SJ personvagnar av 1980-talsmodell

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Mellan 1979 och 1994 tog SJ emot en större serie personvagnar, de s.k. 80-talsvagnarna. I denna artikel redovisas alla vagnar ur denna serie, i huvudsak sorterade efter ursprungligt littera.

Inledning

Designkravet för 80-talsvagnarna var från början att maximera mängden passagerare per tågmeter. Vid beställningen hade vagnarna endast dörrar för av- och påstigning i ena änden, vilket dock ändrades innan leverans, i alla fall för de vanliga sittvagnarna. För att få med fler passagerare gjordes vagnarna längre än tidigare vagnsgenerationer, 26,4 m. Korgbredden minskades något för att hantera den ökade längden, däremot gjordes vagnarna högre än tidigare för att ge ökad hållfasthet. Korgens lastprofil innebär att vagnarna endast får användas i Sverige och Norge. Avståndet mellan stolsraderna var också mindre än på tidigare vagnsgenerationer. Vagnarna fick viss utrustning som var ny för SJ, bl.a. vakuumtoaletter med septitankar, högtalare för utrop ombord och självstängande dörrar. Vagnarna var försedda med elbelysning med lysrör och läslampor. Korgen utfördes med sickningar och en midjelist i likhet med föregående vagnsgenerationen, 60-talsvagnarna. Några vagnsmodeller kom dock att byggas utan sickningar i fönsterhöjd. 80-talsvagnarna konstruerades av Kalmar Verkstad, men sovvagnarna kom att levereras från Kockums eftersom Kalmar Verkstad då hade upphört med produktion av järnvägsvagnar.

De flesta av vagnarna utrustades med boggier av typ Minden-Deutz (MD), medan vissa vagnar fick en nykonstruerad boggie från ASEA, som från början medgav högre sth (160 km/h). Även senare tillverkade vagnar med MD-boggier fick skivbromsar och sth 160. Vagnar med högre sth fick underlittera R vid leverans. Numera (2020) har dock alla vagnar sth 160 och underlittera R används inte längre.

Från början levererades vagnar littera A7 och B7, men allt eftersom nya behov identifierades kom också andra typer. A7- och B7-vagnarna fick samma standardkorg, vilken också återkom på andra vagnar i serien, medan övriga vagnar fick en anpassad korg. Typer som byggdes nya var A7, A8, B2R, B4, B7, BC4, R4R, S1, S4R, UA7R, WL4 och WL6. Övriga typer (A11, AB7, AB9, B7B, B8, B9, B10, B11, BF8, BFS9, RB7, RB11 och S12) har tillkommit genom ombyggnad.

Vid leverans var vagnarna från Kalmar Verkstad målade i SJ röd 92, grått tak och svarta längst ner, dörrarna var dock helt rödmålade. På vagnar som levererats efter 1983 målades hela korgens nederkant svart, inklusive dörrarnas nedre del. Vagnar som skulle gå i InterCity-trafik fr.o.m. 1985 fick en text "InterCity" på vagnssidan samt gula pilar. Efter ett tag togs texten bort och vagnarna fick endast de gula pilarna. Fr.o.m. 1988 infördes en målning i mellanblått med en grafitgrå rand i höjd med fönstren, sovvagnarna levererades med denna färgsättning. Fr.o.m. 1994 infördes ett färgschema i mellanblått med en röd rand under midjelisten. Inledningsvis användes detta färgschema för InterRegio-konceptet, men användes senare för alla typer av personvagnar. Fr.o.m. 2006 har alla SJ:s vagnar (utom A11 och B11) efter hand fått en svart målning. När den svarta målningen infördes tog man också bort den gula randen som markering av första klass.

Översikt över vagnstyper

Här finns en kortfattad översikt över vagnarna som redovisas på denna sida.

Litt Typ I trafik Ombyggd Omlittrerad Ny ägare Ur trafik
A7 Sittvagn 1979 AB9 & B9 & BFS9 (1994), A11 (2001), B7A (2009) SSRT
A11 Sittvagn 2001
AB7 Sittvagn 2009
AB9 Sittvagn 1994 AB7 (2009) 2009
B2R Sittvagn 1988 B10 (2001) SSRT 2003 (SJ)
B4 Sitt- och resgodsvagn 1985 BF4 (1994), BF7 (2010) SSRT
B7 Sittvagn 1979 B8 (1990), AB9 & B9 & BFS9 (1994), B11 (2001), BF8 (2017) TÅGAB (2014)
B7B Familjevagn 1990 BFS9 (1994), B7B (2009) B8 2010
B9 Sittvagn 1994 B7C (2009) SSRT 2010 (SJ)
B10 Sittvagn 2001
B11 Sittvagn 2001
BC4 Liggvagn 1985 SSRT (2001)
BF8 Sittvagn 2017
BFS9 Sittvagn, kiosk 1994 RB7 (2013)
R4R Restaurangvagn 1987 S12 (1994), RB11 (2001)
RB7 Bistro- och lekvagn 2013
RB11 Bistrovagn 2001
S1 Konferensvagn 1981 Blå tåget (2014), TÅGAB (2014) 2014 (SJ)
S4 Kontorsvagn 1986 (ASEA) SJ (1989)  ?
S12 Bistro- och biovagn 1994
UA7R Manövervagn 1988 AF7X (1994), AFM7 2022
WL4 Sovvagn 1990 SSRT (2001)
WL6 Sovvagn 1993 SSRT (2001)

Förklaring till kolumnrubrikerna

Litt = Littera
Typ = Typ av vagn
I trafik = Årtal då vagnen togs i trafik
Ombyggd = Större ombyggnader
Omlittrerad = Ändring av huvudlittera
Ur trafik = Sista trafikår, för olika bolag

Andra wiki-sidor om vagnar

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
SJ personvagnar
Tyska privatbanevagnar
EJ personvagnar med stålkorg av egna modeller
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell

A7 - A8

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Mellan 1979 och 1987 levererades 44 första klass sittvagnar littera A7 från Kalmar Verkstad, varav åtta A7R med ASEA-boggier. A7-vagnarna fick en öppen inredning med sätena placerade 2+1, där de flesta platserna är riktade åt samma håll. A7 har vestibuler i bägge ändar och korg i standardutförande med elva fönster per sida. Ytterligare tolv vagnar levererades 1987-88 som littera A8R och var utrustade med telefonhytt och plats för serveringsvagn, för att gå i SJ:s affärsresetåg City Express. A7R och A8R fick en ljusare inredning med högre standard än A7. City Express ersattes relativt snart efter att A8R byggts av X2000, varför A8R-vagnarna byggdes om till A7R och A7M. De sista A8-vagnarna byggdes om till A7 1994. Samtliga A7-vagnar kom i stället att bli stommen i SJ:s InterCity-tåg tillsammans med B7-vagnarna.

Närmaste föregångaren till vagnar med första klass inreding i enbart öppna salonger var Ao15.

Under 1990-talet byggdes vissa vagnar om till AB9 och B9 för att gå i InterRegio-trafik. Nio vagnar byggdes om 2001 till littera A11.

