EJ personvagnar med stålkorg av egna modeller

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett antal enskilda järnvägar köpte stålvagnar på 1920- och 1930-talet. Förutom de stålvagnar som tog sin utgångspunkt i SJ:s konstruktioner (EJ personvagnar av 1930-talsmodell, SJ personvagnar av 1930-talsmodell) köptes ett antal vagnar av andra konstruktioner. På denna sida behandlas endast normalspåriga vagnar.

Inledning

Först ut med att köpa in stålvagnar i Sverige blev ÖCB och MYJ. Två vagnar till ÖCB (BCo 214 och Co 213), samt två vagnar till MYJ (C5 321 och 323), levererades från Tyskland 1921. Vagnarna var dock alltjämt utförda i konventionell stil med öppna plattformar. Strax efteråt köpte SJ sina första stålvagnar.

Vagnar från Görlitz 1921.jpg

Paradbild på Görlitz första leverans av normalspåriga stålvagnar till Sverige 1921, vagnar till MYJ och ÖCB. Källa Verkehrsmuseum Dresden FS 35426

OKB valde att beställa i princip hela sin personvagnspark som stålvagnar lagom till banans öppnande 1927. Vagnarna byggdes i Tyskland och Sverige och omfattade både tvåaxliga vagnar, motorvagnar och boggivagnar. OKB målade vagnarna i olivgrönt, samma färg som BJ, med märkning och dekor i guld. Samtidigt beställde OKB's samarbetspartner UGJ två stålvagnar. SäNJ beställde vidare en vagn 1931 med tydlig inspiration från OKB's vagnar. Samtliga dessa vagnar var nitade med trätak.

SNJ blev först med svetsade vagnar i Sverige, med fyra stora vagnar för lokaltrafiken 1937. HNJ och NOJ beställde fyra svetsade vagnar från Bautzen 1938.

Alla dessa vagnar, utom SNJ's, kom till SJ mellan 1933 och 1945. Eventuella vakuumbromsar togs bort vid övertagandet. Vissa av vagnarna byggdes också om, se kommentarer vid respektive vagn. De flesta av dem överlevde till 1960-talet, och några av de tidigare OKB-vagnarna betydligt längre.

Vagnarna presenteras här i alfabetisk ordning. Datatabellerna är hämtade från SJ:s dokumentation, och är avsedda att vara så nära ursprunget som möjligt. Leveransutförande har dock inte alltid varit möjligt att etablera. Sth avser dock läget hos SJ 1958, samtliga vagnar torde haft sth 90 km/h från början.

Översikt över vagnstyper

Här finns en kortfattad översikt över vagnarna som redovisas på denna sida.

Litt Typ I trafik Ombyggd Omlittrerad Ny ägare Ur trafik
HNJ Co Sittvagn 1938 Co4a (1945) Bo14a (1956) SJ (1945) före 1970
MYJ C5 Sittvagn 1921 Treaxlig (1928, 1929) EC3c (1941), B3c (1956) SJ (1941) 1962
NOJ BCo Sittvagn 1938 BCo5b (1945), ABo5b (1956), ABo15 (1959) SJ (1945) 1970
OKB BCo1 Sittvagn 1926 ABo6c (1959) BCo6b (1933), ABo6b (1956), AB9, AB5 (1970) SJ (1933) AB9 (1980?), AB5 (1987)
OKB BCort Restaurangvagn 1927 Ro2 (1933), Ro2b (1959) SJ (1933) 1970
OKB Co 81-86 Sittvagn 1926 Co8a (1933), Bo8a (1956) SJ (1933) 1968-1969
OKB Co 87-88 Sittvagn 1930 Co8a (1933), Bo8a (1956) SJ (1933) 1968, 1972
OKB C3 Sittvagn 1926 C3g (1933), B3g (1956) SJ (1933) före 1970
OKB C3s Sitt- och sjuktransportvagn 1927 C3g (1935-1936) C3f (1933), B3g (1956) SJ (1933) före 1970
OKB CD3 Sitt- och postvagn 1926 C3g (1953-1955) CD1 (1933), CD11 (1948), B3g (1956) SJ (1933) före 1970
OKB CF3 Sitt- och resgodsvagn 1926 CF4 (1933), BF4 (1956) SJ (1933) före 1970
OKB DFo Post- och resgodsvagn 1927 Bälgvagn (1955?) DFo4 (1933), DFo25 (1948), DF26K (1970) SJ (1933) 1973
OKB F3 Resgodsvagn 1927 F5 (1933) SJ (1933) före 1970
SNJ Cox Sittvagn 1937 Box (1956) 1968
SäNJ BCo Sittvagn 1931 EBCo7b (1940), ABo7a (1956) SJ (1940) 1966
UGJ BCo Sittvagn 1927 BCo11a (1934) BCo6a (1933), ABo11a (1956) SJ (1933) 1971
WBJ Co Sittvagn 1927 ECo5 (1940), Bo15 (1956) VBHJ (1930), SJ (1940) 1966
ÖCB BCo Sittvagn 1921 BCo5b (1938) ABo5b (1956), ABo15 (1959) SJ (1938) 1965
ÖCB Co Sittvagn 1921 Co5 (1938), Bo15 (1956) SJ (1938) 1966

Förklaring till kolumnrubrikerna

Litt = Förvaltning och Littera
Typ = Typ av vagn
I trafik = Årtal då vagnen togs i trafik
Ombyggd = Större ombyggnader
Omlittrerad = Ändring av huvudlittera
Ur trafik = Sista trafikår, för olika bolag

Andra wiki-sidor om vagnar

Tillbaka till toppen

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
Tyska privatbanevagnar
SJ personvagnar
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell
Svensk modelljärnväg

HNJ Co

Tillbaka till toppen

Beskrivning

HNJ köpte tre vagnar från Bautzen 1938, Co 51-53, samtidigt som NOJ köpte en liknande vagn. Vagnarna hade svetsad korg, två avdelningar för tredje klass med sittning 3+1 samt en toalett. Korgen hade nio stora fönster och ett litet fönster i ena änden på ena sidan och åtta stora fönster samt ett litet fönster i varje ände på andra sidan. Vagnarna hade vestibuler men saknade bälgar.

