Digital Command Control

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Digital Command Control (DCC) är en standard för att styra en modelljärnväg så att ett eller flera lok och tillbehör kan manövreras var för sig på en och samma strömkrets. DCC har antagits av både NMRA och NEM.

DCC är det vanligaste systemet för digitalstyrning som finns på marknaden idag. Det dominerar marknaden för 2-räls modelltåg i alla skalor (H0, N, G etc) och används även av ett fåtal inom 3-rälsrallande (Märklin).

DCC-signalen som går från digitalcentralen till dekodrarna är en fyrkants-växelström, den innehåller båda kraft och datainformation.

DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika standarder för att koppla in körhandtag (LocoNet, Xpresnet m fl) och återkopplingsmoduler (LocoNet, Lenz, Märklin s88 m fl). Det finns också en ny (2016) standard för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet (Layout Command Control, LCC). LCC har än så länge begränsat stöd bland tillverkare.

Tillverkare - system

Flera specialiserade tillverkare av system finns:

 • Digitrax (LocoNet)
 • Lenz (Xpressnet)
 • MRC (eget)
 • Uhlenbruck (LocoNet)
 • Train Control Systems (???)

De flesta tillverkarna av modelljärnvägar som säljer DCC-system licensierar ett system eller en lösning från någon av de stora aktörerna:

 • Fleischmann - Uhlenbrock
 • Hornby - MRC
 • Piko - Uhlenbrock
 • Roco - Lenz

Tillverkare - dekodrar

 • CT Electronics
 • Digitrax
 • ESU
 • Kühn
 • Lenz
 • Soundtraxx
 • Uhlenbrock
 • Zimo

Andra artiklar om digitalstyrning

Digitala system
DCC-signalen
Märklin-Motorola
Selectrix
Återkoppling
LocoNet
Boostrar till modulbanor

Referenser

Per Gustafsson: "Dubblera nöjet - kör multipel!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020 (Multipelkoppling med DCC).

DCCWiki (En öppen, företagsoberoende wiki för nybörjare såväl som experter. På engelska.)

DCCWiki: Layout Command Control (LCC på DCCWiki.)

MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv. (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic och Zimo).

NMRA: Standards (Standarder och "Recommanded Practices" från NMRA, bl.a. för DCC. På engelska.)

NMRA: Layout Command Control (LCC) (Beskrivning av den nya NMRA-standarden för en "anläggningsbuss").

Wiring for DCC (En respekterad hemsida med praktiska råd och dåd för DCC. På engelska.)