En vagn tilldelades SSRT för att hyras ut till upphandlad trafik. Denna vagn ägs numera av Trafikverket.

Arton vagnar byggdes om till littera B7 2009-2010. Återstående A7 renoverades samtidigt med en uppdaterad inredning. Renoverade vagnar fick en vit ram runt dörrarna.

Huvuddimensioner A7/A7R

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50/18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 52
Sittplatser andra klass: 0
Sth: 130/160 km/h
Broms: tryckluft blockbroms/skivbroms
Internationell trafik: Norge

Bilder A7

SJ A7.jpg

SJ A7 5074 på Spår 3, Stockholm C, 2011. Foto Rasmus 28, Wikimedia Commons

Modeller A7

Skala H0

 • Roco, färdigmodeller
  - Katalognummer 44720 SJ litt A7 i brun originalmålning och nedre delen av dörren svart, med två olika individnummer (1985).
  - Katalognummer 44723 IC SJ litt A7 i brunt med gula pilar och text "InterCity" (1986).
  - Katalognummer 44723 SJ litt A7 i brunt med gula pilar (1987).
  - Katalognummer 44723 SJ litt A7R i brunt med gula pilar (1988).
  - Katalognummer 44725 SJ litt A7 i blå målning (1990).
  - Katalognummer 44725 SJ litt A7R i blå målning (1990).
  - Katalognummer 44725 SJ litt A7F i blå målning (2009).
  - Katalognummer 45815 SJ litt A7F i svart målning (2010).
  - Katalognummer 64297 SJ litt A7F i svart målning, (2012).
  - Katalognummer 64081 vagnset med en SSRT litt A7 i grå, vit och röd målning, och en SSRT litt B9 (2012).
  - Katalognummer 64331 SJ litt A7 i brun målning, inklusive bruna dörrar (2013).
  - Katalognummer 64332 SJ litt A8R i brun målning, inklusive bruna dörrar (2013).
  - Katalognummer 64640 SJ litt A7M i ljusblå och röd målning för InterRegio (2016).
  - Katalognummer 64297 SJ litt A7 i svart målning med vit kant runt dörrarna (2017).
  - Katalognummer 74512 SJ litt A7 i brun målning, inklusive bruna dörrar (2018).
  - Katalognummer 74515 SJ litt A7 i svart målning (2020).
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1511 SJ litt A7R brun med gula pilar (2022).
  - Katalognummer HN.1512 SJ litt A7R brun med gula pilar (2022).
  - Katalognummer HN.1513 SJ litt A8R brun med gula pilar (2022).
  - Katalognummer HN.1514 SJ litt A8R brun med gula pilar (2022).
  - Katalognummer HN.1521 SJ litt A7R blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1522 SJ litt A7M blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1523 SJ litt A8M blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1524 SJ litt A8M blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1541 SJ litt A7 svart med vit rand runt dörren (2022).
  - Katalognummer HN.1542 SJ litt A7 svart med vit rand runt dörren (2022).
  - Katalognummer HN.1561 SJ litt A7M blå/röd rand (2022).

Skala N

 • Modellproduktion släppte etsplåtar 2004 för att konvertera en Fleischmann-vagn till A7 och B7.
 • Möllehem gårdsproduktion erbjuder A7 och B7 som byggsatser
 • Frykmodell
  - Katalognummer N.b.055 etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler (2012).
  - Katalognummer N.b.055 etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler (2017).
  - Katalognummer N.a.055 etsplåtar A7 (2020).
  - Katalognummer N.b.055 kompletta byggsatser i plast och metall (2020).

Tryckta referenser A7 - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-143 (Beskrivning).

Lars-Olof Karlsson: "SJ:s nya personvagn." i Allt om Hobby nr 7/1979 (Kort presentation).

Arne Hällquist: "SJ personvagnar litt A7 och B7." i järnvägar! nr 3/1985 (Beskrivning).

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Ombyggnad från A8 till A7).

Tryckta referenser A7 - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Lars-Olof Karlsson: "Svenska personvagnar - Nyheter från Roco och UGJ." i Allt om Hobby nr 1/1986 (Recension av Rocos första A7 och B7 samt UGJ B15).

Lars Ryderberg: "Nytt på diskarna." i järnvägar! nr 3/1986, s. 30 (Notis om Roco-vagn med "InterCity"-märkning, 44723).

"SSRT-vagnar från Roco." i Allt om Hobby nr 4/2012, s. 12 (Notis om A7 och B9).

"Svarta vagnar från Roco." i Allt om Hobby nr 5/2012, s. 10 (Notis om svart A7 och B7).

"80-tal i N-skala." i Allt om Hobby nr 6/2012, s. 10 (Notis om vagnar från Frykmodell).

"80-talsvagnar i svart från Roco." i Allt om Hobby nr 2/2017, s. 27 (Moderniserad A7 med vit rand runt dörren, katalognummer 64297).

"Frykmodells 80-talsvagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 7 (Utgåva av A7, B7 och BF7).

"Roco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 34/2018, s. 9 (Rc3 1064, A7 och B7).

Webreferenser A7

Järnväg.net: A7 (Beskrivning och bilder).

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: Vagn A7 B7 (Etsplåtar N-skala, första serien).

HNoll: Sittvagn A7, A8 och A11

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt A7 (Rocos A7).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt A8 (Rocos A8).

Möllehem Gårdsproduktion: SJ 80tal littera A7/B7 (Byggsatser N-skala).

A11

Tillbaka till toppen

Beskrivning

För att ha reservalternativ när X2000-sätt stod på verkstad satte SJ samman fyra tågsätt med ombyggda vagnar ur 80-talsgenerationen. Vagnarna byggdes om så att sittplatsnumreringen stämde med X2000, samt målades i en mörkblå dekor. Tågen kallades informellt för "Blue X", X2000R eller IC11. Totalt byggdes nio A7-vagnar om till första klass sittvagnar littera A11 år 2001. A11 har en öppen inredning och vestibuler i bägge ändarna, samt korg i standardutförande, dock med ett runt fönster. Samtliga vagnar har ASEA-boggier. Man planerade att öka sth till 180 km/h, men detta visade sig bli för dyrt.

Idén om särskilda reservsätt övergavs efter några år, A11-vagnarna är insatta i vanliga omlopp, bl.a. Stockholm-Mora.

Huvuddimensioner A11

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 49
Sittplatser andra klass: 0
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller A11

Skala H0

 • Roco färdigmodeller
  - Katalognummer 45402 och 45403 SJ litt A11 i mörkblått, olika vagnsnummer (2003).

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalognummer N.a.064 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.064 kompletta byggsatser (2020).

Referenser A11

Järnväg.net: A11 (Beskrivning och bilder).

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt A11 "Blue X" (Rocos modell).

AB7

Tillbaka till toppen

Beskrivning

De nitton AB9-vagnarna byggdes om till första och andra klass sittvagnar littera AB7 2009-2010 genom att rökkupén togs bort och vagnarna försågs med ny inredning. Inredningen är i huvudsak placerad åt samma håll med några platser runt bord. I första klass sitter man 2+1, i andra klass 2+2. Korgen är av standardtyp med elva fönster, och vagnarna målades svarta vid ombyggnaden enligt SJ:s nya färgschema.

