Nohab diesellok typ AA16

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

AA16 var namnet på de "rundnosade" diesellok Nohab tillverkade med licensavtalet som ingåtts med General Motors (GM) 1949 som grund. Loken var dieselelektriska med två treaxliga boggier, samt från början försedda med olika motorer ur GM:s EMD 567-serie, normalt i V16 konfiguration. Loken var avseedda för linjetjänst och hade en förarhytt i varje ände. Nohab sålde AA16 i olika utföranden till danska statsbanorna (DSB), norska statsbanorna (NSB) och ungerska MAV 1954-65. Dessutom såldes liknande lok till belgiska och luxemburgiska statsbanorna grundat på andra licenser från GM.

DSB köpte in 59 lok mellan 1954 och 1965 för att ersätta ånglok på huvudlinjerna, som gavs littera MY. Nohab hade huvudansvaret, men delar av loken byggdes i Danmark. Från början användes loken för expresståg och tunga godståg, men mot slutet överfördes de till regionaltåg och lättare godståg. I början på 1990-talet var loken övertaliga i Danmark, varvid inledningsvis sju lok såldes till Sverige, till bland andra Tågab, och fick littera TMY. Efterhand har flera lok sålts till Sverige, sammanlagt sjutton lok. I Sverige har TMY i huvudsak använts i godstrafik. Tågab 106 målades efter amerikanska "Great Northern" för inspelningen av "Dancer in the Dark" 1999. Idag (2018) finns svenska TMY hos Tågab, Ralcare/Three T, Svensk Tågkraft och Strukton Rail.

Som komplettering till MY köpte DSB 45 AA16 för tjänst på bibanor 1960-1962, littera MX. Dessa var lättare och hade en tolvcylindrig variant av EMD 567. I början på 1990-talet börjande även dessa att säljas till svenska operatörer, t.ex. Inlandsbanan AB (Ibab) och BSX, och fick littera TMX. Sammanlagt köptes elva lok av svenska operatörer. Dessa har bytt ägare flera gånger, och kvarvarande lok finns idag (2018) hos Railcare/Three T, Svensk Tågkraft och Nordic Re-finance.

NSB köpte också AA16 1957-1969 för att ersätta ånglok på ej elektrifierade linjer. NSB:s lok fick littera Di3 och fanns i två varianter, Di3a (32 lok) och Di3b (3 lok). De sattas in på Bergenbanan, Dovrebanan och Nordlandsbanan. När Bergenbanan och Dovrebanan elektrifierats på 1960-talet överfördes flera lok till bibanor. Di3 blev övertaliga hos NSB 2001, varvid fem lok lok såldes till Ofotbanan. Ofotbanan använde dessa till godståg även i Sverige. Fyra av deras lok hamnade sedermera hos Ibab, och det femte såldes till Skandinaviska Jernbanor. För närvarande (2018) är bara Ibab Di3 632 i trafik.

Huvuddimensioner AA16


TMY
TMX
Di3a
Di3b
Löb (m)
18,9
18,3
18,6
18,9
Axelavstånd (m)
14,3
13,7
 ?
 ?
Tjänstevikt (ton)
101,6
89
102
103
Axeltryck (ton)
16,9
14,8
17,0
17,2
Effekt (kW)
1300-1450
1063-1078
1305
1305
Sth (km/h)
120
120
105
146
Broms
tryckluft

Axelföljd

(A1A)(A1A)
(A1A)(A1A)
Co'Co'
(A1A)(A1A)
Kraftöverföring
dieselelektrisk

Bilder

Tågab 101

Tågab TMY 101 i Kristinehamn 2006. Wikimedia Commons.

Tågab 106

Tågab TMY 106 "Great Northern" i Ängelholm 2010. Wikimedia Commons, foto: Leif Jørgensen.

IBAB TMX 1014.jpg

IBAB TMX 1014 i Maitum 2008. Foto Bo Gyllenberg, Digitalt museum JvmKEAJ01025

AA16 i modell

Nohab-loken har varit populära bland modelltillverkare sedan 1960-talet. Här redovisas endast lok som kommit ut med svensk märkning.

