SJ personvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Inledning

Denna sida utgör portalsida för sidor om SJ:s normalspåriga personvagnar. SJ har bytt litterering av personvagnar vid några tillfällen, i denna sammanställning följs de olika litterasystem som SJ använt (före 1956, 1956-1970, från 1970).

Personvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka personvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för trafikspel. Urvalet av personvagnar är inte komplett, utan fylls på efter hand.

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men utgår i regel från vagnens utförande vid leverans. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Datatabellerna är uppställda för att passa till vagnskort för modultrafik.

Postvagnar och resgodsvagnar har traditionellt sätt räknats till personvagnsbeståndet, främst för att dessa vagnar huvudsakligen har gått i persontåg. Detta gällde tidigare även fångvagnar. Postkupéer med postsortering ombord på tågen försvann 1996, och all hantering av resgods och ilgods togs bort 2000. Green Cargo kör dock fortfarande posttåg (2020).

En översikt över svensk järnvägshistoria finns här.

SJ äldre litterasystem för personvagnar

SJ:s nuvarande litterasystem för personvagnar finns väl beskrivet på andra webplatser. Här beskrivs de äldre systemen.

1800-talet till 1956

När man behövde skilja på olika typer av personvagnar infördes ett litterasystem med bokstäver för att beteckna olika typer av vagnar. Förutom vagnar för persontrafik inkluderades postvagnar, fångvagnar och resgodsvagnar i personvagnsparken. Stor bokstav betecknade vagnstyp. För vagnar med avdelningar av olika typ användes flera bokstäver.

Huvudlittera:
A - första klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
B - andra klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
C - tredje klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
D - postkupéer.
E - fångvagnar (till 1943).
F - resgodsvagnar och ångfinkor.

Huvudlittera R för restaurangvagnar tillkom 1933.

Boggivagnar betecknades med "0" efter huvudlittera. Denna nolla skrevs normalt med en gemen siffra, varför den idag ofta skrivs med ett gement o. Så gör vi även på MJ-wiki.

Olika vagnstyper med samma huvudlittera särskildes med siffror. Så småningom började man också skilja på olika varianter av samma vagnstyp med underlittera med gemena bokstäver. Sifferbeteckning och underlittera med bokstäver tilldelades normalt i sekvens, men efter 1909 kom 2 att beteckna vagnar för internationell trafik för vissa huvudlittera.

När de enskilda järnvägarna togs över på 1940-talet fanns det många äldre vagnar som SJ endast tillät att gå på den bana de kom från. För dessa vagnar användes littera E som tilläggslittera.

På inrådan av generalpoststyrelsen ändrades sifferlittera för postvagnar från det sedvanliga systemet till att ange postkupéns golvyta i m2 1948.

1956 till 1970

Med en gemensam överenskommelse för de europeiska järnvägarna togs första klass bort 1956. Gamla andra klass blev första klass och gamla tredje klass blev andra klass. För sovvagnar angavs nu endast första och andra klass, men det fanns fortfarande möjligheter att få sovplatser med en, två eller tre personer per kupé.

Några andra förändringar infördes i samband med byte av litterasystem. Två nya huvudlittera infördes: S för specialvagnar och WL för sovvagnar. Nummerlittera 1-5 för vissa vagnar höjdes med 10 för att "ge plats" för för nya vagnar. Nummerlittera 2 för vagnar för internationell trafik ändrades till nummer som började med 20. Ett nytt underlittera r infördes 1957 för vagnar med sth 130 km/h, och underlittera k infördes 1964 för vagnar som fick framföras till Köpenhamn.

Huvudlittera:
A - första klass sittvagnar.
B - andra klass sittvagnar.
D - postkupéer.
F - resgodsvagnar.
R - serveringsvagnar.
S - specialvagnar.
WL - sovvagnar.

Under andra halvan av 1960-talet inleddes planeringen för det nya litterasystemet, där "bogginollan" skulle tas bort. I avvaktan på detta tillkom några vagnar som fick littera i en övergångsform enligt det gällande systemet men utan bogginolla. Det gäller B1c, B7, B10c och Bc.