Huvuddimensioner AB7

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50
Sittplatser första klass: 27
Sittplatser andra klass: 30
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller AB7

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalognummer N.b.055 etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler.
  - Katalognummer N.a.055 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.055 kompletta byggsatser (2020).

Referenser AB7

Järnväg.net: AB7 (Beskrivning och bilder).

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: Vagn A7 B7 (Etsplåtar N-skala, gamla serien).

AB9

Tillbaka till toppen

Beskrivning

I samband med lanseringen av ett nytt koncept för regionaltrafik, kallat "InterRegio", byggde SJ om ett antal vagnar ur 80-talsgenerationen. Nitton A7 och B7-vagnar byggdes om till kombinerade första och andra klass sittvagnar littera AB9 1994-1997, och de målades samtidigt i ett nytt färgschema i mellanblått med en röd rand under bröstlisten. Vagnarna fick sittplatser i både första och andra klass i öppna avdelningar, samt en rökkupé i mitten. Korgen i standardutförande byggdes inte om exteriört. Efter ett par år slopades InterRegio-konceptet och vagnarna sattes in i alls slags trafik.

Närmaste föregångaren till sittvagnar med platser i både första och andra klass var ABo3, inredningen var dock annorlunda utförd.

År 2009-10 byggdes vagnarna om med ny inredning till littera AB7.

Huvuddimensioner AB9

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 27
Sittplatser andra klass: 27
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller AB9

Skala H0

 • Roco färdigmodeller
  - Katalognummer 45292 SJ litt AB9 i blått med röd rand med märkning "InterRegio" (1998).
  - Katalognummer 64075 vagnset med en SJ litt AB9 och en B9, bägge i blått med röd rand (2011).

Skala N

 • Frykmodell har producerat etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler. Katalognummer N.b.055.

Tryckta referenser AB9

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Premiären).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser AB9

Järnväg.net: AB9 (Beskrivning och bilder).

Frykmodell: Vagn A7 B7 (Etsplåtar N-skala).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt AB9 (Rocos modell).

B2R

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Som en fortsättning på B4-vagnen levererades 45 andra klass sittvagnar littera B2R till SJ från Kalmar Verkstad 1988-1989. Vagnarna fick en inredning med motsittning runt bord, antingen 2+2 eller 3+1. Dessutom fanns en handikappanpassad toalett och två sittplatser speciellt anpassade för rörelsehindrade passagerare. Korgen fick nio jämnstora fönster på varje sida, samt saknar sickning i fönsterhöjd. Korgen har vestibuler i bägge ändar. Samtliga vagnar har ASEA-boggier.

Mellan 2001 och 2003 byggdes 35 av vagnarna om för regionaltrafik och fick nytt littera B10. De återstående tio B2R överfördes till SSRT 2001 för uthyrningsverksamhet, och har hyrts ut till Connex, Tågkompaniet, Veolia och SJ. SSRT:s B2 moderniserades 2007-2008 varvid inredningen byggdes om med ett större inslag av eftersittning. Vagnarna fick då också SSRT:s färgschema i grått och rött. Dessa vagnar överfördes till Trafikverket 2012.

Huvuddimensioner B2R

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 69
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller B2R

Skala H0

 • 1992 släppte Rimbo Grande en B2 på en etsplåt för att konvertera en Roco-vagn till sex olika 80-talsvagnar, katalognummer 2501.
 • Dekaler & Etsat har en B2 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.

Tryckta referenser B2R

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-144 (Beskrivning).

Staffan Sävenfjord (red.): "Notis-nytt. Första B2-vagnen här." i järnvägar! nr 2/1988, s 2.

Tomas Larsson: En ny generation andra klass personvagnar. Författaren 2004.

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser B2R

Järnväg.net: B2 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

B4

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ tog emot 35 andra klass sittvagnar littera B4 1985-86 från Kalmar Verkstad. Vagnarna var försedda med tjänstekupé och personaltoalett samt ett utrymme för expressgods med dörrar på bägge vagnssidorna. Vagnarna fick en ny typ av inredning jämfört med B7, med placering fyra och fyra runt bord. Sittningen var fortfarande 2+2 i bredd. Det fanns också en familjekupé med sex platser och en barnvagnsplats. Vagnskorgarna avvek från standardutformningen med oregelbunden placering av fönstren, några mindre fönster samt dörrar för expressgods. Samtliga vagnar har Minden-Deutz-boggier.

Minst en B4 skulle gå i varje InterCity-tåg.

Littera ändrades till BF4 1994-1995 när SJ insett att expressgodsutrymmet borde innebära att ett F lades till i litterat. Samtidigt med detta målades vagnarna om med blått och grafitgrått färgschema. SJ:s vagnar byggdes om 2010-2011 med uppfräschad inredning, och ändrade littera till BF7.

Under 2000-talet överfördes sju vagnar till SSRT för uthyrningsverksamhet. SSRT:s vagnar renoverades 2007-2008 och fick då en ny inredning med sittplatser i huvudsak i eftersits, samt SSRT:s färgschema i grått och rött. År 2012 överfördes dessa vagnar till Trafikverket.

Huvuddimensioner B4

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 46
Resgodsyta: ? m2
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller B4

Skala H0

 • 1992 släppte Rimbo Grande en B4 på en etsplåt för att konvertera en Roco-vagn till sex olika 80-talsvagnar, katalognummer 2501. 1995 kom B4 på en separat plåt, katalognummer 2504.
 • Dekaler & Etsat har en BF4 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalognummer N.b.056 etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler (2012).
  - Katalognummer N.b.056 etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler (2017).
  - Katalognummer N.a.056 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.056 kompletta byggsatser (2020).

Tryckta referenser B4 - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-144 (Beskrivning).

"Ny vagnar till SJ." i järnvägar! nr 2/1984 (Presentation av B4, inkl. skiss).

Torgny Palm: "InterCity-premiär i Sverige." i järnvägar! nr 2/1985 (Om B4 och IntercCity).

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Omlittrering BF4).

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 2. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1998, s. 40-43 (Ommålning BF4).

Tomas Larsson: En ny generation andra klass personvagnar. Författaren 2004.

Tryckta referenser B4 - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

"80-tal i N-skala." i Allt om Hobby nr 6/2012, s. 10 (Notis om vagnar från Frykmodell).

"Frykmodells 80-talsvagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 7 (Utgåva av A7, B7 och BF7).

Webreferenser B4 - förebild

Järnväg.net: BF4 (Beskrivning och bilder).

Järnväg.net: BF7 (Beskrivning och bilder).

Järnvägshistoriskt forum: Söker bild på SJ B4 i Blå gen.1. Fler frågor och bilder...

Webreferenser B4 - modell

Dekaler & Etsat

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: Vagn BF (Etsplåtar N-skala, gamla serien).