Vagnarna togs över av SJ 1946 som Co4a 3667-3669, varvid vagnarna byggdes om med bälgar. Vagnarna fick littera Bo14a vid klassreformen 1956. Boggierna verkar ha bytts ut till m/39 vid något tillfälle.

Huvuddimensioner HNJ Co

Löb: 20,85 m
Hjulbas: 14,30+3,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 64
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -.

Bilder HNJ Co

23324120535_189be21839_b.jpg
HNJ Co 53 som museivagn i Värtan 1981. Foto S. Johansson.

HNJ Co ritning.jpg

Ritning HNJ Co

Modeller HNJ Co

Skala H0

Tryckta referenser HNJ Co

Maskinbyrån: "Co1 till Co7" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984, s. 166-167 (Bild, data).

Webreferenser HNJ Co

Järnvägshistoriskt forum: SJ Co4a f.d. HNJ - Tysktillverkad stålvagn???

MYJ C5

Tillbaka till toppen

Beskrivning

MYJ beställde två tvåaxliga vagnar från WÜMAG i Görlitz, Tyskland som levererades 1921. Littera blev C5 och nummer 321 och 323 på MYJ. Vagnarna hade nitad korg med öppna plattformar, trätak och gasljus system Dahlén. Det fanns en toalett i ena änden. Vagnarna hade två öppna avdelningar för tredje klass med sittning 3+2. Vagnssidorna hade sju stora fönster per sida. Taket var försett med ventiler. Vagnarna byggdes om till treaxliga 1928 och 1929.

Vagnarna togs över av SJ 1941 som EC3c 9193 och 9195. SJ ersatte vakuumbromsen med tryckluftbroms och återställde vagnarna till tvåaxliga. Vagn 9193 överlevde klassreformen 1956 och fick då littera B3c. 9193 slopades 1962. 9195 blev tjänstevagn 618326, sannolikt före 1962, och skrotades 1970.

Huvuddimensioner MYJ C5

Löb: 14,40 m
Hjulbas: 9,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 59
Sth: 90 km/h (1958)
Broms: vakuum
Uppvärmning: ånga (högtryck)
Internationell trafik: -.

Bilder MYJ C5

MYJ C5 321.jpg

MYJ C5 321 leveransfoto från WÜMAG Görlitz. Källa Verkehrsmuseum Dresden FS 35387

SJ B3c 9193.jpg

SJ B3c 9193 1956. Källa okänd.

Modeller MYJ C5

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Tryckta referenser MYJ C5

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Planskiss, data).

Webreferenser MYJ C5

Järnvägshistoriskt forum: MYJ stålpersonvagnar

Järnvägshistoriskt forum: MYJ tvåaxliga personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Sent slopade tvåaxliga personvagnar

NOJ BCo

Tillbaka till toppen

Beskrivning

NOJ köpte en vagn från Bautzen 1938, BCo 763, samtidigt som HNJ köpte tre liknande vagnar. Vagnen hade svetsad korg, en salong för andra klass med sittning 2+1 och två avdelningar för tredje klass med sittning 3+1 samt två toaletter. Korgen två större fönster vid andraklassalongen och sex något mindre fönster vid tredjeklassavdelningarna samt ett mindre mindre fönster i varje ände. Vagnen hade vestibuler men saknade bälgar. Vagnen hade elbelysning med generator, batteri och transformator samt genomgångsledning för centralbatteribelysning.

Vagnen togs över av SJ 1946 som BCo5b 3863. Vagnen fick littera ABo5b vid klassreformen 1956 och ABo15 1959. Boggierna verkar ha bytts ut till m/39 vid något tillfälle.

Huvuddimensioner NOJ BCo

Löb: 20,85 m
Hjulbas: 14,30+3,00 m
Sittplatser andra klass: 12
Sittplatser tredje klass: 48
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -

Bilder NOJ BCo

SJ BCo5b 3863.png

SJ BCo5b 3863 i tåg, bilden tagen mellan 1952 och 1956. Källa Digitalt museum JvmKBDB07454 (detalj).

2022011216195961deffaf4dab8.jpg

SJ ABo15 3863 i Stockholm 1965. Notera boggier m/39. Foto Bosse Lagergren

NOJ BCo ritning.jpg

Ritning NOJ BCo

Modeller NOJ BCo

Någon modell av denna vagn är inte känd.

Referenser NOJ BCo

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Järnvägshistoriskt forum: ABo15 3863 (f.d. NOJ 763)

OKB BCo1

Tillbaka till toppen

Beskrivning

OKB beställde nio andra- och tredjeklassvagnar till sin första vagnuppsättning med littera BCo1 51-59. Vagnarna var tillverkade av Gothaer i Thüringen, Tyskland, och levererades 1926. Vagnarna var inredda med fyra kupéer i andra klass med tre säten i bredd, och två avdelningar i tredje klasser med sittning 3+2. Vagnarna hade två toaletter. Vagnsidorna hade fyra fönster vid andra klass och fem fönster vid tredje klass. Vestibulerna var utförda i den karaktäristiska avsmalnande tyska "hechtwagen"-stilen. Vagnarna hade bälgar och var utrustade med både vakuumbromsar och tryckluftbromsar vid leverans. Vagnarna hade boggier m/07. Vagnarna hade vidare elbelysning med generator.

