SJ ellok litt U

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

Ua

SJ's första renodlade elektriska växellok, littera U, levererades 1926. Den första serien omfattade tre lok, konfigurerade som enkelhyttslok med hytten i ena änden. U-loken hade en karaktäristisk drivning där en diagonal vevstake utgick från blindaxeln till yttersta drivaxeln, detta eftersom hjulen var så små att drevet på blindaxeln inte fick plats om blindaxeln hade suttit på samma höjd som drivaxlarna. U-loken hade strömavtagare typ PKB vid leverans. Littera ändrades till Ua 1928, även om skyltarna inte ändrades. Loken placerades omedelbart på Svartön i Luleå för växling på malmbangården. I princip blev de kvar där under hela sin aktiva tid på SJ, med något enstaka undantag. Loken avregistrerades 1964-70.

Ub

När flera växellok skulle beställas valde SJ att gå över till en centralt placerad hytt, dessa lok fick nytt littera Ub. Ub fick också förbättrade växlarfotsteg, samt en tågvärmeanläggning, som dock togs bort så småningom. Underredet med den diagonala vevstaken behölls. Ub hade PKB-strömavtagare med dubbla strömskenor vid leverans. Mellan 1930 och 1950 levererades 90 st. Ub-lok till SJ. Lok levererade fr.o.m. 1939 fick skenor för att kunna öppna huvarna uppifrån för lättare åtkomst vid service. Så småningom fick många Ub också starkare motorer, allteftersom dessa blev lediga från D-lok. Strömavtagarna byttes ut mot MK2 fr.o.m. 1940-talet. Ub köptes också av bl.a. LKAB (fjorton st), NSB och TGOJ (fem st). År 1987 började SJ Ub-lok byggas om för radiostyrning och multipelkoppling, och gavs nytt littera Ue. Dessa fick också de starkaste motorerna. På detta sätt byggdes 60 Ub om till Ue. Ej ombyggda Ub slopades i början på 1990-talet. Ue började tas ur trafik på 1990-talet, de sista skrotades 2006.

TGOJ Ub

TGOJ tog emot två Ub redan 1950, innan elektrifieringen var klar. De två första loken var bruna vid leverans och användes mest av SJ, dessa lok fick senare grön målning. Ytterligare tre Ub levererades till TGOJ 1954, som hade TGOJ's gröna målning från leverans. TGOJ Ub var i stort identiska med SJ sena Ub, men levererades med strömavtagare typ LLXJE 135. Samtliga Ub fick TGOJ's orange/vita målning runt 1970. Fyra av loken överfördes till SJ 1988-90 och byggdes om till Ue, medan det femte avställdes 1991.

Uc

SJ byggde ett lok littera Uc 1933 för kunna växla utan utanför elektrifierade områden. Det försågs med en tender med batterier, och kunde köras med såväl växelström och likström. Loket var till det yttre likt en Ub, förutom att hjulbasen hade förlängts 200 mm för att kompensera för ändrad viktbalans på loket. Tendern slopades 1956, och loket avregistrerades 1991.

Ud

I början av 1950-talet hade SJ behov av ytterligare växellok, i huvudsak för att ersätta äldre lok littera Oc och Od på malmbanan. De nya loken gavs littera Ud, sammanlagt levererades 25 lok 1955-56. De skulle också kunna användas för lokalgodståg, och behövde därför ha en högre sth. De skulle inte den diagonala vevstaken tillåta utan omfattande vibrationer. Koppelstången fästes istället i en vevstake vid blindhjulet, som också var kopplad till en extra blindaxel vid lokets ena ände. Förarhytten fick också en annan utformning av fönstren med rundade hörn och gummilister. Ud var multipelkörbara och hade strömavtagare typ LLXJE 135.

Även Ud uppgraderades efterhand med starkare motorer. Vissa lok fick senare strömavtagare typ BBCK. Sexton Ud-lok byggdes om på liknande sätt som Ub 1990 och 1991, med radiostyrning, och gavs nytt littera Uf. Ej ombyggda Ud började slopas 1993. De sista Uf-loken har använts av Trafficare och Euromaint i Hagalund, där de slopades 2013.