B7

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Mellan 1979 och 1990 levererade Kalmar Verkstad 171 andra klass sittvagnar littera B7. De 26 sista vagnarna levererades med ASEA-boggier och fick littera B7R. Vagnarna har en öppen inredning där man i huvudsak sitter i samma riktning. Sätena är placerade 2+2. B7 har vestibuler i bägge ändar och korg i standardutförande med elva fönster per sida. B7R-vagnarna fick en ljusare inredning med högre standard. Vagnarna har sedan de anskaffades utgjort stommen i SJ:s lokdragna InterCity-tåg.

Liknande andra klass vagnar med öppen inredning fanns i den föregående vagnsgenerationen, Bo1.

I början av 1990-talet byggdes 38 vagnar om till familjevagnar littera B8. Ett antal vagnar byggdes senare om till littera AB9 och B9 för att sättas in i InterRegio-trafik. Tretton vagnar byggdes vidare om till littera B11 2001.

År 2009 inleddes ett större program med modernisering av B7-vagnarna. I samband med detta har alla B8 och B9 åter byggts om till B7, dock med littera B7B respektive B7C. Arton littera A7 har också byggts om till andra klass med littera B7A.

Två B7-vagnar såldes till TÅGAB 2014 som reservdelsförråd.

År 2017 byggde SJ om tolv B7 till BF8 med tjänstekupé.

Huvuddimensioner B7/B7R

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50/18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 80
Sth: 130/160 km/h
Broms: tryckluft blockbroms/skivbroms
Internationell trafik: Norge

Bilder B7

SJ B7.jpg

En B7 på Göteborg C 2008. Foto Skistar, Wikimedia Commons

Modeller B7

Skala H0

 • Roco färdigmodeller
  - Katalognummer 44721 SJ litt B7 i brun originalmålning med fyra olika vagnsnummer (1985).
  - Katalognummer 44724 IC SJ litt B7 i brun originalmålning med märkning "InterCity" och gula pilar (1986).
  - Katalognummer 44724 SJ litt B7 i brun originalmålning med märkning med gula pilar (1987).
  - Katalognummer 44724 SJ litt B7R i brun originalmålning med märkning med gula pilar (1988).
  - Katalognummer 44726 SJ litt B7R i blå målning med två olika vagnsnummer (1990).
  - Katalognummer 45291 SJ litt B7 i blå målning med röd rand (1998).
  - Katalognummer 45291 och 45291.1 SJ litt B7 i blå målning med röd rand (2004).
  - Katalognummer 44726 SJ litt B7M i blå målning (2009).
  - Katalognummer 45816 SJ litt B7M i svart målning (2010).
  - Katalognummer 45817 SJ litt B7B i svart målning (2010).
  - Katalognummer 64298 SJ litt B7F i svart målning (2012).
  - Katalognummer 64299 SJ litt B7M i svart målning (2012).
  - Katalognummer 64333 och 64334 SJ litt B7 i brun originalmålning med helt bruna dörrar (2013).
  - Katalognummer 64641 och 64642 SJ litt B7 i blå målning med röd rand (2016).
  - Katalognummer 64298 och 64299 SJ litt B7F i svart målning (2017).
  - Katalognummer 74513 och 74514 SJ litt B7 i brun originalmålning med helt bruna dörrar (2018).
  - Katalognummer 74516 och 74517 SJ litt B7 i svart målning (2020).
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1515 SJ litt B7R brun med gula pilar (2022).
  - Katalognummer HN.1516 SJ litt B7R brun med gula pilar (2022).
  - Katalognummer HN.1525 SJ litt B7R blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1526 SJ litt B7R blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1543 SJ litt B7F svart med vit rand runt dörrarna (2022).
  - Katalognummer HN.1544 SJ litt B7F svart med vit rand runt dörrarna (2022).
  - Katalognummer HN.1563 SJ litt B7M blå/röd rand (2022).
  - Katalognummer HN.1564 SJ litt B7M blå/röd rand (2022).

Skala N

 • Modellproduktion släppte etsplåtar 2004 för att konvertera en Fleischmann-vagn till A7 och B7.
 • Möllehem gårdsproduktion erbjuder A7 och B7 som byggsatser.
 • Frykmodell
  - Etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler (2012).
  - Etsplåtar för konvertering av Rocos Eurofima-vagn, inklusive dekaler (2017).
  - Katalognummer N.a.055 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.055 kompletta byggsatser (2020).

Tryckta referenser B7 - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-143 (Beskrivning), s. 214 (Ritning).

Lars-Olof Karlsson: "SJ:s nya personvagn." i Allt om Hobby nr 7/1979 (Kort presentation).

Arne Hällquist: "SJ personvagnar litt A7 och B7." i järnvägar! nr 3/1985 (Beskrivning).

Svante Runberger: "SJ 2:a klass personvagn litt B7 nr 5276-5300, KVAB." i järnvägar! nr 3/1985 (Ritning).

Tomas Larsson: En ny generation andra klass personvagnar. Författaren 2004.

Tryckta referenser B7 - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Lars-Olof Karlsson: "Svenska personvagnar - Nyheter från Roco och UGJ." i Allt om Hobby nr 1/1986 (Recension av Rocos första A7 och B7 samt UGJ B15).

Lars Ryderberg: "Nytt på diskarna." i järnvägar! nr 3/1986, s. 30 (Notis om Roco-vagn med "InterCity"-märkning, 44724 IC).

"Svarta vagnar från Roco." i Allt om Hobby nr 5/2012, s. 10 (Notis om svart A7 och B7).

"80-tal i N-skala." i Allt om Hobby nr 6/2012, s. 10 (Notis om vagnar från Frykmodell).

"80-talsvagnar i svart från Roco." i Allt om Hobby nr 2/2017, s. 27 (Moderniserade B7 med vit rand runt dörren, katalognummer 64298 & 64299).

"Frykmodells 80-talsvagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 7 (Utgåva av A7, B7 och BF7).

"Roco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 34/2018, s. 9 (Rc3 1064, A7 och B7).

Webreferenser B7

Järnväg.net: B7 (Beskrivning och bilder).

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: Vagn A7 B7 (Etsplåtar N-skala, gamla serien).

HNoll: Sittvagnar B7 och B11

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt B7 (Rocos B7).

Möllehem Gårdsproduktion: SJ 80tal littera A7/B7 (Byggsatser N-skala).

B7B

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ byggde om 38 B7-vagnar till andra klass familjevagnar 1990-92. Dessa fick först littera B7B, men detta ändrades efter en kort tid till B8. Sittplatserna arrangerades runt bord på samma sätt som i B4-vagnarna. Dessutom försågs vagnarna med lekrum och en toalett med skötbord. Korgen av standardtyp förändrades inte till det yttre.

Behovet av familjevagnar minskade under slutet av 1990-talet varför ett antal vagnar byggdes om till vagnar littera BFS9. Återstående B8-vagnar byggdes om till B7 2009-2010, återigen med littera B7B.

Huvuuddimensioner B7B

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 46
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller B7B

Någon modell av B7B/B8 är inte känd.

Referenser B7B

Järnväg.net: B8 (Beskrivning och bilder).