Skala H0

 • Brimalm släppte ett underede till Märklins korg (1998?).
 • AH Mässingschassi släppte ett underede till Märklins korg (1998).
 • Heljan har producerat TMX i flera varianter:
  - Katalognummer 4357 (DC), 4367 (AC) Ibab litt TMX 1014 (1999)
  - Katalognummer 4358 (DC), 4368 (AC) BSM litt TMX 1012 (1999)
  - Katalognummer 43741 (DC), 43742 (AC) BK-Tåg litt TMX 1042 (2001)
  - Katalognummer 43651 (DC), 43652 (AC) Tågab litt TMX 104.
 • Heljan har också producerat TMY:
  - Katalognummer 4409 (DC), 94409 (AC) Tågab litt TMY 101 (2000)
  - Katalognummer 4410 (DC), 94410 (AC) Tågab litt TMY 106, Great Northern-målning (2000)
  - Katalognummer 44111 (DC), 44112 (AC) BK-Tåg litt TMY 1111 (2001)
 • Märklin har haft flera TMY-modeller (3R):
  - Katalognummer 37668 Tågab litt TMY 106 "Great Northern" (2002)
  - Katalognummer 26583 Tågab litt TMY 102 (2008)
  - Katalognummer 37697 Strukton Rail litt TMY 9505 (2013)
 • Roco har haft flera TMY-modeller:
  - Katalognummer 63483 Tågab litt TMY 103 (2004)
  - Katalognummer 62859 Tågab litt TMY 106 "Great Northern" (2011)
  - Katalognummer 72741 Tågab litt TMY 101 (2012)
 • NMJ har producerat flera TMY (2R):
  - Katalognummer 90501 Tågab litt TMY 101 (2014)
  - Katalognummer 90504 Tågab litt TMY 102 (2017)
  - Katalognummer 90503 Three T litt TMY 1110 (2019).
  - Katalognummer 90505 Railcare litt TMY 1122.
 • B-Model har producerat en TMY.
  - Katalognummer 9206.3 Railcare litt TMY 1150 vit (2020).
 • Dekas färdigmodeller
  - Katalognummer DK-8750102 (DCC), DK-8750104 (DCC ljud), DK-8750101 (AC), DK-8750103 (MFX ljud) Svensk Tågkraft litt TMX 1033 röd (2021).
  - Katalognummer DK-8750092 (DCC), DK-8750094 (DCC ljud), DK-8750091 (AC), DK-8750093 (MFX ljud) Svensk Tågkraft litt TMX 1042 blå (2021).
  - Katalognummer DK-8750082 (DCC), DK-8750084 (DCC ljud), DK-8750081 (AC), DK-8750083 (MFX ljud) Vida litt TMX 1024 vit/röd (2021).
  - Katalognummer DK-8750122 (DCC), DK-8750124 (DCC ljud), DK-8750121 (AC), DK-8750123 (MFX ljud) IBAB litt TMX 1014 röd/silver (2022).

Skala N

 • Nmodell har gjort TMY med märkning för Ibab, BK-tåg, Inlandsgods, Railcare och Strukton Rail samt en Grand Nordic TMX, som ommålningar av Katos MY i samarbete med Swed-N och "Graffen".
 • 2023 aviserade Kato Tågab litt TMY 106 "Great Northern".

Skala Z

 • Freudenreich Feinwehrtechnik
  - Railcare litt TMY 1150 (2019).
  - Katalognummer 46.127.01 Tågab litt TMY 110,
  - Katalognummer 46.127.11 Strukton litt TMY 9505,
 • Märklin släppte en modell av Tågab TMY 106 "Great Northern" 2020.

Skala TT

 • 2016 släppte Tillig Tågab TMY 106 "Great Northern" för DC, katalognummer 04538.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser - förebild

RAF: "13 Nohab-lok tillbaka på svenska spår." i Allt om Hobby nr 6/1995.

Rutger Friberg: "Opus My och Mx. Svenska lokklassiker från förebild till modell." i Allt om Hobby nr 2/1998 (Beskrivning).
Rutger Friberg: "Opus My och Mx - andra delen. Nu på svenska spår." i Allt om Hobby nr 3/1998 (Överföringarna till Sverige).

Torben Andersen: DSB litra MY type 567. Nohab GM Diesellokomotiver i Danmark. Lokomotivet 1998.
Torben Andersen: DSB litra MX type 567. Nohab GM Diesellokomotiver i Danmark. Lokomotivet 1999.

Björn Eller: "NOHAB:s leveranser av rullande material och MY/MX-loken." i Smalspårigt nr 108/2009 (Minnen från Nohabs försäljningschef Per-Emil Eller).

Stefan Fjällemark: "Danska lok på vift. Del 1: MY och TMY." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Förebildsdata och något om utbudet av modeller).
Stefan Fjällemark: "Danska lok på vift. Del 2: MX och TMX." i Modelljärnvägsmagasinet nr 39/2019 (Förebildsdata och något om utbudet av modeller).

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: Svenska motorlok. Stockholm: Trafik-nostalgiska förlaget 2021, s. 128-158.

Tryckta referenser - modell H0, allmänt

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Redaktionen: "Test: TMY 1150 i H0 från B-models." i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020 (Recension).

Joakim Sannagård: "Nohab från Piko." i Allt om Hobby nr 1/2023 (Recension av DSB My 1147).

Redaktionen: "Snabbtitt: DSB MY 1147 i H0 från Piko." i Modelljärnvägsmagasinet nr 53/2023 (Recension).

Tryckta referenser - modell H0, Dekas

"TMX-lok från Dekas." i Allt om Hobby nr 4/2020, s. 32 (Notis).

Joakim Sannagård: "TMX från Dekas." i Allt om Hobby nr 4/2021 (Recension).

Redaktionen: "Test: Triss i TMX i H0 från Dekas." i Modelljärnvägsmagasinet nr 46/2021 (Recension av Dekas TMX).

"Fler TMX i 1:87 från Dekas." i Allt om Hobby nr 6/2021, s. 15 (IBAB TMX).