När SJ tog över 1933 fick de littera BCo6b nr 2971-2979. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna littera ABo6b. Efterhand kom flera av vagnarna att sättas in på västkustbanan i trafiken mellan Oslo och Köpenhamn, eftersom de var korta och var lättare att få plats med på färjorna Helsingborg-Helsingör. Därför fick de också tillträde till Danmark.

SJ valde också att bygga om sex vagnar fr.o.m. 1959 så att första- och andra klass bytte plats. Efter denna ombyggnad fick vagnarna två salonger med arton platser i första klass och fyra kupéer i andra klass med fyra platser i bredd, totalt 32 platser. Taket byggdes också om. Sth höjdes till 130 km/h. Littera efter ombyggnaden blev ABo6c.

ABo6b fick littera AB9 vid reformen 1970, och ABo6c fick littera AB5. AB5 utrustades med vulster under 1970-talet, AB9 slopades före 1980, den sista AB5 togs ur trafik 1987.

Huvuddimensioner OKB BCo1

Löb: 21,16 m
Hjulbas: 14,20+2,40 m
Sittplatser andra klass: 24
Sittplatser tredje klass: 45
Sth: 120 km/h (1958)
Broms: vakuum, tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga Pintsch
Internationell trafik: -

Bilder OKB BCo1

OKB BCo1 51.jpg

OKB BCo1 51, leveransfoto. Källa Digitalt museum JvmKDAJ03107

SJ ABo6b 2979.jpg

SJ ABo6b 2979 I Eskilstuna 1966. Foto Hans Broman

SJ_ABo6c_2971.jpg

SJ ABo6c 2971 på Järnvägsmuseum. Källa Digitalt museum Jvm23520

Modeller OKB BCo1

Skala H0

 • Vagnverkstaden 3D-printade byggsatser
  - Katalognummer 120-B SJ litt ABo6c med bälg (2019).
  - Katalognummer 120-V SJ litt AB5 med vulster (2019).
  - Katalognummer 120-BA SJ litt ABo6b (2020).

Tryckta referenser OKB BCo1

Sören Svensson: "Apropå Roco: SJ personvagnar litt AB5." i Allt om Hobby nr 7/1977 (Historik, vagnförteckning, ritning m.m.).

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, fartyg samt omnibusstrafikmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1934 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1934.

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritningar, data).

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

LOK: "Allt om Hobby synar. Rocos nya personvagnar." i Allt om Hobby nr 7/1977 (Recension av Rocos vagnar i tysk märkning).

Webreferenser OKB BCo1

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnväg.net: AB5/AB9

Järnvägshistoriskt forum: SJ AB5-Lå 2974 Örebro 1971

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: OKB BCo-vagnar i SJ-tiden

Järnvägshistoriskt forum: Slopning av ett antal EJ boggivagnar

Järnvägshistoriskt forum: Svenska personvagnar på färgfoto i Helsingör 1960. Länk

Hokey.nu: AB06C - HNJ-V (Modellbilder).

OKB BCort

Tillbaka till toppen

Beskrivning

OKB tog emot två restaurangvagnar från ASJ Linköping 1927 som fick littera BCort 72-73. Vagnarna var nitade och hade tak i trä. Vagnarna hade matsal i ena änden och kök i den andra. Vagnarna hade avsmalnande vestibuler i liket med OKB BCo1, men taket var utfört med en rundning över vestibulerna. Vagnarna hade bälgar. Passagerare hade endast tillgång till ena vesitbuldörren i köksänden, den andra fungerade som personalingång. Matsalen hade fem stora fönster med vädringsluckor på varje sida. Köket hade fyra mindre fönster på kökssidan och tre mindre fönster vid korridoren. Toaletter saknades. Vagnarna var försedda med boggier m/07. Vagnarna hade vidare elbelysning med generator.

När SJ tog över vagnarna 1933 fick vagnarna littera Ro2 2981-2982. Littera ändrades till Ro2b 1959 för att skilja på restaurangvagnar med träkorg och stålkorg. Bägge vagnarna verkar ha slopats runt 1970.

Huvuddimensioner OKB BCort

Löb: 21,30 m
Hjulbas: 15,10+2,40 m
Sittplatser servering: 40
Sth: 120 km/h (1958)
Broms: vakuum, tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga TELL
Internationell trafik: -

Bilder OKB BCort

OKB BCort 73.jpg

OKB BCort 73, leveransfoto. Källa Digitalt museum JvmKDAJ03104

OKB BCort interiör.jpg

OKB BCort, matsalen. Källa Digitalt museum JvmKDAJ03105

OKB BCort gavel.jpg

OKB BCort gavelvy. Källa Digitalt museum JvmKAFM00226

Modeller OKB BCort

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Tryckta referenser OKB BCort

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, fartyg samt omnibusstrafikmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1934 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1934.

Maskinbyrån: "E1c till RCo1" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Restaurangvagnar R" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Webreferenser OKB BCort

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Slopning av ett antal EJ boggivagnar

Järnvägshistoriskt forum: SJ Ro2b 2981

Järnvägshistoriskt forum: Vem var restauratör på OKB?

OKB Co 81-86

Tillbaka till toppen

Beskrivning

NOHAB tillverkade sex rena tredjeklassvagnar åt OKB 1926 som fick littera Co nr 81-86. OKB.hade för avsikt att beställa även dessa i Tyskland, men ändrade sig med anledning av protester från svensk järnvägsindustri. Vagnarna hade två kupéer i varje ände med åtta sittplatser i varje och två avdelningar med sittning 3+1 i mitten av vagnen. Det fanns en toalett i varje vagnsände. Vagnarna hade trapetsformade vestibuler som var smalare än vagnbredden, i enlighet med ett mönster från vissa SJ trävagnar, samt bälgar. Taket var avrundat mot ändarna. Vagnarna var utrustade med vakuum- och tryckluftbroms samt boggier m/07 och generatorbelysning.

