek).

"Nya byggsatser från Kalmar MJ-klubb." i Allt om Hobby nr 4/2015, s. 7 (Pressbyråkiosk från Kalmar Västra samt mangårdsbyggnad och ladugård från Ingelsby gård, H0).

"Fler svenska hus." i Allt om Hobby nr 7/2015, s. 9 (Liten svensk stuga, 77880 & 77881, och ett litet godsmagasin, 77885, i H0 från Jeco).

"Laserskuren skola." i Allt om Hobby nr 5/2016, s. 8 (Folkskolan i Vissefjärda i H0 från Joswood).

"Mer svenskt från Joswood." i Allt om Hobby nr 2/2017, s. 27 (Katthult och undantag i H0).

"Nytt från Jeco och Kalmar MJ-klubb." i Allt om Hobby nr 3/2017, s. 26 (Ölandsstugan och Lesjöfors godsmagasin samt två kiosker och en busskur från Jeco).

"Ny villa från Joswood." i Allt om Hobby nr 2/2018. s. 24 (Villa med brutet tak).

"Svensk villa." i Allt om Hobby nr 4/2018, s. 35 (Faller/Lens Lek & Hobby 190565, en återutgivning av Pola 627).

Anders Ericson: "Villa 'Karin'." i Allt om Hobby nr 1/2019 (Recension av Faller/Lens Lek & Hobby 190565).

"Fler färdiga byggnader." i Allt om Hobby nr 2/2019, s. 23 (Enports lokstall, liten stuga med brutet tak och tvåports godsmagasin från Jeco).

"Skandinaviskt från Joswood." i Allt om Hobby nr 3/2019, s. 23 (Slussbyggnad från Sjötorp, magasin från Lönneberga och villa från Sakrisøy).

"Nya byggnader." i Allt om Hobby nr 6/2019, s. 18 (Butik från Kalmar).

Tord Björk: "Snabbtitt: Modeller av trähus med affärslokaler." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Genomgång av det skandinaviska utbudet i H0).

"Nytt från Joswood." i Allt om Hobby nr 1/2022, s. 21 (Enkelstuga "Bullerbyn", sommarstuga, staket, växthus, vaktkur från Inlandsbanan och cykelställ. H0).

"Lygnstad gård i skala 1:160." i Allt om Hobby nr 1/2022, s. 21 (Laserskuren parstuga från Arndt Spezial Modelle).

Civila byggnader i trä - scratchbygge, allmänt

Bengt Lindgren: "Malingsbo herrgård." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Herrgård i karolinsk stil i trä, H0).

Krister Brandt: "Åttkantigt - en delvis byggbeskrivning." i Allt om Hobby nr 2/2005 (Ett åttkantigt trapphus).

Håkan Grundstedt: "Att bygga Centralföreningens magasin i Gotlands Hesselby - nästan." i Smalspårigt nr 94/2006 (Bygge i styren, H0).

Sture Bylén: "Husfasad i styrenplast." i Allt om Hobby nr 7/2013.

Sture Bylén: "Att bygga hus med timmerfasad." i Allt om Hobby nr 6/2015.

Håkan Grundstedt: "Husbygge för Dummies." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015 (I styrenplast, H0).

Sture Bylén: "Att bygga hus." i Min väg till Morshyttan. Om modellbygge med förebild. Alunda: Bokförlaget Modellrallaren 2017. s 104. (Svensk landsortsbebyggelse i styren, H0).

Stig Johansson: "Lite plockepinn i skala H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018 (Stavkyrka i tändstickor).

Roger Isacsson: "Villa Mälarhöjden - ett typiskt svenskt hus." i Modelljärnvägsmagasinet nr 33/2018 (Bygge i trä).

Göran Tholin: "Kvarteret Fakiren 16 - en unik gårdsmiljö i Tidaholm." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Bygge i styren).

Civila byggnader i trä - scratchbygge av allmogehus

Jörgen Bergfors: "Bygg ett hus! Del 1." i järnvägar! nr 2/1987 (Scratchbygge av ett torp i H0).
Jörgen Bergfors: "Bygg ett hus! Del 2." i järnvägar! nr 3/1987 (Scratchbygge av ett torp i H0).

Claes Mattisson: "Gårdsdiorama i fem akter." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Liten bondgård i styren).

Olle Sundström: "Knuttimring i modell." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Bygge med trälister).

Claes Mattisson: "Modellbyggaren som timmerman." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobby 1995 (Knuttimring i H0).