Översikt över personvagnsartiklar

SJ litterasystem före 1956
SJ litterasystem 1956-1970
SJ litterasystem efter 1970

A - Första klass vagnar
Ao5, Ao5a, Ao5b
ABo3
ACo2c
ACo4
ACo4, ACo5
ACo6

A - Första klass sittvagnar
Ao2
Ao14b (1931)
Ao14b (1948)
Ao14c
Ao15b, Ao15br (1932)
Ao15b, Ao15br (1945)
ABo2
ABo3
ABo7a (1936)
ABo7b, ABo7bm
ABo7b, ABo7bk, ABo7br
ABo7cm
ABo7d
ABo11b (1930)
ABo11b (1942)
ABo12c
ABo15b
ABo24

A - Första klass sittvagnar
A2
A3
A4K
A5, A5F (1932)
A5, A5F (1945)
A7
A8 (1948)
A8R (1987)
A11
A23
AB2
AB3
AB4 (1942)
AB4R (1930)
AB6
AB7, AB7R (1937)
AB7, AB7R (1942)
AB7 (2009)
AB8K
AB9
AB10 (f.d. Bo4b)
AB10 (f.d. BCo12c)
AB13
AF7X, AFM7

B - Andra klass vagnar
Bo4b (1931)
Bo4b (1948)
Bo4c
Bo5b (1932)
Bo5b (1945)
BCo2
BCo7a (1936)
BCo7b (1931)
BCo7b (1942)
BCo7cm
BCo7d
BCo11b (1930)
BCo11b (1942)
BCo12c

B - Andra klass sittvagnar
Bo1
Bo5
Bo6
Bo8a (1921)
Bo8b, Bo8bm (1942)
Bo8ca
Bo8cm, Bo8cs (1933)
Bo8cs (1941)
Bo8d (1942)
Bo8d, Bo8e (1932)
Bo8f
Bo8g
Bo9b, Bo9bu (1930)
Bo9b, Bo9bu (1942)
Bo9c, Bo9d
Bo10a
Bo10b
Bo13
Bo14b (1938)
Bo14b (1939)
Bo14c (1940)
Bo14c (1943)
B3c
BFo4
BFo14, BFo14k
BFo16
BF5
Övergångslittera
B1c
B7
B10c
Bc

B - Andra klass sittvagnar
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B7S
B8 (1930)
B8 (1933)
B8 (1940)
B8 (1942)
B8 (1943)
B8 (1990)
B8, B8B
B8, B8S
B8F
B9 (1931)
B9 (1994)
B9F
B10 (f.d. Co4e)
B10 (f.d. B2)
B11 (1938)
B11 (2001)
B12 (f.d. Ao2)
B12 (f.d. Co4c)
B12 (f.d. Co8b)
B13 (f.d. Co13)
B13 (f.d. ABo3)
B13S
B14 (1938)
B14 (1939)
B15 (f.d. Bo5)
B15 (f.d. Co8f)
B15F
BF1
BF2, BF2K
BF3
BF4, BF7
BF8
BFS9
BFV
BS5

C - Tredje klass vagnar
Co4b (1938)
Co4b (1939)
Co4c (1943)
Co4c, Co4e (1940)
Co6
Co8, Co8a (1921)
Co8b, Co8ca (1932)
Co8b (1942)
Co8c, Co8cm, Co8cs (1933)
Co8cs (1941)
Co8d (1934)
Co8d (1942)
Co8e
Co8f
Co9b (1930)
Co9b (1942)
Co13
Co14 (1931)
Co14 (1939)
C3a, C3c
CFo4
CF4


BC - Liggvagnar
BC1
BC2, BC3
BC4
BC14 (1931)
BC14 (1939)

D - Postvagnar
(Littera till 1948)
Do1
Do5
DFo2
DFo3
DFo5
DFo6
DFo7

D - Postvagnar
(Littera 1948-1970)
Do22, Do30
Do36
Do40
D20
DFo10
DFo15
DFo16
DFo18, DFo20a
DFo20b (f.d. DFo5)
DFo20b (f.d. DFo7)
DFo25, DFo25b
DFo28
DFo30, DFo32
DFo33, DFo33a, DFo35

D - Postvagnar
D22
D36
D38
D40, D46
D48
DF20 (f.d. DFo5)
DF20 (f.d. DFo7)
DF21, DF21G
DF25
DF28
DF30K
DF33, DF33G, DF35
DF39, DF39A, DF40
DF39A, DF40

E - Övertagna vagnar med
trafikbegränsningar
EC3a, EC3c
EDo1, EDo22
EF1

F - Resgodsvagnar
Fo2b
Fo4 (1932)
Fo4 (1943)
F5
F5a, F5b
F6

F - Resgodsvagnar
Fo1-press
Fo5
Fo14 (1932)
Fo14 (1943)
Fo20
F5, F5-press
F5a, F5a-press, F5b
F6