När SJ tog över vagnarna fick det littera Co8a med nr 2983-2988. Littera ändrades till Bo8a i samband med klassreformen 1956. Vagnarna slopades 1968-1969.

Huvuddimensioner OKB Co 81-86

Löb: 21,40 m
Hjulbas: 15,50+2,40 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 78
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: vakuum, tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga TELL
Internationell trafik: -.

Bilder OKB Co 81-86

OKB Co 82.jpg

OKB Co 82, leveransfoto från NOHAB. Källa Digitalt museum JvmKDAJ03106

Modeller OKB Co 81-86

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Tryckta referenser OKB Co 81-86

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, fartyg samt omnibusstrafikmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1934 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1934.

Maskinbyrån: "Co1 till Co7" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Webreferenser OKB Co 81-86

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Personvagnar vid EJ övertagna av SJ

Järnvägshistoriskt forum: Taket på OKB-vagnarna

OKB Co 87-88

Tillbaka till toppen

Beskrivning

När OKB behövde ytterligare två tredjeklassvagnar vände man sig till Kalmar Verkstad, som leverade Co 87 och 88 1930. Vagnarna fick samma inredning som den föregående serien av Co-vagnar, två kupéer i varje vagnsände med åtta platser i varje och två avdelningar i mitten av vagnen med sittning 3+1. Det fanns också en toalett i varje vagnsände. Denna gång fick vagnarna den av OKB föredragna utformningen med avsmalnande ändar. Vagnarna hade bälgar och boggier m/07 samt generatorbelysning.

När SJ tog över vagnarna 1933 fick de littera Co8a med nr 2989-2990. Littera ändrades till Bo8a i samband med klassreformen 1956. Vagnarna slopades 1968 och 1972.

Huvuddimensioner OKB Co 87-88

Löb: 21,15 m
Hjulbas: 14,20+2,40 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 78
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: vakuum, tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga TELL
Internationell trafik: -.

Bilder OKB Co 87-88

OKB Co ritning.jpeg

OKB Co 87-88, ritning

Modeller OKB Co 87-88

Skala H0

 • Roco släppte en modell av Co8a 2990 1978, katalognummer 4289B. Det rör sig om en ommålad tysk vagn. En ny utgåva kom 2005.
 • Perl släppte en sats med kompletteringsdelar till Roco 4289B 1982, katalognummer 012-K.

Tryckta referenser OKB Co 87-88 - förebild

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, fartyg samt omnibusstrafikmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1934 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1934.

Maskinbyrån: "Co1 till Co7" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Tryckta referenser OKB Co 87-88 - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

LOK: "Allt om Hobby synar. Rocos nya personvagnar." i Allt om Hobby nr 7/1977 (Recension av Rocos vagnar i tysk märkning).

LOK: "Svenskare modelljärnväg. Personvagn littera Bo8a." i Allt om Hobby nr 7/1977 (Konvertering av Roco 4289).

Freddy Stenbom: "Ett bra år för rallaren." i Allt om Hobby nr 2/1978 (Årets Nürnberg-nyheter, bl.a. Roco svenskmärkta Bo8a, katalognummer 4289B).

Lars-Olof Karlsson: "Altt om hobby synar: Nya svenska Roco-vagnar." i Allt om Hobby nr 8/1978 (Recension av Roco AB8K och Bo8a).

Hjulius: "Bygg en riktig modell av SJ litt Co8a." i järnvägar! nr 2/1981 (Konvertering av Roco 4289 med Perl-delar, senare sats 012-K, till Co8a).
Hjulius: "Bygg en riktig modell av SJ litt Co8a del 2." i järnvägar! nr 3/1981.

Lars Olov Karlsson : "LOK om järnvägar." i Allt om Hobby nr 8/2005 (Ny utgåva av Rocos modell).

Webreferenser OKB Co 87-88

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Personvagnar vid EJ övertagna av SJ

Järnvägshistoriskt forum: Slopning av ett antal EJ boggivagnar

Järnvägshistoriskt forum: Taket på OKB-vagnarna

OKB C3

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Till trafikens öppnande beställde OKB sju tvåaxliga vagnar med länkaxlar litt C3 från Gotha i Thüringen, nr 131-137 som levererades 1926. Ytterligare fem litt C3 leverades från ASJ Linköping 1929-31, nr 142-146. Vagnarna var utförda på liknande sätt som SJ C3g med två avdelningar i tredje klass med sittning 3+2, en toalett och öppna plattformar. Korgen var nitad och hade sex större fönster samt ett litet i varje ände per sida. Vagnarna var utrustade med gasbelysning system Dahlén. Taket var av trä.

När SJ tog över 1933 fick vagnarna litt C3g 2994-3000 och 3005-3009. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna litt B3g. Vagnarna slopades eller byggdes om till tjänstevagnar under 1960-talet.

Huvuddimensioner OKB C3

Löb: 14,25 m
Hjulbas: 9,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 60
Sth: 90 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga (Vapor/Pintsch/TELL)
Internationell trafik: -

Bilder OKB C3

OKB C3 144.jpg

OKB C3 144, leveransfoto från ASJ 1931. Källa Digitalt museum JvmKAFA00074

OKB C3 interör.jpg

Interiör från OKB C3, leveransfoto från ASJ 1931. Källa Digitalt museum JvmKAFA00071

SJ C3g 2995.jpg

SJ C3g 2995. Notera att vagnen fått förstärkningslister på sidorna som inte fanns från början. Källa okänd.

SJ_Ub_växlingssätt.jpg

SJ Ub 168 med personvagnar ca. 1945. Första vagnen är C3g 2995, f.d. OKB 131. Foto Sven Ove Lundberg, Digitalt museum JvmKBED00195

Modeller OKB C3

Skala H0

 • SMJ plastbyggsatser med etsade delar
  - OKB litt C3 med färdiglackad korg (1998).
  - SJ litt C3g/B3g (1999).