Krister Brandt: "Två nyanser av grått." i Allt om Hobby nr 4/2005 (Liten enkelstuga).

Ann-Marie Brandt: "Sommarbarn." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 10. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobby 2010 (Bygge av brygghus & ryggåsstuga i H0, ritningar).

Staffan Åkerlund: "Att inte se träden för skogen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Allmogehus av cellpannå).

Civila byggnader i trä - scratchbygge av bodar

Bo Hansson: "Byggtips: En byscha att börja med." i Allt om Hobby nr 4/1988 (Arbetsbod som nybörjarprojekt).

Berndt Nyberg: "Lovsång till kartong." i Smalspårigt nr 36/1988 (Modellhus i kartong).

Michael Brane: "Botanisera bland sjöbodar." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Bygge av sjöbodar).

Olof Wickström: "Ett litet hus - på tre röda." i Allt om Hobby nr 3/2008 (Liten bod i skala 0, ritning).

Johan Stenson: "Ett mindre enkelt garage." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010 (Scratchbygge i cellpannå och kartong, ritning).

Civila byggnader i trä - scratchbygge av kommersiella byggnader

"Byggtips: En mack utan dator." i Allt om Hobby nr 7/1992 (Bygge av liten bensinmack).

Michael Brane: "Blev jag först?" i Smalspårigt nr 66/1999 (Bygge av "Hultenius läder- och skoaffär" i Målilla).

Michael Brane: "Macken i Sollebrunn." i Smalspårigt nr 73/2000 (Bensinstation "sittande hund" i skala 0).

Murade järnvägsbyggnader

Stationshus hittas här.

Leif Elgh: "Bygg ditt eget lokstall - del 1." i Allt om Hobby nr 1/1974 (Scratchbygge i trä).
Leif Elgh: "Bygg ditt eget lokstall - del 2." i Allt om Hobby nr 2/1974.

Leif Elgh: "MJ-tips: Vatten, vatten." i Allt om Hobby nr 5/1975 (Scratchbygge i trä av vattentornet i Limmared).

Lars Juhlin: "Hur SMJ fick ett lokstall." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobby 1995 (Konvertering av lokstallet från Kibri B-9452, H0).

Göran Tholin: "Tidaholms lokstall i modell." i Smalspårigt nr 64/1998 (Scratchbygge av lokstall, H0n3).

Johan Stenson: "Tysk plast möter trä från USA - och blir svenska vattentorn." i Modelljärnvägsmagasinet nr 2/2009 (Konvertering av byggsatser från Auhagen, H0).

Stefan Nilsson: "Synare: Kibri rundstall i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010 (Recension av Kibri 9452).

"H0-byggsats för lokstallar." i Allt om Hobby nr 8/2010, s. 14 (Notis om lokstall som laserskuren byggsats från Noch).

Anders Ericson: "Laserskuret stationshus från Faller." i Allt om Hobby nr 1/2011 (Recension av Bahnhof Klingenberg, katalognummer 110096).

"Lokstall från KMJK." i Allt om Hobby nr 8/2011 (Notis om utvecklingen av modell av Oskarshamns lokstall från KMJK).

"Lokstall i modell." i Allt om Hobby nr 8/2012, s. 14 (Notis om lokstall i H0 från KMJK och Jeco).

Arne Björling: "Ulricehamns lokstall i H0 av Kibris treportars rundstall." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012 (Konvertering i H0).

Göran Sandberg: "Sesam öppna dig och stanna i tid!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013 (Eldrivna portar till Kibris treportars rundstall i H0).

Anders Ericson: "Vattentorn från NMJ." i Allt om Hobby nr 3/2014 (Byggsats i resin av norskt vattentorn).

Bengt Svedrell: "Ystad-Eslöf Järnvägar 150 år. Byggnaderna vid järnvägen." i Smalspårigt nr 131/2015.

Anders Stéen: "Utbyggnad av Brösarps lokstall." i Modelljärnvägsmagasinet nr 26/2016 (H0).

Anders Stéen: "Dalby lokstall i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 30/2017 (Bygge i styrenplast och cellpannå, H0).

Tobias Ljung: "Äskekärrs lokstall - Ett långdraget projekt får sitt slut..." i Smalspårigt nr 145/2018 (Lokstall i skala 0).

Kent Nylén: "MGJ - Banvaktsstuga No 1 Hohög." i Smalspårigt nr 153/2020 (Bygge av murad banvaltsstuga i styren från Auhagen i H0).

