SJ godsvagn litt Ge

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från TGOJ godsvagn litt Ge)
Hoppa till: navigering, sök

Historik

SJ började anskaffa godsfinkor av en ny typ 1954, som normerats av UIC med utgångspunkt i en fransk konstruktion. Littera blev Ge. Vagnarna hade luckor som medgav att ventilerna kunde stängas, och till skillnad från tidigare G-vagnar fanns inga glasrutor. Fram till 1961 anskaffades 3875 vagnar, samtidigt som TGOJ köpte 50 vagnar, och ASG åtta vagnar som registrerades som privatvagnar vid SJ. Vagnar byggda i Arlöv efter 1959 hade masonitväggar, övriga vagnar hade brädväggar. Littera efter UIC-reformen 1967 blev Gs. Eftersom dessa vagnar var mindre än både tidigare och senare G-vagnar, användes de så småningom ofta i styckegodstrafik, när Gre levererats.

Avvecklingen av vagnarna ur styckegodstrafiken och vagnslasttrafik i ursprunglig skepnad inleddes redan på 1960-talet. Vagnarnas vid det laget rätt ringa ålder medförde stort intresse för att tillvarata återstående teknisk livslängd hos deras löpverk genom ombyggnad eller användning som tjänstevagnar. Sortimentet av vagntyper uppkomna genom tjänstevagnsregistrering eller ombyggnad från litt Ge/Gs är digert och omfattar både öppna, slutna och specialtyper. Som exempel kan nämnas öppna: Os-w typ 722 och containervagnar Lgs, slutna: Hs-u, His/His-u och specialtyper som pulverbulkvagn U/Uc

I ursprungligt skick gick litt Gs i trafik in på 1980-talet.

Huvuddimensioner

Löb: 10,58 m
Hjulbas: 6,50 m
Lastgräns C: 24,0 ton
Lastlängd: 9,27 m
Lastbredd: 2,73 m
Sidoväggarnas höjd: 2,12 m
Golvyta: 25,3 m2
Rymd: 54 m3
Sth:100 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: RIV

Bilder

litt Ge.jpg

SJ litt Ge 45216. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB02659

Littera Ge i modell

Skala H0

  • HNJ verkstad resinbyggsatser med etsade detaljer
    - Katalognummer 450 SJ litt Ge brädväggar (2009).
    - Katalognummer 450 SJ litt Ge masonitväggar (2009).

HNJ verkstad Ge

HNJ Verkstads Ge. Foto: Ola Ahlström

Skala N

Wiki-sidor om godsvagnar

SJ godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
TGOJ (portalsida)

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: "UIC standardvagn." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 74-75.

Lars Olov Karlsson och Carl-Axel Alrenius: Statens Järnvägar 125 år. Örebro: Gullers International AB 1981.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: ASG-varianter." i Modelljärnvägsmagasinet nr 4/2010.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: Carnegie." i Modelljärnvägsmagasinet nr 16/2014.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Tryckta referenser - modell

Thomas Tell: "SJ litt Ge." i Krister Brandt (red.): Modelltåg 97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996, s. 94 (Konvertering av en Ge från en Roco-vagn).

Lars-Olof Karlsson: "LOK om järnvägar." Allt om Hobby nr 7/2003, s. 29 (Notis om Ge från Nmodell).

Lars Sjölund: "SJ littera Ge/Gs." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009 (Bygge av HNJ verkstads byggsats).

Webreferenser

Järnvägshistoriskt forum: Bromssystem på Ge och Kö- vagnar (Ritning på bromsarna till en Ge-vagn).

SJ Godsvagnar 1971

SJ Godsvagnar 1983

Särtryck 637