28906697-X5wt4.jpg
SMJ:s C3-modell

Tryckta referenser OKB C3

Maskinbyrån: "C3c till CF4" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser OKB C3 - förebild

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Tjänstevagnsbilder på fd OKB tvåaxliga stålpersonvagnar söks

Webreferenser OKB C3 - modell

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3, C3s, CD, CF

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3 i SJ-version

OKB C3s

Tillbaka till toppen

Beskrivning

OKB tog emot fyra personvagnar med sjukkupé från Kockums 1927, litt C3s 142-146. Landstinget i Västernorrland bidrog till finansieringen. Vagnarna var utförda som vanliga sittvagnar med sittning 3+2 i två avdelningar och en toalett men bänkarna i ena vagnsänden kunde ersättas med en bårplats på tvären. Vagnarna var tvåaxliga med länkaxlar. Korgen var nitad och hade fem större fönster, dörrar för bårlastning vid ena vagnsänden samt ett litet fönster i andra änden vid toaletten. Vagnarna var utrustade med gasbelysning system Dahlén och öppna plattformar. Taket var av trä.

När SJ tog över 1933 fick vagnarna litt C3f 3001-3004. Efter ett par år byggdes vagnarna om till vanliga C3g genom att bårplatsen ersattes med fasta tredjeklassoffor och dörrarna ersattes med två smala fönster på ena sidan och ett större fönster på andra sidan. Vagnarna fick då 55 sittplatser. SJ kompletterade också med elbelysning och elvärme. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna litt B3g. Vagnarna slopades eller byggdes om till tjänstevagnar under 1960-talet.

Huvuddimensioner OKB C3s/SJ C3g

Löb: 14,25 m
Hjulbas: 9,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 58/55
Sjukplats: 1/0
Sth: 90 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga (TELL)/el, ånga
Internationell trafik: -.

Bilder OKB C3s

OKB C3s.jpg

OKB C3s 141, leveransfoto från Kockums 1927. Källa Digitalt museum JvmKDAJ03103

Modeller OKB C3s

Skala H0

24326040-o3ghh.jpg
SMJ:s C3s-modell

Tryckta referenser OKB C3s

Maskinbyrån: "C3c till CF4" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser OKB C3s - förebild

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Några frågor om OKB C3s 141/SJ C3g 3004

Järnvägshistoriskt forum: SWB sjukvagn (Om finansieringen av OKB C3s).

Järnvägshistoriskt forum: Tjänstevagnsbilder på fd OKB tvåaxliga stålpersonvagnar söks

Webreferenser OKB C3s - modell

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3, C3s, CD, CF

OKB CD3

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Till trafikens öppnande 1926 beställde OKB tre kombinerade tredje klass och postvagnar, litt CD3 från Gotha i Thüringen, nr 201-203. Halva vagnen var postkupé med en korridor för passage, andra halvan en vanlig avdelning ör tredje klass med sittning 3+2. Det fanns en toalett vid tredjeklassavdelningen. Korgen var utförd som sittvagnar litt C3 förutom att dörren på gaveln vid postkupén satt på ena sidan. Korgen var nitad och hade sex större fönster samt ett litet i varje ände per sida, och ett brevinkast på ena sidan. Vagnarna var tvåaxliga med länkaxlar. Vagnarna var utrustade med gasbelysning system Dahlén. Taket var av trä.

När SJ tog över 1933 fick vagnarna litt CD1 nr 3010-3012. När man övergick till kvadratmeterlittera för postvagnar 1948 fick vagnarna litt CD11. SJ byggde om dessa vagnar till vanliga C3g mellan 1953 och 1955. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna litt B3g. Vagnarna slopades eller byggdes om till tjänstevagnar under 1960-talet.

Huvuddimensioner OKB CD3

Löb: 14,25 m
Hjulbas: 9,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 26
Yta postkupé: 11 m2
Sth: 90 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga (Pintsch)
Internationell trafik: -

Modeller OKB CD3

Skala H0

 • SMJ plastbyggsatser med etsade delar
  - OKB litt CD3 med färdiglackad korg (1998).
  - SJ litt CD1/CD11 (1999).

24332229-MuMmp.jpg
SMJ:s CD1-modell

Tryckta referenser OKB CD3

Maskinbyrån: "C3c till CF4" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser OKB CD3 - förebild

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Tjänstevagnsbilder på fd OKB tvåaxliga stålpersonvagnar söks

Webreferenser OKB CD3 - modell

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3, C3s, CD, CF

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3 i SJ-version

OKB CF3

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Till trafikens öppnande 1926 beställde OKB fem kombinerade tredje klass och resgodsvagnar, litt CF3 från Gotha i Thüringen, nr 231-235. I ena änden fanns en resgodsavdelning inklusive plats för konduktör, resten av vagnen var två avdelningar i tredje klaas med sittning 3+2. Det fanns en toalett vid tredjeklassavdelningen. Korgen var nitad och hade fem större fönster, en infälld resgodsdörr, samt ett litet fönster i varje ände per sida. Vagnarna var tvåaxliga med länkaxlar. Vagnarna var utrustade med gasbelysning system Dahlén. Taket var av trä.

När SJ tog över 1933 fick vagnarna litt CF4 nr 3013-3017. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna litt BF4. Vagnarna slopades eller byggdes om till tjänstevagnar under 1960-talet.

