Normalspår

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Skalor för normalspår)
Hoppa till: navigering, sök

Med normalspår menar man vanligen spårvidden 1435 mm, den mest använda spårvidden i de flesta av världens länder, däribland även Sverige.

Spårvidder över 1435 mm kallas bredspår. Spårvidder smalare än 1435 mm kallas smalspår.

Skalor för normalspår

Här redovisas spårvidder för normalspår i olika skalor.

Beteckning
Z
N
TT
H0
00
S
Skala 0
Skala 1
Skala
1/220
1/160 (1)
1/120 (2)
1/87
1/76
1/64
1/45 (3)
1/32
Spårvidd
modell
6,5 mm
9 mm
12 mm
16,5 mm
16,5 mm (4)
22,5 mm
32 mm
45 mm

1) I Storbritannien 1/148.
2) I Storbritannien 1/101,6 (3mm).
3) I vissa länder; i andra länder 1/48 (Nordamerika) eller 1/43,5 (Storbritannien, Schweiz).
4) 19,1 mm i USA, men mycket ovanligt där.


  • H0 är den vanligaste skalan världen över, utom i Storbritannien. Den medger möjligheter att bygga en användbar anläggning i en bostad, samtidigt som utbudet av rullande materiel och tillbehör är överlägset störst.
  • Näst vanligast är skala N, som är nästan halva storleken jämfört med H0. N-skalan finns i alla stora modelljärnvägsländer, såsom Tyskland, USA och Storbritannien. Fördelen är förstås att man får plats med mera tåg på ett givet utrymme. Driftsäkerheten är dock inte riktigt densamma som i H0 (även om den är mycket god för nya modeller). Utbudet är inte heller lika stort.
  • Skala 00 är den brittiska motsvarigheten till H0. Skalan är stor där, men i princip obefintlig i andra länder. I Sverige är det inte heller särskilt många som bygger brittiskt.

Marknaden för övriga skalor är betydligt mindre, och det är inte heller känt vilka skalor som har störst marknadsandelar.

  • Skala 0 är ungefär dubbelt så stor som H0. Skalan har fått en viss renässans de senaste åren, med ett begränsat utbud av färdigmodeller på flera marknader. Det finns också en liten grupp i Sverige som bygger i nollan.
  • Skala 1 är större än skala 0. Skalan har återetablerats av Märklin, och har en viss närvaro i Tyskland, USA och Storbritannien.
  • Z är den minsta skalan med något större utbud av modeller, men har aldrig blivit etablerad ordentligt.
  • TT ligger mellan H0 och N i storlek. Skalan har fått en renässans i östra Europa, men har en begränsad marknadsandel i övrigt.
  • Skala S ligger mellan H0 och 0 i storlek. Det finns ett visst utbud i Nordamerika, men i övrigt är det en skala för självbygge.

Historik

I tidernas begynnelse hade varje modelljärnvägstillverkare sina egna skalor, helt oberoende av alla andra. (Därmed är strategin att låsa in sina kunder i ett eget system lika gammal som hobbyn). 1891 valde den då dominerade tillverkaren, Bing, att standardisera tre skalor, som man kallade 1, 2 och 3. Då tänkte man snarare på spårvidder än på skalor, så skala 1 var 1 3/4" (44,5 mm), skala 2 var 2" (51 mm) och skala 3 var 2 3/4" (70 mm). Flera andra tillverkare följde efter.

Omkring sekelskiftet 1900 lanserades skala 0, som kom att dominera MJ-marknaden fram till andra världskriget. Därefter har mindre skalor lanserats efter hand som elmotortekniken har medgett det, skala H0 som lanserades på 1930-talet är dock fortfarande dominerande på de flesta håll i världen. Den senaste skalan som nylanserades på stor bredd är skala Z.

Dagens skalor är standardiserade av NMRA och Morop.

Länkar till wikisidor

Tillbaka till nybörjarguiden

Tryckta referenser

Iain Rice: Railway Modeling. The Realistic Way. Yeovil: Haynes 2007.

Kjell Palén: "Svensk modelljärnvägshobby - en resa i tiden." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000.

Webreferenser

Historiskt.nu: Normalspår

NEM

NMRA: NMRA Standards and Recommended Practises

Spikesys: Model Railroad Scale List (Lista över modellskalor).