SJ ånglok litt G

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Tyskbyggda lok

I syfte att pressa priserna hos svenska loktillverkare beställde SJ tjugo godstågslok i Tyskland 1916, som dock levererades först 1918. Loken var av Preussiska statsbanornas standardtyp littera G8.1, och fick littera G i hos SJ, från 1919 ändrat till Ga. Loken hade överhettare, två utvändiga cylindrar och Walschaerts slidstyrning. Flera av loken fick nya sotskåpsluckor av B-typ efterhand. Sexton av loken fick ny svensk ångpanna av typ BGb 1929-32, och nytt littera Ga2. Ga 1410 fick en främre löpaxel 1940 och därmed littera Ga3, 1941 fick Ga 1418 främre löpaxel och BGb-panna samt littera Ga4. De två återstående Ga fick nytt littera G 1942, samt BGb-panna 1943 respektive 1948, och därmed littera G2.

Mellan 1929 och 1932 byggdes sexton Ga om till Ga2 genom att en svensk ångpanna typ BGb lades in. Under elektrifieringarna på 1930-talet blev flera av loken överflödiga. Två lok såldes till Nederländerna 1935, sju lok till TGOJ 1937-39 och fem lok till BJ 1940; loken fick littera G3 vid de bägge svenska förvaltningarna. De två återstående loken stod avställda, men upprustades under andra världskriget och fick 1942 nytt littera G2. De två återstående littera G byggdes också om till G2, dessutom återkom fem littera G2 från BJ 1948. Till sist återkom sju G2 från TGOJ 1957, som dock omedelbart ställdes i reserv. G2 gjorde sin sista tjänstgörning i Norrland i början av 1960-talet, och slopades 1973.

Ga3 uppstod 1940 genom ombyggnad av Ga 1410 med en främre löpaxel. Littera ändrades till G3 år 1942, och 1948 fick loket en BGb-panna och därmed littera G4.

Ga4 uppstod 1941 genom att Ga 1418 försågs med främre löpaxel och BGb-panna. Littera ändrades 1942 till G4. Ytterligare en G4 tillkom 1948 när G3 1410 byggdes om med BGb-panna. Bägge loken tjänstgjorde till mitten av 1950-talet, och slopades 1973.

Svenskbyggda lok

Ytterligare fem G-lok behövdes 1920. Denna gång valde man dock svensk lokindustri, och loken fick samma ångpanna som B-loket, samt en nykonstruerad vaggtender. Loken fick littera Gb. Liksom Ga hade loken utvändiga cylindrar, överhettning och Walschaerts slidstyrning. Ytterligare tio Gb-lok tillkom 1923 som nödhjälpsarbeten till svensk lokindustri. Under elektrifieringarna i slutet av 1930-talet stod loken avställda, men inför beredskapshöjningarna under andra världskriget genomfördes en upprustning av loken med främre löpaxel och nytt littera Gb2. Två av loken hann dock inte byggas om på detta sätt utan sattes in i trafik direkt. 1942 ändrades littera till G5, den sista tjänstgöringen blev på Skelleftebanan i början på 1960-talet. Loken slopades 1973.

I samband med beredskapökningar beslöts 1938 att upprusta de vid tillfället avställda Gb-loken med en främre löpaxel och sluten hytt som en beredskapsåtgärd. Arbetena skedde 1939-41 och tretton lok hann byggas om på detta sätt och fick littera Gb2, 1942 ändrat till G6. Sista tjänstgöringen för G6 blev Skelleftebanan i början på 1960-talet. Loken slopades 1973.

TGOJ beställde två nya malmtågslok 1941, som levererades 1942. P.g.a. beredskapstiden hade myndigheterna bestämt att endast SJ standardtyper fick byggas, så TGOJ valde därför två nya lok av SJ Gb typ (i stället för M3b eller M3t). Till skillnad från SJ lok fick de sluten hytt och en något annorlunda tender, med större vattenförråd och mindre kolförråd. Loken hade grön hytt och tender, svarta ramverk och sotskåp, röda hjulringar och blånerad ångpanneklädsel vid leverans. Dessa fick littera G3b vid TGOJ. Ett lok placerades i Kopparberg och ett i Eskilstuna, där bägge loken sattes in i malmtrafiken. Loken avställdes 1956 i samband med TGOJ elektrifiering, ett lok är bevarat i Grängesberg.

