Artiklar om MJ-planering

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Här redovisas artiklar ur svensk MJ-press om planering av modelljärnvägar.

Allmänt

Tillbaka till toppen

"Konsten att välja rätt skala." i Allt om Hobby nr 6/1968 (Genomgång av aktuella skalor).

Rune Boman: "Rune Bomans MJ-koncept. Del 1." i järnvägar! nr 5/1987 (Planering och bygge av en större bana med tysk förebild i treräls, epok III och IV).
Rune Boman: "Rune Bomans MJ-koncept. Del 2." i järnvägar! nr 2/1988.
Rune Boman: "Rune Bomans MJ-koncept. Del 3." i järnvägar! nr 3/1988.

Örjan Svane: "Läsgodsexpedition. Model Railway Layout Design." i Smalspårigt nr 47/1991 (Recension av Rice 1990).

Krister Brandt: "Oanande höjder." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Om val av bygghöjd för annläggningen).

Bo Holmgren: "Antitunneltankar." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Att undvika tunnelportar där spåren lämnar den synliga delen av anläggningen).

Örjan Svane: "Rakt, krökt och knyckt - en studie i minimiradier." i Smalspårigt nr 58/1995.

Leif Elgh: "Modelljärnvägens mysterium." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003 (Resonemang om varför man bygger modelljärnvägar).

Rutger Friberg: "Bygg en personalingång till tågrummet." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006 (Olika lösningar på passager in i en modelljärnväg).

Urban Jansson: "En enkel bro." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011 (Bro för att överbrygga dörr i anläggningsrum).

Redaktionen: "All vår början bliver svår. Hur kommer man vidare?" i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012 (Om hur man kommer till skott).

Per-Olof Lindblom: "LED-ljus. Belysning för din modelljärnväg." i Modelljärnvägsmagasinet nr 18/2014.

Lars Ljungberg: "Tågfärjor - praktisk förlängning av anläggningen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015.

Lars Juhlin: "Varde ljus över SMJ." i Smalspårigt nr 134/2016 (Ny belysning).

Sture Bylén: "Vägval Morshyttan - att gå vidare med en färdig anläggning." i Allt om Hobby nr 2/2018.

Göran Tholin: "Min modelltågsresa." i Modelljärnvägsmagasinet nr 47/2021 (Om hur man blir MJ-rallare).

Leif Elgh: "Kompromissa och komprimera." i Modelljärnvägsmagasinet nr 47/2021 (Om behovet av att komprimera förebilderna för att få plats).

Planeringsmetodik

Hans Svensson: "Planera spåren på datorn." i Allt om Hobby nr 8/2010 (Test av spårplanering med Raily).

Lars Ljungberg: "Trix 1.0. Webbaserad spårplanering." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015.

Christer Kedström: "Planera en modelljärnväg - visst, men hur då?!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Om att bygga fasta anläggningar delbara).

Byggserier

Tillbaka till toppen

Jan Jangö: "Vi bygger en modelljärnväg. Del 1. Skalor, rälssystem, tågskivor, lok." i Modellhobby med sportflyg nr 9/1963 (Genomgång av alternativen).

Jan Jangö: "Vi bygger en modelljärnväg. Del III: Transformatorer, landskapsbygge." i Modellhobby med sportflyg nr 2/1964.

"Bygg med oss en modelljärnväg!" i Allt om Hobby nr 7/1969 (Serie om ett anläggningsbygge i N-skalan).
"Bygg med oss en modelljärnväg avsnitt 2. A och O i N: Ett perfekt lagt spår!" i Allt om Hobby nr 8/1969.
"Bygg modelljärnväg avsnitt 3. Landskap med fördelar: Snabbt att bygga, lätt att ändra." i Allt om Hobby nr 9/1969 (Landskap och eldragning).
"Bygg en modelljärnväg avsnitt 4. Jernvägen Bergsmåla-Nåsiö klar för invigning." i Allt om Hobby nr 10/1969 (Avslutning, byggnader och rullande materiel).

Hjulo: "Så bygger man en modelljärnväg." i Allt om Hobby nr 1/1973 (Projektjärnväg i H0 med mindre station).
Hjulo: "Så bygger man en modelljärnväg. Del 2." i Allt om Hobby nr 2/1973 (Grovlandskap).
Hjulo: "Så bygger man en modelljärnväg. Del 3." i Allt om Hobby nr 3/1973 (Stadsbebyggelse, el).