B9

Tillbaka till toppen

Beskrivning

I samband med lanseringen av ett nytt koncept för regionaltrafik, kallat "InterRegio", byggde SJ om ett antal vagnar ur 80-talsgenerationen. På detta sätt byggdes 38 A7 och B7-vagnar om till andra klass sittvagnar littera B9 1994-1997, och målades samtidigt i ett nytt färgschema i mellanblått med en röd rand under bröstlisten. Vagnarna försågs med ny inredning. Korgen i standardutförande byggdes inte om exteriört. Efter ett par år slopades InterRegio-konceptet och vagnarna sattes in i alls slags trafik. Fyra vagnar fördes över till SSRT för vagnuthyrning och tillhör numera Trafikverket.

År 2009-10 byggdes de vagnar som fortfarande tillhörde SJ om med moderniserad inredning igen till littera B7C.

Huvuddimensioner B9

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 68
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller B9

Skala H0

 • Roco färdigmodeller
  - Katalognummer 45290 SJ litt B9 i blå målning märkt "InterRegio" (1998).
  - Katalognummer 64075 vagnsset med en SJ litt AB9 och en SJ litt B9, bägge i blått med röd rand (2011).
  - SSRT litt B9 i grått och rött (2012).

Tryckta referenser B9

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Premiären).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

"SSRT-vagnar från Roco." i Allt om Hobby nr 4/2012, s. 12 (Notis).

Webreferenser B9

Järnväg.net: B9 (Beskrivning och bilder).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt B9 (Rocos modell).

B10

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ byggde om 35 vagnar littera B2 för regionaltrafik 2001-2003 med en ny inredning med fler sittplatser. Vagnarna fick littera B10. Samtidigt byggdes S4 5482 om på samma sätt. Exteriört ändrades korgen så att ett runt fönster tillkom på varje sida. Den f.d. S4-vagnen har flera fönster än övriga. B10 används mest i Mälardalen, bl.a. på sträckan Stockholm-Uppsala.

Huvuddimensioner B10

Löb: 26,40 m
Hjulbas:18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 81+4
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller B10

Skala H0

Referenser B10

Järnväg.net: B10 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

B11

Tillbaka till toppen

Beskrivning

För att ha reservalternativ när X2000-sätt stod på verkstad satte SJ samman fyra tågsätt med ombyggda vagnar ur 80-talsgenerationen. Vagnarna byggdes om så att sittplatsnumreringen stämde med X2000, samt målades i en mörkblå dekor. Tågen kallades informellt för "Blue X", X2000R eller IC11. Totalt byggdes tretton B7-vagnar om till andra klass sittvagnar littera B11 år 2001. B11 har en öppen inredning och vestibuler i bägge ändarna, samt korg i standardutförande. Samtliga vagnar har ASEA-boggier. Man planerade att öka sth till 180 km/h, men detta visade sig bli för dyrt.

Idén om särskilda reservsätt övergavs efter några år, B11-vagnarna är insatta i vanliga omlopp, bl.a. Stockholm-Mora.

Huvuddimensioner B11

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 78
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller B11

Skala H0

 • 2003 kom Roco med två modeller av B11 med olika vagnsnummer, katalognummer 45404 och 45405.

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalognummer N.a.067 SJ litt B11 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.067 SJ litt B11 som komplett byggsats (2020).

Referenser B11

Järnväg.net: B11 (Beskrivning och bilder).

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt B11 "Blue X" (Rocos modell).

BC4

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Bland 80-talsvagnarna beställdes också en serie andra klass liggvagnar littera BC4, 31 vagnar levererades 1985-1986 från Kalmar Verkstad. Vagnarna hade nio kupéer med sex liggplatser i varje kupé, som kunde ändras till sex sittplatser dagtid. Korgen hade endast en vestibul i ena änden och toaletter och tvättrum i andra änden, nio stora fönster på varje sida och två små toalettfönster på ena sidan. Samtliga vagnar fick ASEA-boggier.

BC4 är SJ:s enda vagnar som byggts direkt som liggvagnar. Närmast föregående serie liggvagnar hos SJ var modifierade 40-talsvagnar littera BC2.

År 2001 överfördes tjugo vagnar till SSRT för uthyrningsverksamhet. Dessa vagnar renoverades 2005-2006 och målades då också i SSRT:s färgschema i grått och rött. De överfördes därefter till Trafikverket 2012 när SSRT upphörde.

Huvuddimensioner BC4

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,60 m
Sitt/liggplatser andra klass: 54
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Bilder BC4

SJ BC4.jpg

En BC4 liggvagn i Östersund 2008. Foto Skistar, Wikimedia Commons

Modeller BC4

Skala H0

 • 1992 släppte Rimbo Grande en BC4 på en etsplåt för att konvertera en Roco-vagn till sex olika 80-talsvagnar, katalognummer 2501.
 • Dekaler & Etsat har en BC4 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1111 SJ litt BC4 brun (2019).
  - Katalognummer HN.1112 SJ litt BC4 brun (2019).
  - Katalognummer HN.1113 SJ litt BC4 brun (2019).
  - Katalognummer HN.1114 SJ litt BC4 brun (2019).
  - Katalognummer HN.1131 SJ litt BC4 blå/graftgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1132 SJ litt BC4 blå/graftgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1133 SJ litt BC4 blå/graftgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1134 SJ litt BC4 blå/graftgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1141 SJ litt BC4 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1142 SJ litt BC4 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1143 SJ litt BC4 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1151 SSRT litt BC4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1152 SSRT litt BC4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1153 SSRT litt BC4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1154 SSRT litt BC4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.CO131 Connex litt Bc4 blå/graftgrå (2021).
  - Katalognummer HN.TK131 TKAB litt Bc4 blå/graftgrå (2021).
  - Katalognummer HN.1155 SSRT litt BC4 grå/röd (2022).
  - Katalognummer HN.1156 SSRT litt BC4 grå/röd (2022).

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalogunmmer (N.a.062) etsplåtar (2020).
  - Katalognummer (N.b.062) kompletta byggsatser (2020).

Tryckta referenser BC4 - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-146 (Beskrivning).

HPB: "BC4 äntligen här." i järnvägar! nr 2/1985 (Presentation).

Tryckta referenser BC4 - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Joakim Sannagård: "Nattåg från HNoll." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Webreferenser BC4

Järnväg.net: BC4 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

HNoll: Liggvagn BC4

Svenskt MJ-forum: Ny svensk Mj-Tillverkare. 80-tals vagnar i efterlängtat utförande 2017. (Presentation av HNoll).

BF8

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ byggde om tolv vagnar av vanlig B7-typ med en tjänstekupé för tågpersonalen 2017. Vagnarna fick littera BF8, trots att resgodsutrymme saknas. Korgen är av standardtyp. Vagnarna används i stället för BFS9 i de relationer där kiosk inte behövs.

Huvuddimensioner BF8

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 72
Resgodsyta: 0 m2
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller BF8

Några modeller av BF8 är inte kända.

Referenser BF8

Järnväg.net: BF8 (Beskrivning och bilder).