F - Resgodsvagnar
F1TI, F1, F4
F2, F2K
F4 (1932)
F4 (1943)
F5, F6K
F7 (f.d. DFo5)
F7 (f.d. DFo7)
F24, F33
F35C
F46, F52 (f.d. Fo4)
F46R, F52R (f.d. DFo18)
FV1
FV2, FV3

R - Restaurangvagnar
Ro2
Ro3, Ro3a
Ro3, Ro3b, Ro3c
RCo1

R - Serveringsvagnar
Ro2, Ro2b, Ro2c
Ro3a, Ro3ar
Ro3b, Ro3c
RBo2
RBo11, RBo11b, RBo11r

R - Serveringsvagnar
R1
R2
R3, R3F, R3G
R4 (1946)
R4R (1987)
R5
R7
R12
RAB
RB1
RB2
RB3
RB4 (1933)
RB4, RB5 (1985)
RB5 (1933)
RB5 (1941)
RB6
RB7
RB11
RS3


S - Specialvagnar
So7
So10
S17d

S - Specialvagnar
S1 (1945)
S1 (1981)
S2 (f.d. Ro3b)
S2 (f.d. Fo4)
S4
S5
S7 (f.d. DFo2)
S7, S8 (f.d. DFo18)
S8 (f.d. Co8d)
S8 (f.d. Fo4)
S8T, S8TL (f.d. ACo4)
S9
S11
S12
S28 (f.d. DFo18)
S28, S28L (f.d. Fo4)
S28T
SV1 (1959)
SV1 (1986)


WL - Sovvagnar
WLAo5a, WLAo5b
WLABo1
WLABo1b
WLABo4, WLABo4c,
WLABo4cu, WLABo4u
(1931)
WLABo4, WLABo4u (1946)
WLABo5
WLABo6 (1954)
WLABo6 (1956)
WLABo20, WLABo20u
WLBo14
WLBo14, WLBo14k

WL - Sovvagnar
WL1
WL2 (f.d. ACo4 & ACo5)
WL2, WL3 (f.d. Ao5)
WL3 (f.d. WLABo6)
WL3 (f.d. ACo6)
WL4
WL5
WL6
WL6K, WL7
WL9
WL10
WL11, WL11S, WL12, WL12SK (1931)
WL11, WL12 (1938)
WL11, WL12 (1946)
WL13
WL14
WL14K

Andra wiki-sidor om vagnar

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
Tyska privatbanevagnar
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell
Svensk modelljärnväg

Tryckta referenser - förebild, allmänt

Gustaf Welin (red.): "II. Personvagnar." i Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning. Del 3. Transportmateriel och verkstäder. Stockholm: Järnvägsstyrelsen 1906, s 115 ff.

Kgl. Järnvägsstyrelsen: "I. Personvagnar." i Statens järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. Band 2. Stockholm: författaren 1931, s 494.

AGA: Belysning för järnvägsvagnar. Dalén-belysning glödljus med acetylen. Lidingö: Gasaccumulator u.å. (Detaljerad beskrivning).

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

Centrala ekonomiavdelningens materielsektion: SJ Standard. Färglikare (SJH 730.63). Stockholm: Administrativa avdelningen 1970.

Mats Björkelund: "Varde ljus! Om belysning på äldre personvagnar vid SJ." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Olika typer av gasbelysning).

Svante Runberger: "Personvagnsboggiutvecklingen hos SJ." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007.

Lars-Olof Karlsson: "Svenska postvagnar." i Allt om Hobby nr 5/2009.

Ola Ahlström: "Vilka färger hade Statsbanornas första vagnar?" i Smalspårigt nr 126/2014.

Lars Olov Karlsson: "Post på tåg." i Allt om Hobby nr 3/2020.

Tryckta referenser - förebild, specifika vagnar

"Sveriges Statsbanor. Sofvagn." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på SJ litt B).

Sören Svensson: "SJ 3 Klass boggievagnar." i järnvägar! nr 1/1981 (Historik över Co1-vagnen).

Svante Runberger "SJ första tredje klass sovvagnar." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Ritning på Co6 och Co7).

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004 (Inklusive beskrivning av litterasystem, boggier).

Svante Runberger: "SJ ångfinka litt Fo3." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Beskrivning och ritning).

Jon Fast: "Försvunna vagnstyper: Svenska fångvagnar." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006 (Beskrivning, ritning på E1a, E1c och E3).