Peter Ehrlin: "Stadsholmen del 4 - Slussen ToR." i Smalspårigt nr 153/2020 (Bygge av ställverk i 1:35).

Murade civila byggnader

Fredrik K: "Nolltegel på väggar och tak." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Framställning och målning av tegel i skala 0).

Leif Palm: "Ett industriprojekt i H0." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Bygge av Munkesjö sulfatfabrik i H0).

Jörgen Bergfors: "Tegelstenens anatomi." i Smalspårigt nr 56/1994 (Tegelförband och mått på murtegel).

Örjan Svane: "Mura i mässing." i Smalspårigt nr 71/2000 (Om murförband, murteknik och valvbågar).

Örjan Svane: "Mura i mässing III - måla sten för sten." i Smalspårigt nr 73/2000 (Målning av tegel).

Olof Wickström: "Vackrare tegel på husmodeller." i Allt om Hobby nr 8/2007 (Om att måla tegel realistiskt).

Anders Ericson: "Bryggeri från Faller i skala H0." i Allt om Hobby nr 1/2010 (Bygge).
Anders Ericson: "Bryggeriet på plats." i Allt om Hobby nr 2/2010.

Toni Canfora: "Gör din egen mur - med polystyren." i Allt om Hobby nr 3/2012 (Handtillverkat tegel i markisolering).

Johan Stenson: "Industribyggnader i modulsystem från Auhagen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Recension av väggmoduler i H0).

Olof Wickström: "3D utskrift av tegel - ett prov." i Smalspårigt nr 123/2013 (Skala 0).

Sture Bylén: "Att bygga ett danspalats. Sveasalen i Hedemora." i Allt om Hobby nr 2/2014 (Scratchbygge av partiellt putsad tegelbyggnad).

Anders Stéen: "Sockerbruket i Gärdslöv." i Allt om Hobby nr 6/2015 Bygge i styrenplast och cellpannå, H0).

Anders Stéen: "Sockerbruket i Gärdslöv." i Modelljärnvägsmagasinet nr 26/2016 (Bygge i styrenplast och cellpannå, H0).

Putsade byggnader

Johan Stenson: "Egnahem i H0 KMJK. Vi provbygger svenskt laserskuret typhus." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009 (Recension och ritning).

Christer Engström: "Modellbygge i styropor." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Michael Graffs metod för husbygge i styropor).

Tony Canfora: "Husbygge steg för steg." i Allt om Hobby nr 4/2011 (Scratchbygge av putsad fasad med gjutning i gips i 1/35).

Jocke Sannagård: "Koppartrans och Nynäs." i Allt om Hobby nr 7/2012, s. 13 (Notis om bensinstationer som färdigmodeller från Jeco).

Anders Ericson: "ICA-butik i liten skala." i Allt om Hobby nr 8/2012 (Recension av Faller 190575).

Johan Stenson: "Synare. Laserskurna byggsatser från stortillverkare." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Recension av byggsatser från Noch och Busch).

Lars-Eric Bergman: "Mitt liv med Snytens station. En tågnörds bekännelser." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013 (Scratchbygge i trä, inklusive interiör).

Rickard Borglund: "Bygg en butik! Konsum i H0 från TeknoBygg." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013 (Recension).

"Stenvilla från Jeco." i Allt om Hobby nr 3/2015, s. 10 (Putsad villa som färdigmodell i H0).

Anders Ericson: "Ett svenskt kondis från Faller." i Allt om Hobby nr 4/2014 (Recension av Princess Konditori, H0).

Anders Ericson: "Säg det med blommor från Faller!" i Allt om Hobby nr 4/2017 (Recension av blomsteraffär från Buketten, H0).

"Byggsatser och material från KMJK." i Allt om Hobby nr 3/2021, s. 19 (Ålems blomsterhandel och lösa fönster i H0).

Stig Johansson: "Holms kyrka i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022 (Scratchbygge i 1:100).

Olof Wickström: "Jehréns i H0 från KMJK." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Recension av butikslokal).

Övriga fasadmaterial

Gert Ekström: "Bygg själv. Ett äkta stenhus." i Allt om Hobby nr 7/1977 (Stor stenlada byggd i sten och gips).

Krister Brandt: "Eternitplattor av styren." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobby 1995 (Eternit i H0).

Gunnar Fristedt: "Husbygge i 0:an." i Smalspårigt nr 69/1999 (Bygge av magasin från Avdala, i sten).