Huvuddimensioner


Ua
Ub
Uc
Ud
Ue
Uf
Löb (m)
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
Axelavstånd (m)
4,10
4,10
4,30
4,10
4,10
4,10
Tjänstevikt (ton)
46,5
47,4
49,2
50,4
47,4
50,4
Axeltryck (ton)
15,5
15,8
16,4
16,8
15,8
16,8
Effekt (kW)
515
515/620/700
515/620/700
620/700
700
700
Sth (km/h)
45
45
45
60
45
60
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft

Axelföljd

C
C
C-2/C
C
C
C

Bilder

SJ_Ua_88.jpg

SJ Ua 88. Källa Samlingsportalen Jvm.KBED00295

SJ_Ub_166.jpg

SJ Ub 166, en tidig Ub, växlar personvagnar i Hagalund. Strömavtagare PKB med dubbla slitskenor. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAF04920

SJ_Ub_709.jpg

SJ Ub 709 i Kil 1979, en sen Ub med skenor för luckor över huvarna. Loket har här fått strömavtagare MK2. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08833

TGOJ Ub.jpg

TGOJ Ub 504 ca. 1955, i grönt färgschema. Källa Digitalt museum JvmKDAM04256

SJ_Ud_860.jpg

SJ Ud 860 1955, här syns den förändrade koppelstången tydligt. Notera också strömavtagare LLXJE 135. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB05797

Litt U i modell

Skala H0

Ua

Modellproduktion Ua

Modellproduktions Ua på Roco-chassi. Foto Ola Ahlström

Ub

 • 1977 släppte Perl en byggsats i etsad mässing som kunde byggas som både tidig och sen Ub, samt som Ud. Loket hade ett underrede från Merker+Fischer, katalognummer Ub-587. Skyltar medföljde för såväl SJ som TGOJ och LKAB-lok.
 • RK Modell släppte en Ub-underrede 1987.
 • Perl etsade byggsatser för underrede från Roco 43529.
  - Katalognummer 035 SJ litt Ub i sent utförande (1988).
  - Katalognummer 072 TGOJ litt Ub (1992).

Perl Ub

Perl Ub (035), konverterad till tidigt utförande och försedd med ny strömavtagare från Entec med dubbla slitskenor. Foto Ola Ahlström

Trix Ub

Trix Ub 717 katalognummer 22349. Foto Ola Ahlström

Uc

Ud

 • 1977 släppte Perl en byggsats i etsad mässing som kunde byggas som både tidig och sen Ub, samt som Ud. Loket hade ett underrede från Merker+Fischer, katalognummer Ub-587.

Ue

 • Perl etsade byggsatser för underrede från Roco 43529.
  - Katalognummer 071 SJ litt Ue (1992).
 • Jeco byggsatser i vitmetall och färdigmodeller, tillverkade av DJH och avsedda för underrede från Roco 43529 (AC och DC). Samtliga katalognummer J11.
  - SJ litt Ue orange/blå (1998).
  - SJ litt Ue blå/grå (1998).
 • Märklin färdigmodeller med metallkorg, treräls
  - Katalognummer 36337 SJ litt Ue mörkblå, orange & ljusgrå, AC (2007).
  - Katalognummer 36338 SJ litt Ue grafitgrå, ljusblå, röd & ljusgrå, AC (2013).
  - Katalognummer 36350 SJ litt Ue mörkblå, orange & ljusgrå, MFX ljud (2017).
  - Katalognummer 36351 SJ litt Ue grafitgrå, ljusblå, röd & ljusgrå, MFX ljud (2018).
 • Trix färdigmodeller med metallkorg, tvåräls
  - Katalognummer 22387 SJ litt Ue grafitgrå, ljusblå, röd & ljusgrå, DC (2013).
  - Katalognummer 22388 SJ litt Ue mörkblå, orange & ljusgrå, DC (2013).

Skala N

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok
TGOJ (Portalsida om TGOJ)

Tryckta källor - förebild

Frank Edgar: "SJ växlingslok litt. U. Del 1: Ua, Ub, Uc och Ud." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013 (Beskrivning av loken inklusive ritningar).
Frank Edgar: "SJ växlingslok litt. U. Del 2: Ue och Uf." i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013 (Beskrivning av loken inklusive ritning).

"SJ elektrolok litt. Ua." i Skarvjärnet nr 3-4/1968 (Beskrivning och ritning).

"SJ elektrolok litt. Ub." i Skarvjärnet nr 21 (Beskrivning och ritning).

René Sjöstrand: "Försvunna loktyper 1971. Ua." i Tåg nr 1/1972.

