Skala 00

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Skala EM)
Hoppa till: navigering, sök

00 är namnet på den mest utbredda modelljärnvägsskalan i Storbritannien och Irland. Skalan är 1:76,2 vilket innebär att en engelsk fot är exakt 4 mm, därför brukar denna skala kallas för "4 mm scale" i brittiska MJ-sammanhang. Dock används samma spårvidd som H0, 16,5 mm, vilket innebär att spårvidden egentligen är betydligt smalare än normalspår. Anledningen till detta förhållande anges vara att det mindre brittiska fria rummet gjorde det svårt att ta fram skalenliga modeller, främst av ånglok, i skala H0. Man valde då att behålla spårvidden men att gå upp en aning i skala för att få mera plats. Detta förhållande har sedemera lett till diverse försök att åtgärda problemet med den smala spårvidden, oftast genom att öka spårvidden (se nedan).

Idag dominerar tvåräls helt utbudet i 00.

Utbud

Idag (2018) domineras den brittiska marknaden i 00 av Hornby och Bachmann, som har relativt kompletta sortiment av färdigmodeller. Heljan har också en stark position. Det finns vidare en relativt livaktig marknad med småserietillverkare, som traditionellt har haft en stark ställning i Storbritannien. Peco tillverkar flexräls och växlar.

P+Tank+1.jpg

South Eastern & Chatham Railway class P från Hatton's Model Railways. Foto Gwion Rhys Davies

Vad gäller vägfordon är inte utbudet lika stort som H0, men det finns ett rätt omfattande utbud av byggsatser i vitmetall, byggsatser i resinplast och färdigmodeller i zinkgjutgods med brittisk förebild. Militära modeller i 1:76 och 1:72 kan också användas.

De vanligaste smalspårsvarianterna är 009 och 00n3/0012. Förstnämnda utnyttjar N-skalans spårvidd 9 mm som motsvarar två och en kvarts fot i 00 och används för att avbilda förebilder med två till två och en halv fots spårvidd. Här finns ett ganska stort utbud av byggsatser - vagnarna i allmänhet plast, loken vitmetallkåpor att användas med N-skaledrivning. 00n3 eller 0012 nyttjar TT-skalans spårvidd 12 mm vilket blir exakt 3 fot i 00. Här är utbudet avsevärt mindre, i synnerhet vad gäller lok.

Historik

Henry Greenly publicerade en bok 1924 där han lanserade skala 00 som en ny minsta skala för den brittiska marknaden. Under 20-talet utbröt så en debatt om den valda kombinationen, där ett antal byggare propagerade för H0, men Greenlys mera pragmatiska lösning kom att bli dominerande.

Det stora kommersiella genombrottet blev Hornby Dublo, ett treräls-system för 00 som lanserades under 1930-talet. Detta system kom att konkurreras ut av tvåräls 00 under 1950-talet.

Efter andra världskriget lanserades två varianter av 00 som behöll skalan men ökade spårvidden, för att komma tillrätta med "spårviddsproblemet". Det första försöket kom redan under 1940-talet. Spårvidden ökades till 18,0 mm, medan övriga delar av den de facto etablerade spårstandaden behölls. 18 mm är inte riktigt skalenligt, men det blev en "lagom" spårvidd tillsammans med den valda spårstandarden. Denna spårvidd kom så småningom att bli känd som EM, för "Eighteen Millimeters". 1955 bildades EM Gauge Society eller EMGS, och de kom med tiden att definiera en finare EM-standard, med spårvidden 18,2 mm.

Det andra försöket att åtgärda spårviddsproblemet lanserades 1966, när fyra britter som kallade sig "The Model Railway Study Group" lanserade "Protofour" eller P4, en standard som byggde på att man utnyttjade (i stor sett) skalenliga hjul och spår. Med detta fick man också till slut den skalenliga spårvidden, 18,83 mm. Denna standard förvaltas idag av Scalefour Society.

Trots dessa övningar dominerar 00 helt över EM och P4, med kanske 80% av hela marknaden för brittisk MJ i 1:76,2. 00 körs idag vanligtvis med tvåräls.

Moduler

FREMO har en modulnorm för 00, några träffar om året genomförs i Tyskland.

Wiki-sidor om skalor

Skalor för normalspår
Tvåräls

Tryckta referenser

Iain Rice: Railway Modeling. The Realistic Way. Yeovil: Haynes 2007.

Göran Eriksson: "Allt om hobby synar: billiga byggsatser." i Allt om Hobby nr 6/1977 (Recension av flera brittiska plastbyggsatser i 00 av godsvagnar).

Jon Fast: "Engelska lokbyggsatser." i Allt om Hobby nr 7/1987 (Recension av Manning-Wardle sexkopplade tanklok i 00 och 0).

Örjan Svane: "NAÄJ 2 - ångloket som blev motorlok." i Smalspårigt nr 47/1991 (Bygge i 007,9).
Örjan Svane: "NAÄJ 2 som motorlok - bakvänt i förebild och modell." i Smalspårigt nr 48/1991.
Örjan Svane: "Med Lööf i hytten - Nättrabybanans motorlok del 3." i Smalspårigt nr 50/1992 Örjan Svane: "Motorloket IV - variationer i dubbelnollan." i Smalspårigt nr 51/1992.

Örjan Svane: "Nättrabybanan i modell - smalspår i udda skala." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Bygga 600 mm i en proto-standard i 4 mm skala).

Örjan Svane: "Nättramåla - ett tittskåp med tåg i rörelse." i Krister Brandt (red.) Modeltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997.

Örjan Svane: "Fritt efter Orenstein & Koppel - 'min modell 3." i Smalspårigt nr 63/1998 (Lokbygge i 007,9).

Anders Lundin: "Inglenook - växlingsspel inne i boxen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 36/2019 (Detaljerad beskrivning av ett bygge i skala 00 enligt Inglenook sidings-modell).

Anders Lundin: "Timesaver - i en väska." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Timesaver i 00).

Johan Jacobsson Franzén: "John Polley med passion för tunnelbanor." i Allt om Hobby nr 2/2021 (Anläggning med tema Londons tunnelbana).

Mats Dahlström: "Hornbys Pecket-lok i '00'." i Smalspårigt nr 155/2021 (Recension).

"Samarbete kring brittiska diesellok." i Allt om Hobby nr 4/2021, s. 16 (Model Rail, Heljan och Kernow Model Centre gör en PWM 651, axelföljd C).

Webreferenser

Double O Gauge Association (Brittiska 00-föreningen).

Double O Gauge Association: A History of 00 Gauge (Intressant 00-historik).

The E.M. Gauge Society

Modelu: Finescale figures (Figurer i 00-skala).

Scalefour Society

Scalefour Society: Scalefour Society History (P4-historik).