Lars Ryderberg: "ABC för modellrallare, del 1." i järnvägar! nr 2/1982 (Tips för att börja modelljärnvägsbyggandet med diorama).
Lars Ryderberg: "Modellrallarens ABC, del 2." i järnvägar! nr 3/1982 (Egna träd).
Lars Ryderberg: "Modellrallarens ABC, del 3." i järnvägar! nr 4/1982 (Kontaktledning).

Ulf Beskow: "Bygg en MJ-anläggning. Körsystem. Förebild. Tidsepok." i Allt om Hobby nr 5/1997 (Olika alternativ vid mj-planering).
Ulf Beskow: "Bygg en MJ-anläggning. Knep för problemfri körning." i Allt om Hobby nr 6/1997 (Praktiska planeringstips).

Redaktionen: "Vi bygger en bana. Del 1." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012 (H0 treräls).
Redaktionen: "Vi bygger en bana. Del 2." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013.
Redaktionen: "Vi bygger en bana. Del 3." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013.
Redaktionen: "Vi bygger en bana. Del 4." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013.
Redaktionen: "Vi bygger en bana. Kort mellanspel." i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013 (Om byggnader).
Redaktionen: "Vi bygger en bana. Del 5." i Modelljärnvägsmagasinet nr 17/2014.

Daniel Rydell: "Vad vill du med din modelljärnväg? Del 1: Vilken typ är du?" i Allt om Hobby nr 3/2017.
Daniel Rydell: "Banplanering. Del 2: Rundbanan." i Allt om Hobby nr 4/2017.
Daniel Rydell: "Banplanering. Del 3: Tågmagasin." i Allt om Hobby nr 5/2017.

Olika bantyper

Tillbaka till toppen

Göran Thörnblad: "Modelljärnväg för trångbodda." i Teknik för alla nr 23/1960 (Uppfällbar rundbana).

Kjell Kedsjö: "Järnväg uppåt väggarna." i Teknik för alla nr 4/1961 (Reportage från hyllbana).

"Månadens anläggning: Modelljärnväg i rummet längs väggarna." i Allt om Hobby nr 1/1969 (Modelljärnväg som hyllbana).

Göran Eriksson: "Hyllbanor - moduljärnvägar - rangerspel. Vem sa att mj-hobby kräver utrymme?" i Allt om Hobby nr 2/1981 (Lösningar för trångbodda).

Lars-Göran Larsson: "Fåtöljrallaren som fann tröst i bokhyllan." i Allt om Hobby nr 2/1995 (Modelljärnväg i Ivar-hyllor).

Leif Elgh: "Lägg banan på hyllan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -99 ...och i morgon är pappa stins. Stockholm: Allt om Hobby 1998 (Planer för hyllbana).

Jonas Tausis: "Järnväg i din trädgård?" i Allt om Hobby nr 1/2000 (Olika alternativ för trädgårdsbanor).

Peter Estelius: "Tåg i skåp!" i Smalspårigt nr 84/2003 (Bygga tåg i garderob för N/H0e).

Hans Svensson: "En stor liten modelljärnväg..." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 4. Fjärde modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2004 (Lite portabel smalspårig rundbana för utställningar).

Tomas Jansson: "Projekt Finnshyttan." i Smalspårigt nr 101/2007 (Anläggningsplanering för station med två spårvidder i Proto 87).

Stefan Nilsson: "Bygg delbart!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Om att bygga fasta anläggningar delbara).

Från förebild till modell, allmänt

Tillbaka till toppen

Hjulo: "Bygg modellbanan i Hi Fi!" i Allt om Hobby nr 6/1968 (Om mer förebildstrogna modelljärnvägar).
Hjulo: "Hi-Fi I landskapet!" " i Allt om Hobby nr 1/1969 (Landskapsbygge enligt Milton).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Stationssamhällen." i Allt om Hobby nr 5/1978 (Samhällsplanering för MJ-byggare).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg: Stationsmiljö." i Allt om Hobby nr 4/1979 (Byggnader och detaljer på en liten svensk station).

Erik Walde: "Typisk mellanstation." i Smalspårigt nr 27/1985 (Mindre mellanstation på 891 mm-banorna).

Göran Engström: "Gräv där du står!" i Smalspårigt nr 57/1994 (Olika källar till information om svenska stationsmiljöer).

Leif Elgh: "Medväxlar och moträler." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 4. Fjärde modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2004 (Typiska spårplaner för mindre svenska stationer).

Henrik Ranby: "Behovet av goda förebilder." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012 (Om att hitta förebilder för intressanta modelljärnvägar).

Markus Öbrink: "Gränsstationer - ökar modellrallarens urval." i Modelljärnvägsmagasinet nr 17/2014.

