Artiklar om landskapsbygge

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

På denna sida redovisas artiklar om landskapbygge som har publicerats i böcker och tidskrifter.

Andra wiki-sidor om anläggningsbygge

Landskap
Planering
Ramverk
Moduler
Rangerspel
El på modelljärnvägen
Spår
Signaler
Hus till modelljärnvägen
Bilar till modelljärnvägen

Böcker om landskapsbygge

Dave Frary: How to Build Realistic Model Railroad Scenery (Third Edition). Kalmbach Publishing 2005 (Grundbok i landskapsbygge som behandlar de flesta momenten).

Barry Norman: Landscape Modelling. Didcot: Wild Swan Publications 1986 (Detaljerat bygge av landskap med förebild i engelsk landsbygd).

Allmänt landskapsbygge

Jon Fast: "Landskap på nolltid - nästan." i Skarvjärnet nr 22 (Landskap med kycklingnät och gips).

Lennart Elg: "Landskapsbibel." i Smalspårigt nr 18/1983 (Recension av "How to build realistic model railroad scenery", första upplagan).

Jan Frelin: "Recension. Landscape Modelling." i Smalspårigt nr 40/1989.

Peter Nelander: "Ett 'nytt' material." i Smalspårigt nr 69/1999. (Naturgips från Gyproc som landskapsmaterial).

Lars-Olof Karlsson: "Stilla liv på modelljärnvägen." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009. (Om värdet av stillhet i MJ-landskapet).

Anders Lindholm & Mårten Mårtensson: "Lundarallarnas koloniområde i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015.

Jan Gissberg: "Svensk natur i modell. Del 1." i Smalspårigt nr 130/2015.
Jan Gissberg: "Svensk natur i modell. Del 2." i Smalspårigt nr 131/2015.

Olof Wickström: "Skumt landskap." i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020 (Landskapsbygge med fogskum).

Bakgrunder

Jörgen Bergfors: "Lådorama. Del 4 Måla med akryl." i Smalspårigt nr 47/1991 (Målning av bakgrunder med akrylfärger).

Sture Bylén: "Att lura ögat." i Min väg till Morshyttan. Om modellbygge med förebild. Alunda: Bokförlaget Modellrallaren 2017, s 54. (Bakgrundsmålning).

Markyta

Göran Tholin: "Landskapstipset." i Smalspårigt nr 66/1999 (Om bomullspads som gräsyta).

Göran Tholin: "VWJ trafiknytt. Snärtan - en smalspårsstation söker sin form. Del II." i Smalspårigt nr 95/2006 (Markyta).

Thomas Rasmusson: "Markens grödor." i Smalspårigt nr 123/2013. (Att återge det som växer på marken i skala H0).

Martin Welberg: "Realistiskt statiskt gräs - så här gör du!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013.

Berg

Klas Jonsson: "Bygga berg på amerikanska." i Smalspårigt nr 41/1989 (Berg gjutna i gips med gummiformar).

Jan Gissberg: "Bygga och måla berg." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011.

Göran Eriksson: "Berg på nolltid med gips och folie." i Modelljärnvägsmagasinet nr 30/2017.

Träd

Björn Svensson: "Massproduktion av tallar i H0 eller N." i Smalspårigt nr 8/1979 (Tallar av Spirea)

Göran Tholin: "När gav du din anläggning en björk sist?" i Smalspårigt nr 19/1983 (Bygge av träd på trådstomme).

Lars Magnusson: "Nässelfeber? Brännande skogsvårdsproblem i smalspårsskogen." i Smalspårigt nr 24/1984 (Bygga granar av nässlor).

Göran Tholin: "Gran och fur till MJ:n." i Smalspårigt nr 32/1986 (Bygge av träd på trådstomme).

Jörgen Bergfors: "Ett liv efter jul." i Smalspårigt nr 56/1994 (Granar med blompinnar och järntråd).

Lars Malkar: "Värt att veta om träd." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Trädbygge med metalltrådsmetod).