BFS9

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ byggde om sammanlagt 31 A7, B7 och B8-vagnar till littera BFS9 1994-1998 för InterRegio-trafiken. Vagnarna fick andra klass sittplatser, resgodsutrymme, kiosk och senare en tjänstekupé. Korgen är av standardtyp med ett fönster på varje sida ersatt med dörrar för godshantering, samt ytterligare ett fönster igensatt på ena sidan. Vagnarna fick en ljusblå målning med en röd rand under fönstren vid ombyggnaden. InterRegio upphörde efter ett par år, varvid vagnarna sattes in i ordinarie omlopp.

Fyra vagnar överfördes till SSRT 2001 för uthyrningsverksamhet. Dessa vagnar moderniserades 2007-2008 med ny inredning och målades då också i SSRT's färgschema i grått och rött. Vagnarna har hyrts ut till Tågkompaniet och SJ.

Sex av SJ:s BFS9 byggdes om till littera RB7 2013-15. Av SJ återstående BFS9 har några börjat fasas ut under 2017-18.

Huvuddimensioner BFS9

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 41
Resgodsyta: ? m2
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller BFS9

Skala H0

Skala N

Tryckta referenser BFS9

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Premiären).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser BFS9

Järnväg.net: BFS9 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

Möllehem Gårdsproduktion: SJ 80tal littera BFS9 (Modell i N-skala).

R4R

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ tog emot leveranser av femton restaurangvagnar från Kalmar Verkstad, littera R4R, 1987-1988. Vagnarna hade kök i mitten och en restaurangavdelning i ena änden och en caféavdelning i andra änden. Korgen hade en vestibul i ena änden och en dörr i mitten på varje sida för att lasta in varor i köket, samt tre fönster på varje sida av serveringsavdelningarna och några mindre fönster vid köket. Korgen saknar sickning i fönsterhöjd. Samtliga vagnar fick ASEA-boggier. Vagnarna var från början målade i rödbrunt men fick vid 1990-talets början en ny färgsättning i rött och grått, förutom en vagn som målades helt i rött.

Restaurangvagnarna från den föregående vagnsgenerationen, RBo2, hade en liknande inredning.

När X2000 infördes minskade behovet av vanliga restaurangvagnar, varför sex R4 byggdes om till biovagnar littera S12 i 1994 och 1998. Ytterligare fem vagnar byggdes om 2001 till restaurangvagnar littera RB11 för användning i de s.k. BlueX-tågen.

Huvuddimensioner R4R

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,60 m
Sittplatser servering: 24+24
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller R4R

Skala H0

 • 1992 släppte Rimbo Grande en R4 på en etsplåt för att konvertera en Roco-vagn till sex olika 80-talsvagnar, katalognummer 2501. 1994 kom R4/S12 på en separat plåt, katalognummer 2502.
 • Dekaler & Etsat har en R4 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1411AC & DC SJ litt R4R brun med Intercity-pilar (2021).
  - Katalognummer HN.1412AC & DC SJ litt R4R brun med Intercity-pilar (2021).
  - Katalognummer HN.1461AC & DC SJ litt R4 röd märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1462AC & DC SJ litt R4 röd/mörkgrå märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1466AC & DC SJ litt R4R röd/mörkgrå märkt "restaurang"/"café" (2021).
  - Katalognummer HN.1467AC & DC SJ litt R4R röd/mörkgrå märkt "restaurang"/"café" (2021).
  - Katalognummer HN.1468AC & DC SJ litt R4R röd/mörkgrå märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1466.2AC & DC SJ litt R4R röd/mörkgrå märkt "restaurang"/"café", SJ logo på dörrarna (2022).
  - Katalognummer HN.1467.2AC & DC SJ litt R4R röd/mörkgrå märkt "restaurang"/"café" (2022).

Skala N

Tryckta referenser R4R - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-149 (Beskrivning).

Staffan Sävenfjord: "R4R - den nya restaurangvagnen." i järnvägar! nr 4/1987 (Presentation).

Mårten Dunér & Staffan Sävenfjord: "Den svenska restaurangvagnen 90 år." i järnvägar! nr 1/1988.
Mårten Dunér & Staffan Sävenfjord: "Den svenska restaurangvagnen 90 år. Del 2." i järnvägar! nr 2/1988

Tryckta referenser R4R - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

"Prov på kommande modell från Hnoll." i Allt om Hobby nr 2/2020, s. 22 (Bilder på S12).

"HNolls restaurangvagnar." i Allt om Hobby nr 2/2021, s. 26 (Leveranser på gång).

Joakim Sannagård: "Restaurangvagnar från HNoll." i Allt om Hobby nr 3/2021 (Recension).

Redaktionen; "R4R, S12 och RB11 från HNoll." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Recension).

Webreferenser R4R

Järnväg.net: R4 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020).

HNoll.se: Restaurangvagnar

Möllehem Gårdsproduktion: SJ 80tal littera R4 (Modell i N-skala).

Svensk N-skalehistoria

RB7

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SJ byggde om sex BFS9 till RB7 2013-15, som utrustades med sittplatser i andra klass, bistro och lekavdelning. De ursprungliga ordern var på tjugo vagnar, men eftersom leverantören genomgick en företagsrekonstruktion under arbetet levererades endast en mindre del. Korgen är en modifierad standardkorg med några igensatta fönster. Vagnarna målades i SJ:s svarta färgschema med texten "Bistro" och "lek".

Huvuddimensioner RB7

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 41
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller RB7

Skala H0

Referenser RB7

Järnväg.net: RB7 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

RB11

Tillbaka till toppen

Beskrivning

År 2001 organiserade SJ sammanlagt fyra tågsätt som skulle stå i reserv för X2000. Reservtågsätten kallades BlueX, och ett antal vagnar byggdes om för att ingå i dessa. Bl.a. byggdes fem restaurangvagnar R4 till bistrovagnar RB11. Vid ombyggnaden fick vagnarna ett antal ordinarie sittplatser samt en bistroavdelning. Korgarna förändrades inte exteriört, men vagnarna målades i den mörkblåa färgsättning som gällde för BlueX. Samtliga vagnar har ASEA-boggier. Idén om reservtågsätt övergavs efter några år och vagnarna används nu i ordinarie trafik.

Vagnarna renoverades 2018-2019 varvid de fick SJ:s svarta färgsättning samt texten "bistro" på sidorna.

Huvuddimensioner RB11

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,60 m
Sittplatser första klass: 0
Sittplatser andra klass: 16
Sittplatser servering: 20
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller RB11

Skala H0

 • Dekaler & Etsat har en RB11 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1443AC & DC SJ litt RB11 svart märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1444AC & DC SJ litt RB11 svart märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1471AC & DC SJ litt RB11 mörkblå (2021).
  - Katalognummer HN.1472AC & DC SJ litt RB11 mörkblå (2021).

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalognummer N.a.063 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.063 kompletta byggsatser (2020).

Tryckta referenser RB11

Joakim Sannagård: "Restaurangvagnar från HNoll." i Allt om Hobby nr 3/2021 (Recension).

Redaktionen; "R4R, S12 och RB11 från HNoll." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Recension).

Webreferenser RB11

Järnväg.net: RB11 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat.

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020).

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020).