Huvuddimensioner OKB CF3

Löb: 14,25 m
Hjulbas: 9,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 32
Resgodsyta: 11 m2
Sth: 90 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga (TELL), kamin
Internationell trafik: -

Bilder OKB CF3

SJ CF4 3013.jpg

Detalj av SJ CF4 3013. Foto Eric Lundquist, Digitalt museum JvmKBDN00887

Modeller OKB CF3

Skala H0

24326044-JjPhn.jpg
SMJ:s CF3-modell

Tryckta referenser OKB CF3

Maskinbyrån: "C3c till CF4" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser OKB CF3 - förebild

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Tjänstevagnsbilder på fd OKB tvåaxliga stålpersonvagnar söks

Webreferenser OKB CF3 - modell

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3, C3s, CD, CF

SMJ: OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3 i SJ-version

OKB DFo

Tillbaka till toppen

Beskrivning

OKB tog emot tre post- och resgodsvagnar från Kockums 1927, DFo 121-123. Vagnarna var utrustade med en postavdelning med sorteringsrum och ett förvaringsutrymme samt toalett, och en resgodsavdelning med tjänstekupé. Korgen var nitad med trätak och hade öppna plattformar. Vagnsidan hade ett fönster vid tjänstekupén, två fönster och en lastdörr vid resgodsavdelningen, en lastdörr vid postförvaringsutrymmet samt fyra fönster vid postsorteringsavdelningen. Vagnarna var utrustade med ett brevinkast på ena sidan, generatorbelysning, boggier m/07 och snäckventiler på taket.

När SJ tog över 1933 fick vagnarna littera DFo4 nr 2991-2993. Vid övergången till kvadratmeterlittera för postvagnar 1948 blev littera DFo25. På 1950-talet byggdes vagnarna om så att plattformen i poständen byggdes in och försågs med bälg, de flesta fönstren i postsorteringen ersattes med takfönster och plattformen i resgodsavdelningen kapades bort och en bälg sattes upp på gavelväggen. Vagnarna blev alltså kortare. Vid detta tillfälle märktes vagnarna för gång i Danmark. Littera ändrades sannolikt till DFo25k 1964 och till DF26K 1970. På 1970-talet försågs vagnarna med vulster. Vagnarna verkar också ha fått MD-boggier vid något tillfälle. Vagnarna slopades 1973 och blev tjänstevagnar.

Huvuddimensioner OKB DFo

Löb: 20,80 m
Hjulbas: 14,60+2,40 m
Yta postkupé: 24,7 m2
Resgodsyta: 22,7 m2
Sth: 90 km/h
Broms: genomgångsledning för vakuum, tryckluft blockbroms
Uppvärmning: ånga TELL
Internationell trafik: -

Bilder OKB DFo

OKB DFo 121.jpg

OKB DFo 121, leveransfoto från Kockums 1927. Källa Digitalt museum JvmKAGA00272

Gävle 1937.jpg

SJ OKa 1510 med tåg i Gävle 1937. Andra vagnen är en DFo4. Källa Digitalt museum JvmKBIA05490

2023012615410063d29f0cdaeb1.jpg

SJ DF26K I Tillberga 1974. Foto Per Niklasson

Modeller OKB DFo

Skala H0

Tryckta referenser OKB DFo

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, fartyg samt omnibusstrafikmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1934 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1934.

Maskinbyrån: "Do1 till DF5" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Postvagnar D" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

"OKBv köper post- och resgodsvagn." i Allt om Hobby nr 1/1983, s. 14 (DF26K till OKBv).

Webreferenser OKB DFo

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Re: Bevarade mätvagnar? (Slopningsdatum 122).

Hokey.nu: DFO26

OKB F3

Tillbaka till toppen

Beskrivning

OKB beställde tre vagnar litt F3 från AB Svenska Maskinverken i Södertälje 1927, och ytterligare tre från Kalmar Verkstad AB 1929, nr 241-246. Vagnarna var tvåaxliga med länkaxlar och hade ett resgodsutrymme på 30,7 m2 och en tjänstekupé. Korgen hade fyra fönster per sida. På varje sida fanns också en dörr till resgodsutrymmet. Vagnen var försedd med öppna plattformar. Taket var av trä. Vagnarna hade dissousgasbelysning system Dahlén.

Vid förstatligandet 1933 fick vagnarna litt F5 25741-25746. Vagnarna slopades eller byggdes om till tjänstevagnar under 1960-talet.

Huvuddimensioner OKB F3

Löb: 14,45 m
Hjulbas: 9,00 m
Resgodsyta: 31 m2
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: el, ånga TELL
Internationell trafik: -.

Bilder OKB F3

SJ F5L 25744.png

SJ F5 25744 slopad I Östersund 1969. Takändarna är utbytta. Källa Digitalt museum JvmKDAJ07215.

SWB 1950.jpg

Tåg på f.d. SWB runt 1950. Första vagnen är en f.d. OKB F3. Foto Eric Lundquist, Digitalt museum JvmKBDN00949 (detalj).

Modeller OKB F3

Någon modell av denna vagn är inte känd.

Tryckta referenser OKB F3

Maskinbyrån: "E1c till RCo1" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Resgodsvagnar F" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Webreferenser OKB F3

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Tjänstevagnsbilder på fd OKB tvåaxliga stålpersonvagnar söks

SNJ Cox

Tillbaka till toppen

Beskrivning

SNJ tog emot fyra boggivagnar 1937 från Kockum, Cox nr 16-19. Vagnarna var extra breda för att rymma många sittande, och var inredda med två avdelningar med sittning 3+3 samt två säten i ena vestibulen. Det fanns en toalett i andra vestibulen. Korgen var helsvetsad med två stora vestibuler, men saknade bälgar. Vagnarna hade elbelysning med generatordrift. Taket var försett med snäckventiler. Vagnarna var utrustade med boggier typ Görlitz IV.

Vid klassreformen 1956 fick vagnarna littera Box. Samtliga vagnar avfördes 1968.