Hans Svensson: "Lokstallet i Galtström - igen." i Allt om Hobby nr 4/2011 (Lokstall av slaggsten, med foton).

"Amerikainspirerat på anläggningen." i Allt om Hobby nr 6/2014, s. 10 (Plastbyggsatser i H0 från Walthers).

Ulf Johansson: "Hemma hos..." i Smalspårigt nr 127/2014 (Scratchbyggd villa med putsade väggar, H0).

Sture Bylén: "Återskapat hus med udda fasad." i Allt om Hobby nr 1/2015 (Utställningspaviljong i H0 med fasad av granbakar).

Arne Lindgren: "Habermanns lager - bygge av stenhus i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016.

Roger Isacsson: "Bygg en korvmoj." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017 (Bygge i styrenplast, i H0).

"Lager från Walthers." i Allt om Hobby nr 5/2018, s. 25 (Notis om distributionslager, nr 933-4110).

Roger Isacsson: "Macken." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019 (Scratchbygge av bensinstation från Nynäs i H0).

Anders Ericson: "Fallers trevliga svenska kiosk." i Allt om Hobby nr 6/2020 (Recension av Faller 190564).

Joakim Sannagård: "Nynäsmacken." i Allt om Hobby nr 2/2021 (Macken i Älgarås i 1:24).

Industrianläggningar

Leif Palm: "Ett industriprojekt i H0." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Bygge av Munkesjö sulfatfabrik i H0).

Lars Malkar: "Tankar om tankar." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Bygge av oljecisterner i H0 av plåtburkar).

Claes Mattisson: "En malmficka i Bergslagen." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Bygge av linbaneutlastning).

Folke Westling: "Nors ångsåg blir sågen i Ramsbo." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Sågverk i modell i trä).

Hans Svensson: "Ångkran som H0-byggsats." i Allt om Hobby nr 3/2010 (Recension av ångkranen från Galtströms bruk från Tekno-Bygg).

Johan Stenson: "Industribyggnader i modulsystem från Auhagen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Recension).

Lars Björk: "Hamnkran 2 i Halmstad." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013 (Scratchbygge av medelstor hamnkran).

Tobias Ljung: "Skärkdalens sågverk." i Smalspårigt nr 125/2013 (Mindre sågverk i skala 0).

Gunnar Persson: "Att skapa hamnmiljöer på modelljärnvägen." i Allt om Hobby nr 3/2014 (Hamnmiljö i N-skala).

Stefan Nilsson: "Pågående provbyggen: Banvaktsstuga och gruvlave." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016 (Banvaktsstuga från Annas hobby- och diversehandel samt gruvlave från EA:s hobbyprodukter).

Anders Stéen: "Sockerbruket i Gärdslöv." i Modelljärnvägsmagasinet nr 26/2016 (Bygge i styrenplast och cellpannå, H0).

Tord Björk: "Snabbtitt: Hus i H0 från Holzmann." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Brasiliansk tillverkare av hus från 1950 och framåt, många industrilokaler m.m.).

Stadsbyggnad

Håkan Stenberg: "Sagan om Brynhild." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992. (Husbygge i kartong).

Lars Malkar: "En lektion i modellhusbygge." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort & smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993. (Bygge i trä).

CeGe Olsson: "Jannes läckra husmodeller. Ett stänk av Eken och några korn av Kalmar." i Allt om Hobby nr 6/1995 (1960-talsmiljö i H0).

Michael Brane: "Fönster på söder." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Byggtekniker för hus i skala 0).

Peter Ehrlin: "Stadsholmen - en märklig historia." i Smalspårigt nr 91/2005 (Stadsmiljöer i 1:35).

Manne Drevert: "Bonnånger Allehanda." i Smalspårigt nr 99/2007.

Bjarne Petersen: "Genväg till stadens hus." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009 (Kitbashing av stadsbebyggelse från sent 1800-tal).

Odd Jönsson: "Jo, det är gips!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012 (Bygge av hus av gips med formar från Spörle).

"Halva hus i staden." i Allt om Hobby nr 3/2015, s. 11 (Hus i halvprofil som färdigmodeller från Jeco).

Michael Brane: "Bonnånger Allehanda." i Smalspårigt nr 132/2015 (Stockholmsmijöer i 1:45).

Peter Ehrlin: "På Stadsholmen kan allt hända!" i Smalspårigt nr 133/2015 (Fotoreportage).

Peter Ehrlin: "Stadsholmen - Berglinghuset." i Smalspårigt nr 137/2016 (Bygge av äldre Stockholmshus).