HNoll.se: Restaurangvagnar

Specialvagnar

Tillbaka till toppen

Beskrivning

S1

Som en gåva till SJ:s 125-årsjubileum 1981 tillverkade Kalmar Verkstad en konferensvagn littera S1 till SJ med en helt specialbyggd inredning. Korgen var av standardtyp med elva fönster. Vagnen målades i ordinarie SJ röd 92, men fick också vita dekorfält på vagnssidan samt texten "konferens". År 1989-90 levererades två ytterligare konferensvagnar littera S1RT till Trafikrestauranger, som sedermera gick upp i SJ. Samtliga vagnar hade Minden-Deutz-boggier.

SJ sålde samtliga S1 2014 Till Skandinaviska Jernbanor/Blå tåget och TÅGAB.

S4

ASEA beställde en särskild kontorsvagn littera S4R som levererades från Kalmar Verkstad 1986, så att personal som pendlade från Stockholm till Västerås kunde arbeta under pendlingstiden, den s.k. "ASEA-pendeln". Vagnen var helt inredd med kontorsarbetsplatser, och var målad vit med orange dekor. Korgen var av standardtyp med elva fönster. Vagnen gick endast i den avsedda trafiken under några år. SJ tog emot en liknande kontorsvagn 1989. Vagnarna hade Minden-Deutz-boggier.

S12

SJ byggde om sammanlagt sex restaurangvagnar R4 till bio och bistrovagnar littera S12 1994 och 1998. Vagnarna fick inredning för bistro i ena änden och biografsalong i andra änden. Korgen ändrades inte exteriört. Alla vagnar har ASEA-boggier. Vagnarna målades röda med en grafitgrå rand över fönstren. Från 2007 har vagnarna målats svarta.

Inledningsvis sattes vagnarna in i nattågen Stockholm-Norrbotten, men senare har de även gått i dagtåg som rena bistrovagnar. När olika former av mediaspelare slog igenom minskade efterfrågan på bioverksamheten, som upphörde 2011. Idag (2020) går vagnarna som rena bistrovagnar med stängd biografsalong.

Huvuddimensioner specialvagnar


S1/S1RT
S4
S12
Löb (m)
26,40
26,40
26,40
Hjulbas (m)
18,50+2,50
18,50+2,60
18,50+2,60
Inredning
Konferens
Kontor
Bistro+bio
Sittplatser
 ?
 ?
24+20
Sth (km/h)
130/160
160
160
Broms
tryckluft,
blockbroms
tryckluft,
skivbroms
tryckluft,
skivbroms
Internationell
trafik
Norge Norge Norge

Modeller specialvagnar

Skala H0

 • Roco färdigmodeller
  - Katalognummer 44722 SJ litt S1T i brun och vit målning (1986).
  - Katalognummer 44722 SJ litt S1T i brun och vit målning märkt "Konferensvagn" (1990).
  - Katalognummer 44726 SJ litt S1T i blå målning (1998).
 • 1994 släppte Rimbo Grande R4/S12 för att konvertera en Roco-vagn, katalognummer 2502.
 • 1997 släppte KEEK Teknik och lek en specialserie av littera S1RT och S4MR i blå, grafitgrå och ljusgrå målning, troligen ommålade Roco-vagnar.
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1441AC & DC SJ litt S12 svart (2021).
  - Katalognummer HN.1442AC & DC SJ litt S12 svart märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1463AC & DC SJ litt S12 röd/mörkgrå märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1464AC & DC TKAB litt S12 röd/mörkgrå märkt "bistro" (2021).
  - Katalognummer HN.1465AC & DC SJ litt S12 röd/mörkgrå märkt "bistro" (2021).

Tryckta referenser specialvagnar - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-146 (Beskrivning S1 & S4).

Staffan Sävenfjord: "Asea-pendeln: Nu kan man arbeta på väg till jobbet." i järnvägar! nr 5/1986 (Premiär, inklusive foton av S4 5482).

Staffan Sävenfjord: "Aseapendeln snabbt populär." i järnvägar! nr 6/1986 (Reportage).

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Beskrivning S12).

Tryckta referenser specialvagnar - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

"Prov på kommande modell från Hnoll." i Allt om Hobby nr 2/2020, s. 22 (Bilder på S12).

Joakim Sannagård: "Restaurangvagnar från HNoll." i Allt om Hobby nr 3/2021 (Recension).

Redaktionen; "R4R, S12 och RB11 från HNoll." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Recension).

Webreferenser specialvagnar - förebid

Järnväg.net: S12 (Beskrivning och bilder).

Järnväg.net: Övriga specialvagnar (Beskrivning och bilder).

Webreferenser specialvagnar - modell

HNoll.se: Restaurangvagnar

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt S1T/S1RT/S1 (Rocos vagnar).

UA7R

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Tre manövervagnar avsedda för pendeltrafiken Stockholm-Uppsala levererades 1988 från Kalmar Verkstad. Manöveränden var försedd med en hytt av samma typ som Rc5, bakom denna fanns en resgodsavdelning med dörrar på bägge sidorna samt en tjänstekupé med pentry. Resten av vagnarna var försedda med första klass sittplatser av samma typ som A7. Korgen saknar sickning i fönsterhöjd. Littera var från början UA7R, men ändrades till AF7X 1994 och därefter till AFM7. Vagnarna fick Minden-Deutz-boggier.

Vagnarna gick i den avsedda trafiken Stockholm-Uppsala fram till slutet av 1990-talet då de sattes in på andra linjer i Mälardalen. År 2004 flyttades vagnarna till Skåne för att återkomma till Mälardalen 2007. Efter 2016 användes vagnarna inte längre som manövervagnar p.g.a. tillförlitlighetsproblem och för att det finns så få vagnar. Vagnarna ställdes av 2022.

Huvuddimensioner UA7R

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sittplatser första klass: 41
Sittplatser andra klass: 0
Resgodsyta: ? m2
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft skivbroms
Internationell trafik: Norge

Bilder UA7R

SJ A7.jpg

SJ AB AFM7 1:a manövervagn med förarhytt från Rc5 i Hagalund 2012. Foto Puggen, Wikimedia Commons

Modeller UA7

Skala H0

 • 1992 släppte Rimbo Grande en UA7 på en etsplåt för att konvertera en Roco-vagn till sex olika 80-talsvagnar, katalognummer 2501. Man behövde också en lokkorg från en Roco Rc5 till hytten.
 • Modellproduktion har en Rc-front i resinplast som komplettering till Rimbo Grande 2501.

Skala N

Tryckta referenser UA7 - förebild

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002, s. 142-149 (Beskrivning).

"Manövervagn UA7R levererad." i järnvägar! nr 2/1988, s 15 (Notis).

Ulf Diehl & Lennart Nilsson: "SJ personvagnar." i Lok & vagnar 1. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1996, s. 26-37 (Omlittrering till AF7X).

Tryckta referenser UA7 - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

"Nytt i N-skala från Möllehem." i Allt om Hobby nr 8/2014, s. 8 (Byggsats AFM7).

Webreferenser UA7

Järnväg.net: AFM7 (Beskrivning och bilder).