Huvuddimensioner SNJ Cox

Löb: 21,90 m
Hjulbas: 14,80+3,00 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 132
Sth: ? km/h
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: Vattenburen värme från kokskamin
Internationell trafik: -.

Bilder SNJ Cox

SNJ Cox.jpg

SNJ Cox 16 vid leverans från Kockums 1937. Källa Digitalt museum JvmKAGA00227

SNJ Cox ineriör.jpg

Interiör av Cox-vagn Källa Digitalt museum JvmKAGA00504

Modeller SNJ Cox

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Referenser SNJ Cox

Kenneth Landgren, Göte Johansson & Bengt Hammar: Nynäsbanan (SJK 64). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1996, s. 84-88 (Beskrivning, bild, data, skiss).

Järnvägshistoriskt forum: Ra,Rb,Hb, Stockholm C, 1967, 3 bilder. SNJ Cox

SäNJ BCo

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Med förebild från OKB BCo1 lät SäNJ bygga en BCo-vagn med nummer 5043 hos KVAB som levererades 1931. Vagnen var avsedd som kursvagn direkt Kalmar-Stockholm över Nässjö. Vagnen hade nitad korg i den karaktäristiska "hechtwagen"-stilen med avsmalnande vestibuler. Vagnen hade tre kupéer i andra klass med tre säten i bredd och två avdelningar i tredje klass med sittning 3+2, samt två toaletter. Vagnen var försedd med Görlitzboggier och bälgar. Vagnen hade elbelysning med generator, batteri och transformator samt genomgångsledning för centralbatteribelysning.

Vid SJ övertagande fick vagnen först littera EBCo7b med nummer 8038. Tjänsten som kursvagn Kalmar-Stockholm fortsatte till 1958, trots E-lttterat. Littera ändrades till ABo7a vid klassreformen 1956. Vagnen avställdes innan 1966.

Huvuddimensioner SäNJ BCo

Löb: 20,50 m
Hjulbas: 14,6/? m
Sittplatser andra klass: 18
Sittplatser tredje klass: 55
Sth: 90 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -

Bilder SäNJ BCo

SäNJ_BCo_5043.jpg

SäNJ BCo 5043 I Kalmar 1931 vid leveransen. Källa Digitalt museum JvmKAGA00119

SäNJ 5043 gavel.jpg

Gavelvy. Källa Digitalt museum JvmKAGA00120

Modeller SäNJ BCo

Någon modell av denna vagn är inte känd.

Tryckta referenser SäNJ BCo

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, lokomotorer, motorvagnar, rälsbussar jämte släpvagnar, fartyg samt bilmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1948 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1948.

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Planskiss, data).

Webreferenser SäNJ BCo

Järnvägshistoriskt forum: SäNJ BCo 5043

Järnvägshistoriskt forum: SäNJ BCo 5043 (Motiv till att vagnen fick E-littera).

UGJ BCo

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Lagom till OKB:s öppnande beställde även UGJ två stålvagnar, BCo 65 och 66 som levererades från Arlöf 1927. Vagnarna hade fyra kupéer i andra klass med sittning tre i bredd och fem kupéer i tredje klass med sittning fyra i bredd, samt två toaletter. Vagnarna hade nitad stålkorg, generatorbelysning, boggier m/07, trätak, vestibuler och bälgar.

SJ tog över vagnarna 1933 som BCo6a 3027 och 3028. Vagnarna byggdes om till BCo11a 1934 genom att två andraklasskupéer ändrades till tredjeklasskupéer. Littera ändrades till ABo11a vid klassreformen 1956. Bägge vagnarna slopades 1971.

Huvuddimensioner UGJ BCo/SJ BCo11a

Löb: 21,70 m
Hjulbas: 15,90+2,40 m
Sittplatser andra klass: 24/12
Sittplatser tredje klass: 40/56
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: tryckluft blockbroms, genomgångsledning vakuum
Uppvärmning: ånga Vapor
Internationell trafik: -

Bilder UGJ BCo

UGJ BCo ritning.jpg

Märkningsritning för UGJ BCo-vagnar.

UGJ BCo märkning.jpg

Detaljritning märkning för UGJ BCo-vagnar.

Modeller UGJ BCo

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Tryckta referenser UGJ BCo

Maskintekniska byrån: Förteckning över lok och vagnar, fartyg samt omnibusstrafikmaterial tillhörande Statens Järnvägar den 1:sta januari 1934 (Särtryck 77). Statens Järnvägars författningssamling 1934.

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

Webreferenser UGJ BCo

Järnvägshistoriskt forum: ABo11a 3027-3028

Järnvägshistoriskt forum: Avställda trävagnar. Varför stålvagn i 8000-serien? (Data om UGJ-vagnarna).

Järnvägshistoriskt forum: Slopning av ett antal EJ boggivagnar

Järnvägshistoriskt forum: UGJ stålvagnar BCo 65, 66.

WBJ Co

Tillbaka till toppen

Beskrivning

OKB beställde fyra motorvagnar som hade så mycket driftproblem att NOHAB återköpte dem, monterade ur motorerna och sålde dem som personvagnar till WBJ 1927. Vagnarna var inredda med två avdelningar med sittning 3+2. De f.d. hytterna var inredda med toaletter och några säten. Vagnarna saknade bälg. Vagnarna registrerades som WBJ Co 36-39. Vid sammanslagningen till VBHJ 1930 fick vagnarna nr 46-49.

SJ tog över vagnarna som ECo5 nr 8092-8095. SJ ersatte vakuumbromsen med tryckluftsbroms vid något tillfälle. Vid klassreformen 1956 fick vagnarna litt Bo15. Vagnarna slopades från slutet av 1950-talet till 1966.

Huvuddimensioner WBJ Co

Löb: 22,27 m
Hjulbas: 15,60+? m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 90
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -.