Huvuddimensioner


Ga/G
Ga2/G2
Ga3/G3
Ga4/G4
Gb/G5
Gb2/G6
Löb (m)
18,3
18,3
19,5
19,5
17,4
18,7
Axelavstånd (m)
13,2
13,2
15,8
15,8
12,1
14,7
Tjänstevikt (ton)
70+45
70+45
77,7+45
77,7+45
70+41,5
77,7+41,5
Axeltryck (ton)
17,5
17,5
17,3
17,3
17,5
17,3
Dragkraft (Mp)
16
16
16
16
16
16
Sth (km/h)
55
55
60
60
55
60
Broms
tryckluft
från 20-t
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft

Axelföljd

D-3
D-3
1'D-3
1'D-3
D-3
1'D-3
Kolförråd (ton)
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Vattenförråd (m3)
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5

Bilder

SJ Ga 1425

SJ Ga 1425 i Skövde 1918 i leveransutförande. Källa: Samlingsportalen Jvm.KDAJ08259

SJ G2 1424

SJ G2 1424 i Nässjö med BGb-panna, troligen efter 1948. Källa: Samlingsportalen Jvm.KDAJ08258

SJ Gb 1468

SJ Gb 1468 i Alvesta 1933. Källa: Samlingsportalen Jvm.KBIA08090

SJ G6 1449.jpg

SJ G6 1449 i Långsele 1950. Foto: Georg Snell, Samlingsportalen Jvm.KBIA04648

TGOJ G3b 95.jpg

TGOJ G3b 95, leveransfoto 1942. Källa: Samlingsportalen Jvm.KBIA00587

Litt G i modell

Eftersom Ga från början var identiskt med ett vanligt tyskt lok (G8.1, senare BR55), har den varit förhållandevis populär bland storserietillverkare. Här redovisas endast modeller som kommit ut som svenska lok.

Skala H0

  • 1966 släppte Fleischmann en litt Ga i modell, katalognummer 1351 F. 1971 fick den nytt katalognummer 4146. 1975 fick den ändrad utväxling, och 1994 ny drivning.
  • 1976 släppte Piko en litt Ga i modell, katalognummer 5/6324. 1978 kom den också för 3R.
  • 1984 släppte Perl en byggsats i etsad mässing av ett Gb-lok, som gick att bygga som en G5, G6 och en TGOJ G3b, baserad på ett Roco-chassi. Katalognummer 015.K, senare 015.
  • 2006 släppte Märklin en Ga till SJ 150-årsjubileum. 2008 kom den även som Trix för 2R.
  • 2011 lanserade HNJ Verkstad en ombyggnadssats för att konvertera en Märklin/Trix Ga till en Ga2/G2.

Skala N

  • 1984 släppte Arnold en litt Ga i modell.
  • 1995 släppte Fleischmann en litt Ga i modell.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok
GDG (Portalsida om GDG)
TGOJ (Portalsida om TGOJ)

Tryckta referenser - förebild

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13). Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.

GDG: "Lokomotiv och motorvagnar." i Förteckning över rullande materiel. Författaren 1939-1946.

"SJ littera Ga, Gb." i Allt om Hobby nr 1/1966 (Ritning).

"SJ ånglok litt. Ga." i Skarvjärnet nr 2/1968. (Beskrivning och ritning).

"SJ littera Ga, Gb." i Allt om Hobby nr 8/1971 (Ritning).

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Stenvalls 2016.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Krister Brandt & Göran Axelsson: "En helsvensk tysk: Ga 1414." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991, s. 59 (konvertering av Weinerts BR55-byggsats till en svensk Ga).

Krister Brandt: "Luckproblem?" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992. s. 62 (mer data om Ga, framför allt om byte av sotskåpsluckan till B-typ).

Hans Ryderwall: "Bergslagsbanans G3-lok." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992. s. 92 (konvertering av Weinerts BR55 med BGb-panna till BJ G3).

Claes Mattisson: "Äntligen en malmtågsdragare för Bergslagen." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012. (Bygge av TGOJ G3 med Trix Ga och HNJ Verkstads ombyggnadssats).

Bengt Nylén: "Ombyggnad av Trix G-lok till SJ G2." i Smalspårigt nr 118/2012. (Ombyggnad med ombyggnadssatsen från HNJ Verkstad).

Anders Linde: "Svenska lokmodeller: SJ littera G." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015. (Presentation av tillgängliga modeller).

Webreferenser - förebild

Historiskt.nu: Ånglok vid TGOJ

MRW: BJ G3

Svenska lok: Ga

Svenska lok: Gb

Webreferenser - modell

Osterthun.com: Lista på Ga-modeller

Perlmodell: Godstågslokomotiv SJ litt G5/G6 (Från Wayback Machine)