Hans Helmstein & Svante Runberger: Svenska personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2007.

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1960-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2010.

Ola Ahlström: "Fångvagnar i statsbanornas barndom." i Smalspårigt nr 130/2015.

Lars Olov Karlsson: "Persontransport bakom galler." i Allt om Hobby nr 1/2021 (Om fångvagnar och fångtransporter).

Lars Olov Karlsson: "Vagnar för att resa kungligt." i Allt om Hobby nr 2/2021 (Svenska kungavagnar).

Lars Olov Karlsson: "Inspektionsvagnar." i Allt om Hobby nr 3/2021.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg. Personvagnar från 1800-talet." i Allt om Hobby nr 1/1978 (Konvertering av äldre vagnar till svenska, H0).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg. Massor av ombyggda personvagnar." i Allt om Hobby nr 3/1978 (Stor flotta av konverterade vagnar ur 30-, 40- och 50-talsserierna, H0).

Lars-Olof Karlsson: "Allt om hobby synar: SJ-färg från MO-LAK." i Allt om Hobby nr 7/1978 (Recension).

Lars-Olof Karlsson: "Allt om hobby synar: MJ-industrins svenska vagnar. Svenskare modelljärväg, eller...?" i Allt om Hobby nr 9/1980 (Genomgång av förebildsriktigheten i utbudet i N, TT och H0).

Hjulius: "Bygg en riktig modell av SJ litt Co8a." i järnvägar! nr 2/1981 (Konvertering av Roco 4289 med Perl sats 012-K till Co8a, H0).
Hjulius: "Bygg en riktig modell av SJ litt Co8a del 2." i järnvägar! nr 3/1981.

Göran Tholin: "Allt om hobby synar. C3d - Folkvagn från SMJ." i Allt om Hobby nr 6/1994 (Recension, H0).

Mats Björkelund: "Teak i mässing." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobby 1995 (Recesnion av BCo7 från Kungsbacka MJ-hobby).

Krister Brandt: "SJ-rött." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Recept med oljefärger).

Jon Fast: "Ett PS från Jon Fast..." i Smalspårigt nr 86/2004, s. 5 (Rätt färger för dukklädda tak på svenska gods- och personvagnar).

Rutger Friberg: "Ett mästerbygge i närbild." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Svante Runbergers NOJ D 306 i mässing med full inredning, skala 0; ritningar).

Rutger Friberg: "Post- och inrikes vagnar i H0." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Scratchbyggda trävagnar i styren och metall av Gunnar Axelsson).

Ulf Beskow: "Månadens MJ-tips: Gammaldags bälgar på Miltons vis." i Allt om Hobby nr 1/2006 (Personvagnsbälgar som möts).

Lars Olov Karlsson: "Inspektionsvagn B7 75." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2006 (Konvertering av Modellproduktion litt AB i H0 till inspektionsvagn).

Bengt Nylén: "Bengt tipsar..." i Smalspårigt nr 115/2011 (Bygge av BCo7a med byggsats från Kungsbacka MJ-hobby, H0).

Bengt Nylén: "Hur man enkelt smalar in UGJ-boggier." i Smalspårigt nr 116/2011 (H0).

Ola Ahlström: "Fångvagnar i statsbanornas barndom." i Smalspårigt nr 130/2015 (Scratchbyggen och konverteringar, H0).

Webreferenser

Järnväg.net: Personvagnar i trafik

Järnväg.net: Utgångna personvagnar

Järnväg.net: Vad betyder litterat? (SJ:s litterasystem för personvagnar efter 1970).

Järnvägshistoriskt forum: ABo7a

Järnvägshistoriskt forum: Bogginullen (Införandet av bogginollan hos SJ, västkustbanan och NSB).

Järnvägshistoriskt forum: F3 8739 i Malmö

Järnvägshistoriskt forum: SJ's logotyper på lok och vagnar (Märkning av personvagnar från 1960-talet till 1980-talet

Järnvägshistoriskt forum: SJ standardfärger och NCS (SJ originalfärger översatta till NCS).

Järnvägshistoriskt forum: Tak på C3c-vagnar (Målning och lanterniner under 1950-1960-tal).

Järnvägshistoriskt forum: Teak, rödmålad furu eller teakimitation? (Målade eller lackade trävagnar).

MRW.se: MRW Nedladdningsbara dokument (Särtryck med ritningar och data för personvagnar).