Anders G. Ström: "Förebild & modell: Vänd hela tåget." i Allt om Hobby nr 5/2021 (Triangelspår för att vända tåg, vanligt i USA).

Från förebild till modell, specifika miljöer normalspår

Tillbaka till toppen

Leif Elgh: "Spårlöst försvunnen?" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Spårplan till Ullareds station i H0 och H0e).

Krister Brandt: "Bygg NBJ!" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort och smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993 (NBJ som förebild).

Stefan Nilsson: "Årjäng är modellen." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Spårplan baserad på Årjäng, H0).

Stefan Nilsson: "Beted-Skillingsfors: Min H0-bana med verklighetsbakgrund och trafikordning." Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006.

Leif Elgh: "Moderna tider." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 8. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om hobby 2008 (Nya stationen i Falkenberg).

Stefan Nilsson: "Mariestad på Kinnekullebanan. Något för modelljärnvägaren?" i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010.

Lars-Eric Bergman: "Snyten station - en jätte i skogen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012.

Stefan Nilsson: "Laxå-Röfors Järnväg i förebild och modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015.

Leif Elgh: "Modellspårplan: Söder om landsvägen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020 (Anläggningsidé från BÖJ i södra Skåne).

Leif Elgh: "Två säckar när julen närmar sig." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Spårplaner för stationerna i Finspång och Ätran).

Leif Elgh: "Spårplan: Tåg till Torsby." Modelljärnvägsmagasinet nr 46/2021 (Fryksdalsbanan som förebild).

Leif Elgh: "Spårplan: Säröbanan." I Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022.

Från förebild till modell, specifika miljöer smalspår

Tillbaka till toppen

Göran Engström: "LCJ i modell." i Smalspårigt nr 32/1986 (Påryds station, 891 mm).

Göran Engström: "Smalspårsmiljön..." i Smalspårigt nr 34/1987 (Betraktelse över Bolmens station, 1067 mm).

Leif Elgh: "Spårlöst försvunnen?" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Spårplan till Ullareds station i H0 och H0e).

Björn Kallin: "Verkebäcks stationsområde - en lämplig förebild?" i Smalspårigt nr 45/1990 (891 mm).

Thomas Helin: "Fröseke - en station längs Ruda-Älghults Järnväg." i Smalspårigt nr 46/1991 (891 mm).
Leif Elgh: "Fröseke - en station i mindre skala." i Smalspårigt nr 46/1991 (Spårplan för H0n3).

Lars-Olof Karlsson: "Stocksund - station med variation." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Omsättning till modell).

Jan-Olof Carlsson: "Återblick på en smalspårsbana..." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort och smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993 (BLJ som förebild).

Örjan Svane: "Nättrabyhamns station i modell." i Smalspårigt nr 56/1994 (Olika sätt omvandla en liten station till en attraktiv modell).

Tord Björk: "Nordiska smalspårsmotiv." i Smalspårigt nr 140/2017 (Smalspårsbanor i de nordiska länderna).
Tord Björk: "Nordiska smalspårsmotiv - del 2." i Smalspårigt nr 141/2017.

Leif Elgh: "Två säckar när julen närmar sig." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Spårplaner för stationerna i Finspång och Ätran).

Leif Elgh: "Spårplan: Roslagsbanan." i Modelljärnvägsmagasinet nr 47/2021 (SRJ från Stockholm Ö till Roslags-Näsby).

MJ i olika länder

Tillbaka till toppen

Ole Pade: "Varför kör jag amerikanskt?" i Allt om Hobby nr 7/1986.

Klas Jonsson: "Scotch Girl Mining Camp eller varför amerikanskt är häftigare." i Smalspårigt nr 37/1988 (Diorama av gruva från Rio Grande Southern, Sn3).

Lars Olov Karlsson: "Schweiz. Berg, Ost och tåg." i Allt om Hobby nr 6/1994 (Om Schweizisk MJ).

Lars Olov Karlsson: "Modelljärnvägshobbyn på undersidan." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003 (MJ i Australien).

Johannes Tångeberg: "Tyskt 1950-tal - en blandad tid." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010.

Markus Öbrink: "Tjeckien i modell - uppslag till mindre anläggningar." i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012.

Redaktionen: "Tema: Modelljärnvägsteman." i Modelljärnvägsmagasinet nr 20/2015 (Om MJ i olika länder).

Roland Lawrenz: "Tehachapi loop." i Modelljärnvägsmagasinet nr 21/2015 (Känd loop i Kalifornien, USA).