Frank Edgar: "Till sist blev det ändå så! Moderniseringen av Ub-lok påbörjad." i järnvägar! nr 4/1987 (Inledning av konvertering till Ue).

Rolf Forslund: "Byggtips. MJ-show hos Affe I Skellefteå." i Allt om Hobby nr 2/1991 (Ritning litt Ua).

Jens Dahlström & René Sjöstrand: "Ett ellok sett från ovan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Om strömavtagare och övriga detaljer på ett elloks tak).

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998.

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Stenvalls 2016.

Tryckta källor - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Leif Dahl: "Allt om Hobby synar. Perls svenska lok." i Allt om Hobby nr 6/1977 (Recension av Perls första Ub.587 och TGOJ V).

Krister Brandt: "Tåganmälan." i Allt om Hobby nr 3/1987, s. 15 (Ub-underrede från RK Modell).

Krister Brandt: "Hobbynytt i Nürnberg. Modelljärnväg." i Allt om Hobby nr 2/1988 (Perls andra Ub).

Mats Björkelund: "Allt om hobby synar. Perls Ub - en efterlängtad byggsats." i Allt om Hobby nr 8/1988 (Recension av Perl 035).

Krister Brandt: "Ub-variant i plast." i Allt om Hobby nr 8/1988 (Kort presentation av Modellproduktions Ub).

Rolf Forslund: "Byggtips. MJ-show hos Affe i Skellefteå." i Allt om Hobby nr 2/1991 (Scratchbygge av Ua på Roco-underrede i H0 av Alf Sundvall).

Lars Olov Karlsson: "Lok om järnvägar." i Allt om Hobby nr 5/2001, s. 49 (Jeco Ub i TGOJ-orange).

Lars Olov Karlsson: "Lok om järnvägar." i Allt om Hobby nr 7/2001, s. 68 (Jeco Ub i TGOJ-grönt).

Lars Olov Karlsson: "Lok om järnvägar. Ub i N." i Allt om Hobby nr 8/2004 (Från Nmodell).

Rutger Friberg: "Märklin med litt Ub och mera digitalt." i Allt om Hobby nr 2/2005, s. 7 (Avisering av Märklins Ub).

Rutger Friberg: "Litt Ub från Märklin." i Allt om Hobby nr 1/2006 (Snabbtitt).

Christer Engström: "Hjulisolering med lim och lövsåg: Exempel Märklins Ub för tvåräls likström." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006.

Christer Engström: "Varde glödlampsljus i Märklins Ub." Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007 (Snyggare belysning).

Anders Latterman: "Trixa tll Märklins Ub på en kväll!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009 (Ombyggnad av Märklins Ub till 2R).

"Blått växellok från Märklin." i Allt om Hobby nr 6/2013, s. 8 (Notis om Ue).

Jocke Sannagård: "Ue-loket i modell." i Allt om Hobby nr 8/2013 (Recension av Ue från Märklin och Trix).

Redaktionen: "SJ littera Ue i H0. Märklin 36338." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013 (Recension).

Anders Lattermann & Stefan Nilsson: "Littera U i modell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013 (Genomgång av tillgängliga modeller).

"Trix." i Modelljärnvägsmagasinet nr 34/2018, s. 9 (Ub 22350).

Joakim Sannagård: "Ub-lok från Trix." i Allt om Hobby nr 4/2018 (Recension).

Webkällor - förebild

Historiskt.nu: Elektroloken vid TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Järnväg.net: Ua/Ub/Uc/Ud

Järnväg.net: Ue/Uf

Svenska lok: Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, Uf

Webkällor - modell

Hokey.nu: Ellok litt Ub från Perl (Byggbilder, andra serien katalognummer 035).

Lokputsaren: Ua 90 ombyggnad (Ua-lok i nollan).

MMJK: Trix Ub (Ombyggnadstips).

Modellrallaren: Provkörning av Trix Ub-lok (Recension. Från Wayback Machine).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Ub (senare litt Ue) (Märklin).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Ub (senare litt Ue) (Trix).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Ue (tidigare litt Ub) (Märklin).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Ue (tidigare litt Ub) (Trix).

Perlmodell: El. växellok SJ litt Ub (Från Wayback Machine)

Perlmodell: El. växellok SJ litt Ue (Från Wayback Machine)

Perlmodell: El. växellok TGOJ litt Ub (Från Wayback Machine)

Svensk N-skalehistoria