Johan Wändell: "Bygg ett svenskt hyreshus." i Modelljärnvägsmagasinet nr 36/2019 (Mindre hyreshus från Grythyttan i skala N, styrenplast).

Daniel Wietlisbach: "Hörnhus efter eget önskemål." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022 (Konvertering av f.d. Pola-hus, nu Faller, skala H0).

Daniel Wietlisbach: "Reklam på byggnader." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Reklam i 1970-talsmiljö).

Tak

Göran Tholin: "Byggtips: Tvåkupigt H0-tegel." i Allt om Hobby nr 4/1988 (Punsad aluminiumfolie).

Fredrik K: "Nolltegel på väggar och tak." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Framställning och målning av tegel i skala 0).

Örjan Svane: "Plåt på tak - arkitekten ger tips." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Bygge av falsade plåttak).

Lars Hagström: "Taktegel i papp eller plast." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobby 1995 (Taktegel i skala 0).

Anders Runnholm: "Svenska tegeltak i modell." i Allt om Hobby nr 5/2014 (Taktegel i skala 1).

Olof Wickström: "Två röda!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 33/2018 (Falu rödfärg och rött tegeltak på MobaArts godsmagasin).

Fönster

Krister Brandt: "Handgrepp för halvnollhusbyggare." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Grundtekniker för husbyggnad i trä och fönster med dragstift).

Örjan Svane: "Fönster i etsteknik." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Användning av etsade fönster).

Arne Björling: "Fönster till Ulricehamn." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015 (Fönster av fotopapper).

Olof Wickström: "Reflektioner på glas." i Modelljärnvägsmagasinet nr 26/2016 (Glas som fönster).

"Byggsatser och material från KMJK." i Allt om Hobby nr 3/2021, s. 19 (Ålems blomsterhandel och lösa fönster i H0).

Broar

Jon Fast: "Byggtips: Bygg en enkel järnvägsbro." i Allt om Hobby nr 3/1988 (Kort balkbro).

Lars Juhlin: "Julle bygger Järlebron." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Brobyggnad i mässing).

Lars Hagström: "En bro från Bånghammar-Klotens Järnväg." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Balkbro i mässingsbygge).

Håvard Houen: "En vägbro i H0." i Smalspårigt nr 117/2011 (Scratchbyggd bro i trä).

Per-Åke Jansson: "Laserskuret från Noch. Bro i skala N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012 (Recension).

Jocke Sannagård: "Brosystem från Noch." i Allt om Hobby nr 2/2013 (Recension).

"Nytt sortiment av stålbroar." i Allt om Hobby nr 7/2015, s. 11 (Stålbroar i byggsats från Walthers, H0).

"Broar från Walthers." i Allt om Hobby nr 6-7/2016, s. 7 (Notis om fler broar, H0).

Daniel Wietlisbach: "Upphöjelse! Bättre frirum för Fallers gångbro." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Kitbash av Faller 171279).

Tobias Ljung: "Tre broar - Trä, sten och stål." i Smalspårigt nr 153/2020 (Tre broar i skala 0)

Vändskivor

Lennart Elg: "Bygg en vändskiva!" i Smalspårigt nr 36/1988 (Allmänna principer för konstruktion av vändskivor).

Rutger Friberg: "Smart vändskiva för N och H0." i Allt om Hobby nr 7/1996 (Digitalsering av Fleischmanns vändskiva).

Per-Åke Jansson: "MJ-byggtips. Motordriven vändskiva." i Allt om Hobby nr 8/1998 (Motorisering av Pecos vändskiva i N).

Jan Frelin: "Vändskivan i Elmsta i H0n3. Del 1." i Smalspårigt nr 67/1999 (Scratchbygge av halvdäckad vändskiva med 15 m diameter).
Jan Frelin: "Vändskivan i Elmsta i H0n3. Del 2." i Smalspårigt nr 68/1999.

Peter Nelander: "En vändskiva för Askersund Wifsö Bölets Järnväg." i Smalspårigt nr 106/2009 (Bygge av Pecos vändskiva för 0n30).

Stefan Nilsson: "Vändskivor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010 (Förebild och synare av Fleischmanns och Atlas skivor).

Bertil Fredlund: "Vi bygger en vändskiva." i Smalspårigt nr 121/2012 (Scratchbygge av heldäckad vändskiva för normalspår i H0).

Håkan Davidsson: "Sektorvändskiva från Noch." i Allt om Hobby nr 7/2012 (Recension).