Modellproduktion

Möllehem Gårdsproduktion: SJ 80tal littera AFM7 (Modell i N-skala).

WL4

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Sovvagnar med högre standard hade visat sig vara populära (se WL5), varför SJ beställde 27 nya första klass sovvagnar littera WL4 som levererades 1990-92 från Kockums (Kalmar Verkstad hade slutat tillverka personvagnar). Varje kupé hade två sovplatser och en dusch. Vagnarna hade korg med små fönster och vestibul bara i ena änden, och saknar sickning i fönsterhöjd. Vagnarna har Minden-Deutz-boggier. Vagnarna var målade i blått och grafitgrått vid leverans. Idag har de svart färgschema.

Fem av vagnarna överfördes till SSRT 2001. Dessa renoverades 2005-06 och försågs med SSRT:s färgschema i grått och rött.

Huvuddimensioner WL4

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sovplatser: 22
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Bilder WL4

SJ WL4 5603 Malmö C.jpeg

SJ WL4 5603 i Malmö (spår 5) 2019. Foto Kitayama, Wikimedia Commons

Modeller WL4

Skala H0

 • 1992 släppte Rimbo Grande en WL4 på en etsplåt för att konvertera en Roco-vagn till sex olika 80-talsvagnar, katalognummer 2501.
 • Dekaler & Etsat har en WL4 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1221 SJ litt WL4 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1222 SJ litt WL4 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1231 SJ litt WL4 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1232 SJ litt WL4 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1241 SJ litt WL4 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1242 SJ litt WL4 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1243 SJ litt WL4 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1251 SSRT litt WL4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1252 SSRT litt WL4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1253 SSRT litt WL4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1254 SSRT litt WL4 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.CO221 Connex litt WL4 blå/grafitgrå (2021).
  - Katalognummer HN.TK221 TKAB litt WL4 blå/grafitgrå (2021).
  - Katalognummer HN.1223 SJ litt WL4 blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1233 SJ litt WL4 blå/grafitgrå (2022).
  - Katalognummer HN.1244 SJ litt WL4 svart (2022).
  - Katalognummer HN.1244 SJ litt WL4 svart (2022).

Skala N

 • Frykmodell
  - Katalognummer N.a.061 etsplåtar (2020).
  - Katalognummer N.b.061 kompletta byggsatser (2020).

Tryckta referenser WL4

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Joakim Sannagård: "Nattåg från HNoll." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Redaktionen: "Snabbtitt: Sovvagnar från HNoll." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019.

Webreferenser WL4

Järnväg.net: WL4 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Kompletta byggsatser (Nya serien 2020)

Frykmodell: SJ 80-tals personvagnar - Ombyggnadssatser (Nya serien 2020)

HNoll: Sovvagn WL4

Modeljärnvägsmagasinet: Snabbtitt: Sovvagnar från HNoll

Svenskt MJ-forum: Ny svensk Mj-Tillverkare. 80-tals vagnar i efterlängtat utförande 2017. (Presentation av HNoll).

WL6

Tillbaka till toppen

Beskrivning

För att ersätta äldre sovvagnar beställdes en andra serie sovvagnar med enklare inredning än WL4. År 1993-1994 levererades 23 andra klass sovvagnar som fick littera WL6. Liksom WL4 levererades dessa sovvagnar från Kockums. Vagnarna har universalkupéer med tre bäddar i varje samt är utrustade med dusch i ett gemensamt utrymme. Korgen är osymmetrisk och har bara vestibul i ena änden. På kupésidan finns tretton kupéfönster samt två toalettfönster. På korridorsidan finns femton fönster med omväxlande större och mindre utförande. Korgen saknar sickning i fönsterhöjd. Vagnarna har Minden-Deutz-boggier. Standarden på dessa sovvagnar motsvarar ungefär äldre sovvagnar littera WL1, förutom att dusch tillkommit. Vagnarna var målade i blått och grafitgrått vid leverans. Idag har de svart färgschema.

Tjugo av vagnarna tillföll SSRT 2001 för uthyrningsverksamhet. Dessa moderniserades 2006-2007 med renoverad inredning och fick SSRT:s färgschema i grått och rött. Dessa vagnar överfördes till Trafikverket 2012.

Huvuddimensioner WL6

Löb: 26,40 m
Hjulbas: 18,50+2,50 m
Sovplatser: 39
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft, skivbroms
Internationell trafik: Norge

Modeller WL6

Skala H0

 • 1994 kom WL6 på en etsplåt från Rimbo Grande, för att konvertera en Roco-vagn. Katalognummer 2503.
 • Dekaler & Etsat har en WL6 på en etsplåt för konvertering från en Roco-vagn.
 • HNoll färdigmodeller
  - Katalognummer HN.1321 SJ litt WL6 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1322 SJ litt WL6 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1323 SJ litt WL6 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1324 SJ litt WL6 blå/grafitgrå (2019).
  - Katalognummer HN.1341 SJ litt WL6 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1342 SJ litt WL6 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1343 SJ litt WL6 svart (2019).
  - Katalognummer HN.1351 SSRT litt WL6 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1352 SSRT litt WL6 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1353 SSRT litt WL6 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.1354 SSRT litt WL6 grå/röd (2019).
  - Katalognummer HN.CO321 Connex litt WL6 blå/grafitgrå (2021).
  - Katalognummer HN.TK321 TKAB litt WL6 blå/grafitgrå (2021).

Tryckta referenser WL6

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Joakim Sannagård: "Nattåg från HNoll." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Webreferenser WL6

Järnväg.net: WL6 (Beskrivning och bilder).

Dekaler & Etsat

HNoll: Sovvagn WL6

Svenskt MJ-forum: Ny svensk Mj-Tillverkare. 80-tals vagnar i efterlängtat utförande 2017. (Presentation av HNoll).

Referenser - förebild

Tillbaka till toppen

Malte Ljunggren & Anders Jansson: 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation (SJK 75). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 2002.

Torsten Engberg: "Nya ASEA-boggier för SJ." i järnvägar! nr 4/1984.

Frank Edgar: "SJ provar 90-talets design." i järnvägar! nr 2/1988 (Om det nya färgschemat i blått och grafitgrått).

Lars-Olof Karlsson: "Svart är den nya färgen." I Allt om Hobby nr 4/2007, s. 21 (Notis om ommålad A7M).

Referenser - modell

Stefan Nilsson: "Svenskt slutsignalblink till personvagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013 (Test).

"Nya svenska personvagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 30/2017, s. 8 (HNoll).

"Smakprov på nya vagnar från Hnoll." I Allt om Hobby nr 6/2018, s. 36.

"80-talsvagnar i 1:160." i Allt om Hobby nr 4/2020, s. 32 (Nya modeller från Frykmodell).

Ulf Johnson: "Hjulrevision på Hnolls personvagnar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 47/2021 (Byta av hjul till 3R-axlar).

"Nytt i H0 från HNoll." i Allt om Hobby nr 6/2021, s. 13 (Presentation av A8, B7 och B4).

Järnvägar.nu: Verkligheten i skala 1:87 (Reportage om Hnoll).