Skala H0m

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

H0m innebär smalspår i skala 1:87 på 12 mm spårvidd. "m" står för meter, och de flesta H0m-modeller har förebilder med 1000 mm spårvidd. NEMs norm anger användningsområdet 850-1250 mm. Vid sidan av meterspår är kapspår, d.v.s. 3½ engelska fot eller 1067 mm, den vanligaste förebildsspårvidden för H0m-modeller. (Exakt skalspårvidd för H0m är 1044 mm.)

Utbud

Växlar och räls, även treskenspår smalspår/normalspår, görs av Tillig. Peco har både flexräls och växlar, och Bemo har också ett komplett spårsystem.

Tillig och Bemo är de största tillverkarna av H0m. Bemo fokuserar i första hand på schweiziska förebilder, tidigare har de även gjort en del tyska förebilder. Tillig fokuserar helt på tyska förebilder. Det finns ett flertal småserietillverkare bl.a. i Schweiz och Frankrike. Mindre produktion av H0m förekommer även utanför Europa.

Hobby_Model_Expo_2013_locomotiva_FEVF

Italienskt H0m-tåg. Foto Arbalete, Wikimedia Commons

En av de mest använda spårvidderna i Sverige var 1067 mm, men aktiviteten inom svensk H0m är begränsad. Rimbo Grande har gjort rälsbussar och en Z4t för H0m. Några Rimbo Grande-vagnar, vilkas förebilder gått både på 891 och 1067 mm, tillverkas även i H0m-utförande. HNJ Verkstad har producerat tre vagnar från Halmstad-Bolmens Järnväg som etsade byggsatser. Vagnverkstaden har också tillverkat en Z4t.

SJ CDo12t 817

SJ CDo12t 817, en svensk 1067-vagn, HNJ Verkstad katalognr 500. Foto Ola Ahlström

Koppel

Moduler

FREMO har en modulnorm för H0m, med relativt begränsad aktivitet.

Historik

Skalan lanserades i början av 1960-talet av firma Herr i Tyskland (dåvarande DDR), som gjorde några fordon från de sachsiska smalspårsbanorna. Dessa modeller gick efter några år över till Zeuke, först som Zeuke/Herr Nebenbahnen och senare som Zeuke Schmalspurbahnen.

Bemo lanserade tyska modeller (en V51/V52) för både H0m och H0e 1976, följt av en Ge 4/4 från Schweiz 1978. Därmed kan man säga att H0m fick sitt kommersiella genombrott. Från början fanns alla Bemos modeller för både H0e och H0m, men idag finns Bemos schweiziska sortiment endast för H0m, och det tyska sortimentet endast för H0e.

Modellerna från Zeuke/Herr kom åter till heders något år efter Berlinmurens fall 1989 och såldes ett tag gemensamt av Berliner-TT-Bahnen och Bemo som Bemo-Zeuke, innan de blev basen i Tilligs smalspårssortiment.

Wiki-sidor om skalor

Skalor för smalspår

Tryckta referenser - allmänt

Ulf Lindahl: "12 mm spårvidd i skala 1:87 = smalspårsromantik." i Skarvjärnet nr 2/1969 (Bilder på Z4t och några vagnar i H0m).

"Nytt modelljärnvägsfabrikat." i Allt om Hobby nr 8/1976, s 6 (Notis om Bemo).

Lars-Olof Karlsson: "Nytt för H0m." i Allt om Hobby nr 8/1978 (Spår och boggipersonvagn från Bemo).

Anders Hellgren: "1093 mm blir 12 mm." i Smalspårigt nr 23/1984 (Kort rapport om Thomas Lindströms bana med Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg (KURJ) som förebild. KURJ hade den ovanliga spårvidden 1093 mm).

Göran Engström: "Att bygga smalspår i H0." i Smalspårigt nr 74/2001 (Utbudet av spårmaterial i H0e, H0n3 och H0m).
Göran Engström & Björn Dahlström: "Att bygga smalspår i H0. del 2." i Smalspårigt nr 76/2001.

Robin Högberg: "Tillbaka till Riddarhyttan." i Allt om Hobby nr 4/2008 (Reportage om Thomas Lindströms anläggning med motiv från KURJ).

Joakim Sannagård: "De Graafstroom. Utställningsanläggning som inspirerar." i Allt om Hobby nr 4/2019 (Nederlänsk ångspårväg som utställningsbana).

Jocke Sannagård: "Containrar på smala spår." i Allt om Hobby nr 1/2022 (Intermodal trafik på RhB, förebild och modell).

Tryckta referenser - rullande material

Jörgen Bergfors: "Roco, Liliput och Bemo: Tre modeller i stora serier granskas." i järnvägar! nr 3/1986 (Recension av Roco SBB litt. Ee 3/3, Liliput Bad. litt. VIc och Bemo RhB litt. ABe 4/4).

Krister Brandt: "MJ i Nürnberg. God fortsättning." i Allt om Hobby nr 2/1992, s. 5 (Notis om det återutgivna H0m-programmet från Bemo-Zeuke).

Torbjörn Holmberg: "Gör finkan smalare." i Smalspårigt nr 52-53/1993 (Insmalning av UGJ Gs till H0m).
Torbjörn Holmberg: "Gör finkan smalare, del 2." i Smalspårigt nr 55/1993 (Underrede i H0m till UGJ-finkan).

Krister Brandt: "Rälsbussar på 1067-spår." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobby 1995 (Några rälsbussläp från Torbjörn Holmberg).

Torbjörn Holmberg: "Min modell - Gst 400 169." i Smalspårigt nr 64/1998 (Konvertering av 1067-vagn från Piko Gsu).

Torbjörn Holmberg: "BFt i modell." i Smalspårigt nr 65/1998 (Scratchbygge).

Torbjörn Holmberg: "Gör finkan smalare." i Göran Tholin (red.): Mjf Smalspårsfrämjandet 25 år. 1977-2002. Stockholm: Mjf Smalspårsfrämjandet 2003 (Konvertering av UGJ Gs till H0m, utvecklad från Holmberg 1993).

Ola Ahlström: "HBJ-vagnar som H0-modeller." i Smalspårigt nr 87/2004 (Recension av H0m-vagnar från HNJ Verkstad).

Ola Ahlström: "Smalspåriga rälsbussar för 1067 mm spårvidd i modell." i Smalspårigt nr 121/2012 (Lämpliga byggsatser i H0 och 0).

Ola Ahlström: "Smalspåriga släpvagnar för 1067 mm spårvidd i modell." i Smalspårigt nr 122/2013 (Lämpliga byggsatser i H0 och 0).

Sven-Olof Bladh: "Personvagn BKB Co 28 - SJ Cot 705. Ett insmalningsobjekt i skala H0m." i Smalspårigt nr 126/2014 (Insmalning av Roco 44261).

Sven-Olof Bladh: "Hur en stolpvagn NN1 blir en NNst." i Smalspårigt nr 135/2016 (Konvertering av HNJ NN1 från HNJ Verkstad till H0m).

Webreferenser

Bemo-Modellbahn: Portrait (Bemos historia).

Wikipedia: L. Herr KG (Pionjären på H0m).