"TMX-lok från Dekas" i Allt om Hobby nr 4/2022, s. 20 (IBAB TMX).

"Dekas dieslar." i Allt om Hobby nr 5/2023, s. 22 (Nya TMX).

Tryckta referenser - modell H0, Heljan

Rutger Friberg: "MJ-trender i Nürnberg. Nohab-lok i H0 från danska Heljan." i Allt om Hobby nr 2/1998 (Avisering av DSB litt Mx).

F.S.: "Svenska hobbyfirmor i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1999 (TMX från BSX och IBAB).

Rutger Friberg: "För H0-rallare: Litt Mx - ett svenskt lok från Danmark." i Allt om Hobby nr 5/1999 (Recension av Heljans TMX från BSX).

Rutger Friberg: "Rutger Friberg tar pulsen på Tåg-Nürnberg. Ljust och luftigt i MJ-hobbyns vårsalong. Heljan." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Avisering av litt My).

Redaktionen: "Synare: TMX i H0 från Heljan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Recension av DSB litt Mx).

Tryckta referenser - modell H0, Märklin

Rutger Friberg: "Opus My och Mx - sista delen. Måla loken svenska." i Allt om Hobby nr 4/1998 (Ommålning med utgångspunkt i Märklins korg; underrede från Brimalm).

RAF: ""Ytterligare ett chassi till litt My." i Allt om Hobby nr 5/1998 (Från AH Mässingschassi).

"Structons TMY från Märklin." i Allt om Hobby nr 5/2012, s. 11 (Notis med avisering).

Anders Ericson: "Ny modell av gammal dansk." i Allt om Hobby nr 2/2015 (Recension av nykonstruerad My från Märklin).

Tryckta referenser - modell H0, NMJ

"Di3 från NMJ." i Allt om Hobby nr 6/2014, s. 8 (Notis).

"Nytt i H0 från NMJ." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 6 (TÅGAB TMY och Three T Sgns).

Jocke Sannagård: "Värmländsk kraft fån NMJ." i Allt om Hobby nr 3/2017 (Recension av Tågab TMY 102).

Redaktionen: "NMJ Tågab TMY 102 i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 30/2017 (Recension).

"Railcare TMY 1134 från NMJ." i Allt om Hobby nr 5/2019, s. 28 (Notis).

Niclas Westerlund: "3T till 3R - kör NMJ:s rundnosar på treräls." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019 (Konvertering av NMJ 90503 i H0 till treräls).

"Di3 i leveransutförande." i Allt om Hobby nr 6/2023, s. 30 (Från NMJ).

Tryckta referenser - modell H0, Roco

Rutger Friberg: "För H0-rallaren: NOHAB litt My från Roco." i Allt om Hobby nr 5/2003 (Recension).

Redaktionen: "Roco TMY Great Northern i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011 (Recension).

"TÅGAB TMY från Roco." i Allt om Hobby nr 6/2012, s. 10 (Notis om TÅGAB 101).

Tryckta referenser - modell övriga skalor

"Färdiga N-modeller från Swed-N och Habo Hobby." i Allt om Hobby nr 4/2012, s. 12 (Notis).

"Svensk TMY I TT." i Modelljärnvägsmagasinet nr 27/2016, s. 6.

"Norskt i skala 0." i Allt om Hobby nr 6/2018, s. 33 (Di3 i skala 0 från NMJ).

"Freudenreich." i Modelljärnvägsmagasinet nr 35/2018, s. 7 (Avisering av TMY i Z).

Redaktionen: "Nyhetssvepet." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019, s. 8 (TMY i skala Z).

"Tågab TMY 110 från Freudenreich." i Modelljärnvägsmagasinet nr 39/2019, s. 6.

"Tågab TMY I Z från Märklin." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020, s. 6.

Anders Ericson: "Svenska godbitar i skala Z." i Allt om Hobby nr 1/2021 (Synare av Tågab TMY 106 från Märklin).

"My i 1:160." i Allt om Hobby nr 1/2023, s. 18 (Från Kato/Lemke).

"Nohab i G-skala." i Allt om Hobby nr 1/2023, s. 19 (Aviserad från Piko).

"Kato." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023, s. 9 (Tågab TMY 106 i N).

Webreferenser - förebild

Järnväg.net: Di3

Järnväg.net: TMX

Järnväg.net: TMY

Wikipedia: Class MY

Wikipedia: Nohab AA16 (på tyska)

Wikipedia: NSB Di3

Webreferenser - modell

Dansk Modeltog Wiki: Heljan MX (Lista över Heljans MX-modeller).

Dansk Modeltog Wiki: Heljan MY (Lista över Heljans MY-modeller).

Freudenreich Feinwerktechnik: Skandinavien 2 (TMY i Z)

Habo hobby: Webshop N-skala

Modellrallaren: En jämförelse av två TMY-modeller i H0 (Jämförelse mellan Rocos och Heljans modeller. Från Wayback Macine).

Modellrallaren: Utvärdering av TÅGAB:s TMY från Heljan (Recension. Från Wayback Machine).

Modellrallaren: Utvärdering av TÅGAB:s TMY från Roco (Recension. Från Wayback Machine).