Per-Åke Jansson: "Digitalstyrd vändskiva - Loconet och stegmotor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018 (Automatisering av vändskiva från Peco i N).

Thomas Rasmusson: "Vändskiva från Kitwood Hill Models." i Smalspårigt nr 142/2018 (Recension av halvdäckad skiva för normalspår).

Stig Bergström: "Revision av vändskivan!" i Smalspårigt nr 145/2018 (Ombyggnad av Heljans vändskiva till skala 0).

Martin Peterson: "Arduino: 3D-printad vändskiva." i Allt om Hobby nr 1/2021 (Vändskiva med stegmotor).

Interiörer

Krister Brandt: "Byggtips: Liten inredningsutredning." i Allt om Hobby nr 8/1986 (Inredningar för byggnader).

Rutger Friberg: "Inomhus i H0-världen." i Allt om Hobby nr 5/2011 (Interiördetaljer från Preiser).

"Artitec." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021, s. 7 (Notis om bl.a. diverse möbler).

Allmänt/Övrigt

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Stationssamhällen." i Allt om Hobby nr 5/1978 (Samhällsplanering för MJ-byggare).

Björn Svensson: "Byggtips: Bensinstationer och tankbilar m/ä." i Allt om Hobby nr 8/1989 (Bakgrund).
Björn Svensson: "Byggtips: Bensinstationer del II. Tankbilar och oljebolag." i Allt om Hobby nr 1/1990 (Bakgrund och bygge i H0).
Björn Svensson: "Byggtips: Bensinstationer del III. Angående järnvägen." i Allt om Hobby nr 3/1990 (Bakgrund och bygge i H0).

Örjan Svane: "Perspektiv på Nättrabyhamn." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Perspektivkonstruktion för MJ-bruk).

Per-Olof Helgesson: "Så tillverkas hängrännor till modellhus." i Smalspårigt nr 69/1999 (Hängrännor i skala H0).

Levent Suberk: "Amerikansk väderkvarn i H0-skala." i Allt om Hobby nr 7/2003 (Scratchbygge).

Robin Högberg: "Husbyggsatser från Kalmar Modelljärnvägsklubb i samarbete med Ristat och Skuret." i Allt om Hobby nr 4/2009, s. 15 (Dackegatan 20 & vattentornet i Hovmantorp).

Christer Engström: "Modellbygge i styropor." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Michael Graffs metod för husbygge i styropor).

Redaktionen: "Tema: Lokstation och lokstall i förebild och modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010.

Redaktionen: "Tema: Stationshuset." i Modelljärnvägsmagasinet nr 6/2011 (Genomgång av marknaden).

Arne Larsson: "Svenska telefonstolpar i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Förebild och modell).

Daniel Bergqvist: "Ta bort perspektivet i en bild." i Smalspårigt nr 123/2013 (Perspektiveliminering vid dator).

Toni Canfora: "Dog day afternoon. Diorama av Per Olav Lund." i Allt om Hobby nr 1/2014.

Anders Runnholm: "Inte nu igen..." i Allt om Hobby nr 5/2014 (Dioramabygge i 1:35).

"Tema: Husbygge" i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015 (Tre artiklar om scratchbygge av hus).

Roger Isacsson: "Bygg en korvmoj." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017 (Bygge i styrenplast).

Sture Bylén: "Bygget av en 'gladveranda'." i Allt om Hobby nr 1/2020 (Glasveranda i H0).

Johan Billow: "Husbyggare i Ljungby." i Allt om Hobby nr 3/2020 (Husbygge på Minivärlden).

Lars Olov Karlsson: "Stilla ställverk." i Allt om Hobby nr 4/2020 (Ställverksbyggnader i förebild och modell).

Daniel Wietlisbach: "Sten på sten med cellpannå." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Murverk med cellpannå).

Daniel Wietlisbach: "Skapa din egen undergång." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Undergång mellan plattformar, bygge i styren och cellpannå).

Ingemar Nordqvist: "Scratchbygge med hjälp av laserskärning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Husbygge med hjälp av företag som erbjuder laserskärning).

Andra wiki-sidor om hus

Byggnader till modelljärnvägen
Ett sätt att bygga enkla hus av kartong
Styrenplast är ett bra materiel för husbyggnad.
Källor till materiel för husbyggnad
Byggnadsritningar (Referenser till byggnadsritningar).
Diö station
Industrier i modell
Stationshus
Godsmagasin
Svensk modelljärnväg