Bilder WBJ Co

WBJ Co 39.jpg

WBJ Co 39 vid leverans från NOHAB 1927. Foto Fritiof Mörk, Digitalt museum JvmKAGA00137

Modeller WBJ Co

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Tryckta referenser WBJ Co

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Planskiss, data).

Webreferenser WBJ Co

Järnvägshistoriskt forum: OKB motorvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Slopning av ett antal EJ boggivagnar

ÖCB BCo

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Vagnen beställdes från WÜMAG i Görlitz, Tyskland och levererades 1921. Littera blev BCo och nummer 214 på ÖCB. Vagnen hade nitad korg med öppna plattformar och trätak. Vagnen hade två kupéer med tre säten i bredd och en salong med sittning 2+1 för andra klass, samt två öppna avdelningar för tredje klass med sittning 3+2. Det fanns toaletter i bägge ändar. Vagnssidorna hade fyra större fönster vid andra klass och fyra smalare fönster vid tredje klass, samt ett smalt fönster i varje ände vid toaletterna. Taket var försett med snäckventiler. Vagnen var försedd med SJ boggier m/07.

Vagnen togs över av SJ 1938 som BCo5b 3229. Vid övertagandet ändrades andra klass salongen till tredjeklassutrymme, medan andraklasskupéerna behölls. Littera ändrades till ABo5b vid klassreformen 1956 samt till ABo15 1959. Vagnen slopades 1965 och skrotades.

Huvuddimensioner ÖCB BCo/SJ BCo5b

Löb: 20,80 m
Hjulbas: 14,50+2,40 m
Sittplatser andra klass: 24/12
Sittplatser tredje klass: 43/63
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: vakuum/tryckluft blockbroms
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -

Bilder ÖCB BCo

SJ_BCo5b_3229.jpg

SJ BCo5b 3229 efter ombyggnad i samband med övertagandet 1938. Källa Digitalt museum JvmKAFA00008

ÖCB BCo 214 interiör.jpg

ÖCB BCo 214 interiör, andra klass röksalong. Källa Verkehrsmuseum Dresden FS 35422

Modeller ÖCB BCo

Någon modell av denna vagn är inte känd.

Tryckta referenser ÖCB BCo

Niklas Adell & Per-Olof Brännlund: Östra Centralbanan. Linköping-Hultsfred. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1999, s 244-245 (Beskrivning, ritning).

Maskinbyrån: "Bo3 till BFo5." i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1953 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar A." i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

ÖCB Co

Tillbaka till toppen

Beskrivning

Vagnen beställdes från WÜMAG i Görlitz, Tyskland och levererades 1921. Littera blev Co och nummer 213 på ÖCB. Vagnen hade nitad korg med öppna plattformar och trätak. Det fanns toaletter i bägge ändar. Vagnen hade två öppna avdelningar för tredje klass med sittning 3+2. Vagnssidorna hade nio fönster vid avdelningarna, samt ett smalt fönster i varje ände vid toaletterna. Taket var försett med ventiler. Vagnen var försedd med SJ boggier m/07.

Vagnen togs över av SJ 1938 som Co5 3230. SJ ersatte vakuumbromsen med tryckluftbroms och takventilerna med snäckventiler. Littera ändrades till Bo15 vid klassreformen 1956. Vagnen slopades 1966.

Huvuddimensioner ÖCB Co/SJ Co5

Löb: 20,80 m
Hjulbas: 14,50+2,40 m
Sittplatser andra klass: 0
Sittplatser tredje klass: 99
Sth: 100 km/h (1958)
Broms: vakuum/tryckluft blockbroms
Uppvärmning: el, ånga Vapor
Internationell trafik: -.

Bilder ÖCB Co

ÖCB_Co_213.jpg

ÖCB Co 213, leveransfoto från WÜMAG Görlitz. Källa Verkehrsmuseum Dresden FS 35425

SJ_Co5_3230.jpg

SJ Co5 3230 efter ombyggnad i samband med övertagandet 1938. Källa Digitalt museum JvmKAFA00066

Modeller ÖCB Co

Någon modell av denna vagn är inte känd.

Tryckta referenser ÖCB Co

Niklas Adell & Per-Olof Brännlund: Östra Centralbanan. Linköping-Hultsfred. Malmö: Frank Stenvalls förlag 1999, s 244 (Beskrivning, bild).

Maskinbyrån: "Co1 till Co7" i Ritningar littera och nummer på person/motorvagnar. (Särtryck 263). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1943 (Ritning, data).

Trafikbyrån: Uppgift om personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm. (Psv/särtryck 631/169). Statens Järnvägars författningssamling 1958 (Uppgifter om sth).

Maskinbyrån: "Personvagnar B" i Illustrerad fõrteckning över personvagnar, motorvagnar och rälsbussar 1962. (Särtryck 422). Stockholm: Statens Järnvägars författningssamling 1962 (Ritning, data).

"Personvagn Co5 (efter 1956 Bo15) 3230." i Allt om Hobby nr 6/1976 (Ritning).

Webreferenser

Tillbaka till toppen

Historiskt.nu: OKB, Ostkustbanan. Rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: BJ och Gröna personvagnar

Järnvägshistoriskt forum: OKB BCo-vagnar i SJ-tiden

Järnvägshistoriskt forum: OKB motorvagnar

Järnvägshistoriskt forum: Personvagnar vid EJ övertagna av SJ

Järnvägshistoriskt forum: Slopning av ett antal EJ boggivagnar

Järnvägshistoriskt forum: Tjänstevagnsbilder på fd OKB tvåaxliga stålpersonvagnar söks

Spårväg.se: Svenska stålvagnar

Stig Lundin: SJ personvagnar nr 3000-3049

Tågbilder.se: Svenska personvagnar