Bengt Lindgren: "Inspirerad av Spirea." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Träd byggda av Spirea).

Anders Bondesson: "Granar, granar, granar." i Smalspårigt nr 77/2001 (Skalenliga granar i skala H0).

Odd Jönsson: "Växter längs spåret. Björkar och rallarrosor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011.

Håkan Nilsson: "Bygg dina egna barrträd. Del 1 tall." i Smalspårigt nr 121/2012 (Tallar med "vridmetoden" i H0).
Håkan Nilsson: "Bygg dina egna barrträd. Del 2 gran." i Smalspårigt nr 122/2013 (Granar med "vridmetoden" i H0).

Johannes Tångeberg: "Träd för modelljärnvägen. Köpta kontra egenbyggda." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013.

Per-Olov Lindblom: "Grantillverkning eller 'gräsliga granar'." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013 (Granar med "vridmetoden" i H0).

Thomas Fagerberg: "Vi bygger granar." i Smalspårigt nr 123/2013 (Granar av balsastänger i skala 0).

Redaktionen: "Kobza - handbyggda träd för olika skalor" i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013 (Recension).

Göran Sandberg: "Barriga granar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 17/2014 (Förbättring av granar enligt vridmetoden).

Ulrike Strauch: "Bygg egna träd." i Modelljärnvägsmagasinet nr 19/2014 (Träd med wire-metoden).

Jack Sangwill: "Lövträd i skala H0." i Smalspårigt nr 131/2015 (Lövträd enligt koppartrådsmeteden).

Arne Lindgren: "Från planta via träd till massaved." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016.

Lars Magnusson: "Snabba träd och buskar till banan." i Smalspårigt nr 139/2017 (Träd och buskar från växtdelar).

Olof Wickström: "Träd från MBR Model." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Recension).

Staffan Åkerlund: "Att inte se träden för skogen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Träd av Spirea).

Jennifer Kirk: "Sygga träd enkelt av renlavsmålla." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Träd av växter).

Hans Richert: "Gör tallar!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Tallar med grenar av seemoss).

Buskar och växter

Odd Jönsson: "Växter längs spåret. Björkar och rallarrosor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011.

Redaktionen: "Buskar i H0 från tjeckiska polack." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013. (Recension).

Lars Magnusson: "Snabba träd och buskar till banan." i Smalspårigt nr 139/2017. (Träd och buskar från växtdelar).

Vatten

Leif Palm: "En metod att göra vattenfall i modell." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991.

Jens Dahlström: "Stilla flyter ån." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992. (Vatten med lackmetoden).

Figurer

Örjan Svane: "Trafikföreståndare Andersson i 1:76." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -99. ...och i morgon är pappa stins. Stockholm: Allt om Hobby 1998. (Figurmålning).

Håkan Nilsson: "Figurmålning. Del 1." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016.
Håkan Nilsson: "Figurmålning. Del 2." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016.

Steen Stavnshøj: "Skapa egna figurer med 3D-skrivare." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Skala 0).

Vägar

Sture Bylén: "Gör en grusväg på din anläggning!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011.

Jan Gissberg: "Så lade jag asfalt." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016.

Detaljer

Göran Tholin: "DAS - mysigt material för modellbyggare." i järnvägar! nr 2/1988 (Modellbygge med DAS-lera).

Björn Dahlström: "Läsgodsexpedition. Industrial & Mechanized Modelling." i Smalspårigt nr 45/1990 (Recension av Dave Rowe's bok om hur man bygger animerade detaljer i landskapet).

Lars Malkar: "Håll ordning på krittren!" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Bygge av staket).

Jörgen Bergfors: "Så här bygger du din plattform i DAS-lera." i Smalspårigt nr 104/2008 (Stationsplattformar).

Arne Larsson: "Svenska telefonstolpar i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Förebild och modell).

Johan Stenson: "En trumma av sten." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013 (Trumma för dränering under banvallen, i markisolering).

Daniel Wietlisbach: "Sten på sten med cellpannå." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Murverk med cellpannå).